spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-F18(HRD)-6096 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: F-18 Hlavní registratura Ditrichštejnů v Mikulově

[Bestand: F-18 Dietrichsteinsche Hauptregistratur Nikolsburg]

(HRD)

Inv. č. 6096 Soupis dluhů knížete Maximiliána z Ditrichštejna 1638–1654
[Inv.-Nr. 6096 Verzeichnis der Schulden des Fürsten Maximilian von Dietrichstein 1638–1654]

[s.a.]
MZA-F18(HRD)-6096-a

Verzeichnis der Schulden nach Franz Kardinal von Dietrichstein, in dem auch eine bezahlte Schuld von 3000 fl. bei Nikolsburger Juden angeführt ist.

Soupis dluhů po kardinálu Františku z Ditrichštejna, ve kterém je uveden také zaplacený dluh 3000 zlatých mikulovským židům.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 6096 Soupis dluhů knížete Maximiliána z Ditrichštejna 1638-1654
[Inv.-Nr. 6096 Verzeichnis der Schulden des Fürsten Maximilian von Dietrichstein 1638-1654]

[s.a.]
MZA-F18(HRD)-6096-b

Verzeichnis der Schulden bei Handwerkern und anderen, die Fürst Maximilian von Dietrichstein vor seiner Abreise nach Polen zu bezahlen befahl. Unter den Gläubigern sind die Juden Laßerl, Moyses Hailbruner und Saloman aus Neuraußnitz (Rousínov) angeführt, denen der Fürst 58 fl., 14 fl. und 20 fl., zusammen 92 fl., schuldete.

Soupis dluhů řemeslníkům a jiným, které kníže Maximilián z Ditrichštejna přikázal zaplatit před svým odjezdem do Polska. Mezi věřiteli jsou uvedeni židé Laßerl, Moyses Hailbruner a Saloman z Rousínova, kterým kníže dlužil 58, 14 a 20 zlatých, celkem 92 zlatých.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 6096 Soupis dluhů knížete Maximiliána z Ditrichštejna 1638-1654
[Inv.-Nr. 6096 Verzeichnis der Schulden des Fürsten Maximilian von Dietrichstein 1638-1654]

1642 XI 10, Nikolsburg (Mikulov)
MZA-F18(HRD)-6096-c

Verzeichnis der Forderungen, die der Judenrichter in Nikolsburg (Mikulov) für Maximilian von Dietrichstein bezahlt hat und deren Bezahlung er mit Quittungen belegen soll.

Soupis pohledávek, které má židovský rychtář v Mikulově zaplatit místo knížete Maximilána z Ditrichštejna a jejich zaplacení má doložit kvitancemi.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

JMK

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises (Jihomoravský kraj) installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes