spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-F18(HRD)-6792 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: F-18 Hlavní registratura Ditrichštejnů v Mikulově

[Bestand: F-18 Dietrichsteinsche Hauptregistratur Nikolsburg]

(HRD)

Inv. č. 6792 Urbář panství Mikulov bez ¼ města a ¼ dominikálu
[Inv.-Nr. 6792 Urbar der Herrschaft Nikolsburg ohne ein Viertel der Stadt und ein Viertel des Dominikals]

fol. 3r, 6v-9r, 24v-25v, 51v, 53r, 55v, 63r,v, 65r, 68v
1560 IX 29, Nikolsburg (Mikulov)
MZA-F18(HRD)-6792,fol.3r-68v

Urbar der Herrschaft Nikolsburg (Mikulov) – Verzeichnis der Einnahmen der Herrschaft Nikolsburg ohne das Viertel, die Christoph von Liechtenstein auf Nikolsburg gehörte und die er Ladislaus Kereczenyi verkaufte.
Die 32 angesessenen Juden sind verpflichtet, jährlich vierzig Tage Robot zu leisten, zur Hälfte zu Fuß, zur Hälfte zu Pferd. Ihre Häuser, von denen sie Abgaben leisten, liegen in der Vorstadt unter dem Schloß und in der Wienergasse. Lebl, Hätschl und Sindl (bei letzterem Namen ist unklar, ob es sich um eine Jüdin handelt) haben Weingärten in verschiedenen Fluren, aus denen sie ebenfalls Abgaben leisten.

Urbář panství Mikulov – soupis příjmů z mikulovského panství bez jedné čtvrtiny, které patřilo Kryštofu z Lichtenštejna a na Mikulově a které Kryštof z Lichtenštejna prodal Ladislavu Kereczenyimu.
Židé, kterých je 32 usedlých, jsou povinni každoročně robotovat 40 dní, z poloviny pěšky, z poloviny s koňmi. Své domy, ze kterých odvádějí činži, mají na předměstí pod zámkem a ve Vídeňské ulici. Lebl, Hätschl a Sindl (u posledního jména není jisté, zda se jedná o židovku), mají vinohrady v různých tratích, ze kterých rovněž odvádějí činži.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

JMK

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises (Jihomoravský kraj) installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes