spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-F18(HRD)-6802 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: F-18 Hlavní registratura Ditrichštejnů v Mikulově

[Bestand: F-18 Dietrichsteinsche Hauptregistratur Nikolsburg]

(HRD)

Inv. č. 6802 Císař Maximilán II. prodává manské zboží po Kryštofu Keréczenyim
[Inv.-Nr. 6802 Kaiser Maximilian II. verkauft das Lehensgut nach Christoph Keréczenyi]

1575 IV 23
MZA-F18(HRD)-6802

Císař Maxmilián II. prodává Adamovi z Ditrichštejna  manské zboží, které na něho spadlo po smrti Kryštofa Keréczenyiho, a to čtvrtý díl panství a města Mikulov, vedle jiného příslušenství také s platem ze 17 židovských domů.

Kaiser Maximilian II. verkauft Adam von Dietrichstein das Lehen, das ihm nach dem Tod des Christoph Keréczenyi heimgefallen war, und zwar den vierten Teil von Herrschaft und Stadt Nikolsburg (Mikulov) neben anderen Zugehörigkeiten auch mit den Zahlungen aus 17 jüdischen Häusern.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

  JMK

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises (Jihomoravský kraj) installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes