spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-F18(HRD)-7051 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: F-18 Hlavní registratura Ditrichštejnů v Mikulově

[Bestand: F-18 Dietrichsteinsche Hauptregistratur Nikolsburg]

(HRD)

Inv. č. 7051 Potvrzení privilegií židovskému cechu krejčích v Mikulově
[
Inv.-Nr. 7051 Bestätigung der Privilegien für jüdischen Schneiderzunft in Nikolsburg]

1699 IX 1, Nikolsburg (Mikulov)
MZA-F18(HRD)-7051

Fürst Leopold von Dietrichstein bestätigt die Privilegien und Zunftartikel der Zunft der jüdischen Schneider in Nikolsburg (Mikulov), wobei Grundlage dieser Artikel die Zunftordnung der jüdischen Schneider ist, die sein Vater im Jahre 1673 erließ. Leopold von Dietrichstein bestätigt diese alte Ordnung nur teilweise, teilweise ändert er sie auch.
Die von Leopold von Dietrichstein erlassene Zunftordnung bestätigen mit Unterschrift und Siegel auch Fürst Walter vonDietrichstein und die Zunft der christlichen Schneider in Nikolsburg.

Kníže Leopold z Ditrichštejna potvrzuje privilegia a cechovní artikule cechu židovských krejčích v Mikulově, přičemž základem těchto artikulí byl cechovní řád židovských krejčích, který vydal jeho otec v roce 1673. Leopold z Ditrichštejna tento starý řád částečně pouze potvrzuje, ale částečně i pozměňuje.
Cechovní řád vydaný Leopoldem z Ditrichštejna potvrzuje podpisem a pečetí ještě kníže Walter z Ditrichštejna a cech křesťanských krejčích v Mikulově.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

  JMK

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises (Jihomoravský kraj) installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes