spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-F18(HRD)-6095 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: F-18 Hlavní registratura Ditrichštejnů v Mikulově

[Bestand: F-18 Dietrichsteinsche Hauptregistratur Nikolsburg]

(HRD)

Inv. č. 6095 Soupis dluhů knížete Františka z Ditrichštejna 1636–1642
[Inv.-Nr. 6095 Verzeichnis der Schulden des Fürsten Franz Kardinal von Dietrichstein 1636–1642]

[s.a.]
MZA-F18(HRD)-6095-a

Alphabetisches Verzeichnis alter bezahlter Schulden nach Kardinal Franz von Dietrichstein und Fürst Maximilian von Dietrichstein, in dem unter dem Buchstaben J eine jüdische Quittung und unter Buchstaben S Quittung des Juden Simon Sax aufgeführt sind.

Abecední rejstřík starých zaplacených dluhů po kardinálu Františku z Ditrichštejna a knížeti Maximilánu z Ditrichštejna, ve kterém jsou zaznamenány mimo jiné pod písmenem J židovská kvitance a pod písmenem S kvitance žida Simona Saxe.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 6095 Soupis dluhů knížete Františka z Ditrichštejna 1636–1642
[Inv.-Nr. 6095 Verzeichnis der Schulden des Fürsten Franz Kardinal von Dietrichstein 1636–1642]

1642 IV 30, Nikolsburg (Mikulov)
MZA-F18(HRD)-6095-b

Verzeichnis alter Schulden nach Franz Kardinal von Dietrichstein, von denen Fürst Maximilian von Dietrichstein einige bereits bezahlt hat, darunter 3000 fl. bei Nikolsburger Juden.

Soupis starých dluhů po kardinálu Františkovi z Ditrichštejna, z nichž některé kníže Maximilián z Ditrichštejna již zaplatil, mezi nimiž je uveden zaplacený dluh 3000 zlatých mikulovským židům.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

  JMK

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises (Jihomoravský kraj) installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes