spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-F18(HRD)-7033 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: F-18 Hlavní registratura Ditrichštejnů v Mikulově

[Bestand: F-18 Dietrichsteinsche Hauptregistratur Nikolsburg]

(HRD)

Inv. č. 7033 Zákaz knížete Ferdinanda Ditrichštejna lazebníkům v Mikulově přijímat za pomocníky židy
[Inv.-Nr. 7033
Verbot des Fürsten Ferdinand von Dietrichstein an die Bader in Nikolsburg, Juden als Helfer aufzunehmen]

1681 XI 29, Ödenburg
1713 VIII 7, Nikolsburg (Mikulov)
MZA-F18(HRD)-7033

Fürst Ferdinand von Dietrichstein verbietet den christlichen Badern in Nikolsburg (Mikulov), Juden als Hilfskräfte anzustellen, was ihnen wegen der Pest erlaubt war.
Eine Abschrift dieses Verbots beglaubigen am 7. August 1713 Bruder Bonaventura, Quardian, und Bruder Aurelian, Vikár des Kapuzinerordens in Nikolsburg.

Kníže Ferdinand z Ditrichštejna zakazuje křesťanským lazebníkům v Mikulově přijímat za pomocníky židy, což jim bylo doposud povoleno kvůli moru.
Opis tohoto zákazu ověřili 7. srpna 1713 bratr Bonaventura, kvardián, a bratr Aurelián, vikář kapucínského řádu v Mikulově.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

  JMK

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises (Jihomoravský kraj) installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes