spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-F18(HRD)-6798 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: F-18 Hlavní registratura Ditrichštejnů v Mikulově

[Bestand: F-18 Dietrichsteinsche Hauptregistratur Nikolsburg]

(HRD)

Inv. č. 6798 Dohoda císaře Maxmiliána II. a Adama z Ditrichštejna o prodeji čtvrtého dílu panství Mikulov
[Inv.-Nr. 6798 Verabredung zwischen Kaiser Maximilian II. und Adam von Dietrichstein über das Verkaufen eines vierten Teils der Herrschaft Nikolsburg]

1575 III 28, Prag (Praha)
MZA-F18(HRD)-6798

Verabredung zwischen Kaiser Maximilian II. und Adam von Dietrichstein über den Verkauf eines Viertels der Herrschaft Nikolsburg (Mikulov), wobei der Kaiser neben anderem Zubehör auch die Robotgelder von einem Viertel der Juden in Nikolsburg und den Hauszins aus den Judenhäusern (insgesamt 17) mitverkauft.

Dohoda mezi císařem Maxmiliánem II. a Adamem z Ditrichštejna o prodeji čtvrtiny panství Mikulov, které císař prodává mimo jiné příslušenství také s robotními penězi ze čtvrtiny židů v Mikulově a s domovní činží z židovských domů, kterých je sedmnáct.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

JMK

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises (Jihomoravský kraj) installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes