spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-F18(HRD)-6793 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: F-18 Hlavní registratura Ditrichštejnů v Mikulově

[Bestand: F-18 Dietrichsteinsche Hauptregistratur Nikolsburg]

(HRD)

Inv. č. 6793 Urbář panství Mikulov, čtvrtina města a dominikálu panství
[Inv.-Nr. 6793  Urbar der Herrschaft, ein Viertel der Stadt und einViertel des Dominikals der Herrschaft]

1560 IV 23, Wien (Vídeň)
MZA-F18(HRD)-6793

Urbar der Herrschaft Nikolsburg (Mikulov) – ein Viertel der Stadt und ein Viertel des Dominikals, die Georg von Liechtenstein und seine Brüder an Frau Walburga, Witwe des Hans Mosner von Kalm, verpfändeten.
Die Juden haben ihre Häuser unter den hinteren Häusern, in der Wienergasse und einer in der Stadt Nikolsburg, aus denen sie wie die anderen Untertanen zu St. Georg und St. Michael Abgaben leisten.

Urbář panství Mikulov – čtvrtina města Mikulov a čtvrtina dominikálu, které Jiří z Lichtenštejna a jeho bratři zastavili paní Valpurce, vdově po Hansi Mosnerovi z Kalmu.
Židé měli své domy mezi zadními domy, ve Vídeňské ulici a jeden v městě Mikulově, z nichž stejně jako jiní poddaní platili činži na sv. Jiří a sv. Michala.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

JMK

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises (Jihomoravský kraj) installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes