spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-F18(HRD)-6804 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: F-18 Hlavní registratura Ditrichštejnů v Mikulově

[Bestand: F-18 Dietrichsteinsche Hauptregistratur Nikolsburg]

(HRD)

Inv. č. 6804 Císař Rudolf II. potvrzuje darovací listinu Maxmiliána II. pro Adama z Ditrichštejna  na ¾ panství Mikulov
[Inv.-Nr. 6804  Kaiser Rudolf II. bestätigt die Schenkungsurkunde Kaiser Maximilians II. für Adam von Dietrichstein für ¾ der Herrschaft Nikolsburg]

1577 III 27, Praha (Prag)
MZA-F18(HRD)-6804

Císař Rudolf II. potvrzuje prodej panství a města Mikulov Adamovi z Ditrichštejna a uděluje je jako zpupný statek. Spolu s jiným příslušenstvím je tento statek potvrzen i s židy.

Kaiser Rudolf II. bestätigt den Verkauf von Herrschaft und Stadt Nikolsburg (Mikulov) an Adam von Dietrichstein und erteilt den Status des Allods. Dies gilt auch neben anderen Zugehörungen für die Juden.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

  JMK

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises (Jihomoravský kraj) installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes