spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-F18(HRD)-7223 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: F-18 Hlavní registratura Ditrichštejnů v Mikulově

[Bestand: F-18 Dietrichsteinsche Hauptregistratur Nikolsburg]

(HRD)

Inv. č. 7223 Nadace židovského bratrstva (1675), 1689, 1753
[Inv.-Nr. 7223 Jüdische Bruderschaftsstiftungen (1675), 1689, 1753]

fol. 1r-6r
1675, 1689
MZA-F18(HRD)-7223,fol.1r-6r

Korrespondenz zwischen dem Hauptmann der Herrschaft Nikolsburg (Mikulov) und Fürst Ferdinand von Dietrichstein in der Angelegenheit der in die Stadt Nikolsburg während der Sonntagsgottesdienst kommenden Juden, der als Anlage ein Auszug aus der Polizeiordnung der Stadt Nikolsburg vom 27. Julie 1675 beigefügt ist, in deren Punkt 2 Juden während der Sonn- und Feiertagsgottesdienste verboten ist, in die Stadt zu kommen.

Korespondence mezi hejtmanem panství Mikulov a knížetem Ferdinandem z Ditrichštejna v záležitosti zákazu vstupování židů do města Mikulova v neděli během bohoslužeb, ke které je přiložen výtah z policejního řádu města Mikulova ze dne 27. července 1675, v jehož bodě 2) je zakázáno vstupovat židům do Mikulova v neděli a ve svátky během bohoslužeb.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

  JMK

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises (Jihomoravský kraj) installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes