spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-F18(HRD)-4541 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: F-18 Hlavní registratura Ditrichštejnů v Mikulově

[Bestand: F-18 Dietrichsteinsche Hauptregistratur Nikolsburg]

(HRD)

Inv. č. 4541
[Inv.-Nr. 4541]

1656 I 27, Wien (Vídeň)
MZA-F18(HRD)-4541

Revers des Fürsten Ferdinand von Dietrichstein für den Wiener Juden Moyses Frankel über zwei Paar Armreife, einer im Wert von 27 fl. rh., der andere im Wert von 31 fl. rh., weiters über einen Rubinring im Wert von 230 fl. rh., die der Fürst übernommen hat. Er verpflichtet sich, diese im März dieses Jahres zu bezahlen.

Revers knížete Ferdinanda z Ditrichštejna vídeňskému židu Mojžíši Frankelovi na 2 páry náramků, jeden v ceně 27 zlatých rýnských a druhý 31 zlatých rýnských, a dále na rubínový prsten s diamanty v ceně 230 zlatých rýnských, které kníže převzal a zavazuje se je zaplatit v březnu tohoto roku.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

  JMK

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises (Jihomoravský kraj) installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes