spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-F18(HRD)-6794 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: F-18 Hlavní registratura Ditrichštejnů v Mikulově

[Bestand: F-18 Dietrichsteinsche Hauptregistratur Nikolsburg]

(HRD)

Inv. č. 6794 Urbář panství Mikulov
[Inv.-Nr. 6794 Urbar der Herrschaft Nikolsburg]

fol. 8r, 11r, 19v, 59r-63r, 468v
1574 IV 3, Nikolsburg (Mikulov)
MZA-F18(HRD)-6794,fol.8r,11r,19v,59r-63r,468v

Urbar der Herrschaft Nikolsburg (Mikulov) – Juden müssen auf Anweisung der Herrschaft Roboten leisten und Fleisch in zwei Höfe abführen, das Pfund zu 3 Pfennig. An Ostern zahlen sie 9 fl., an der Maut in Unter-Wisternitz (Dolní Věstonice) und an allen anderen Mautstellen der Nikolsburger Herrschaft entrichtet ein Jude außer der üblichen Gebühr von gefahrenen Waren 1 kr., ein Jude zu Fuß 2 Pfennig. Aus ihren insgesamt 68 Häusern, die in der Vorstadt unter dem Schloß und in der jüdischen Neugasse liegen, zahlen sie an St. Georg jeweils 1 Dukaten 1 Putschandel und ein Huhn.

Urbář panství Mikulov – židé robotovali podle určení vrchnosti a odváděli maso do dvou dvorů jednu libru za 3 peníze, na Velikonoce platili 9 zlatých, na mýtě v Dolních Věstonicích a na všech mýtech mikulovského panství platili kromě obvyklých poplatků ze zboží jízdní žid 1 krejcar, pěší žid 2 peníze. Ze svých domů, které měli na předměstí pod zámkem a v židovské Nové ulici a kterých bylo celkem 68, platili na sv. Jiří činži 1 dukát a 1 pučandl a k tomu jednu slepici.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

JMK

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises (Jihomoravský kraj) installiert.

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes