spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-F18(HRD)-6094 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: F-18 Hlavní registratura Ditrichštejnů v Mikulově

[Bestand: F-18 Dietrichsteinsche Hauptregistratur Nikolsburg]

(HRD)

Inv. č. 6094 Soupis dluhů knížete Františka z Ditrichštejna k 19. 9. 1636
[Inv.-Nr. 6094 Verzeichnis der Schulden des Fürsten Franz Kardinal von Dietrichstein zum 19. September 1636]

1636 IX 19 post
MZA-F18(HRD)-6094

Verzeichnis der Schulden des verstorbenen Kardinals Franz von Dietrichstein, das Fürst Maximilian von Dietrichstein nach dessen Tod veranlaßte. Darunter eine Schuld von 3000 fl. bei Nikolsburger Juden, die diese erließen.

Soupis dluhů pozůstalých po kardinálu Františku z Ditrichštejna, který učinil kníže Maxmilián z Ditrichštejna po jeho smrti. Mezi ostatními dluhy je zaznamenán dluh 3000 zlatých mikulovským židům, který židé prominuli.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

  JMK

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises (Jihomoravský kraj) installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes