spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-F18(HRD)-6783 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: F-18 Hlavní registratura Ditrichštejnů v Mikulově

[Bestand: F-18 Dietrichsteinsche Hauptregistratur Nikolsburg]

(HRD)

Inv. č. 6783
[Inv.-Nr. 6783]

1591 XI 1, Nikolsburg (Mikulov)
MZA-F18(HRD)-6783

Maximilian von Dietrichstein bestätigt der jüdischen Gemeinde in Nikolsburg (Mikulov) die von seinem Vater, Adam von Dietrichstein, der den Nikolsburger Juden die Roboten in eine jährliche Zahlung von 200 fl. rh., zahlbar zu je 50 fl. an den vier Terminen St. Bartolomäus, St. Martin, Lichtmeß und Pfingsten, umgewandelt hatte, gewährten Privilegien. Juden sind weiters verpflichtet, auf Befehl des Hauptmanns Briefe innerhalb einer Meile von Nikolsburg zuzustellen und wöchentlich während des ganzen Jahres 50 Pfund Rindfleisch auf das Nikolsburger Schloß zu liefern. Auf die Briefzustellung verzichtet Maximilian von Dietrichstein, wofür die Juden ihm jährlich 50 fl. zahlen müssen. Weiters erlaubt er der jüdischen Gemeinde die freie Richterwahl, die alle zwei Jahre zu erneuern ist. Das Wahlverfahren wird eingehend beschrieben. Für die Erlaubnis der freien Richterwahl hat die jüdische Gemeinde jährlich zu Pfingsten eine Tonne Öl auf das Nikolsburger Schloß zu liefern.

Maxmilián z Ditrichštejna potvrzuje práva židovské obci v Mikulově udělená jeho otcem Adamem z Ditrichštejna, který mikulovským židům převedl robotu na roční plat 200 zlatých rýnských splácených po 50 zlatých v termínech na sv. Bartoloměje, na sv. Martina, na Hromnice a na Letnice. Židé byli dále na příkaz hejtmana povinni doručovat listy do jedné míle od Mikulova a týdně po celý rok dodávat na mikulovský zámek 50 liber hovězího masa. Nadto Maxmilián z Ditrichštejna židům promíjí doručování listů, za což mu mají platit ročně 50 zlatých. Dále povoluje židovské obci svobodnou volbu rychtáře, který má být každé dva roky obnovován, přičemž způsob volby je v privilegiu podrobně popsán. Za povolení svobodné volby rychtáře má židovská obec každoročně na Letnice dodat do mikulovského zámku jednu tunu oleje.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

  JMK

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises (Jihomoravský kraj) installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes