spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-F18(HRD)-399 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: F-18 Hlavní registratura Ditrichštejnů v Mikulově

[Bestand: F-18 Dietrichsteinsche Hauptregistratur Nikolsburg]

(HRD)

Inv. č. 399 Daně všeobecně 1634–1697
[Inv.-Nr. 399 Steuern allgemein 1634–1697]

fol. 29r-30r
1656 III 14, Nikolsburg (Mikulov)
MZA-F18(HRD)-399,k.189,fol.29r-30r

Kontributionsverzeichnis der Herrschaft Nikolsburg (Mikulov).

Soupis kontribucí na panství Mikulov.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 399 Daně všeobecně 1634–1697
[Inv.-Nr. 399 Steuern allgemein 1634–1697]

fol. 31r
1660 X 31
MZA-F18(HRD)-399,k.189,fol.31r

Verzeichnis der geschuldeten Kontributionen der Herrschaft Nikolsburg (Mikulov) .

Soupis dlužných kontribucí na panství Mikulov.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 399 Daně všeobecně 1634–1697
[Inv.-Nr. 399 Steuern allgemein 1634–1697]

fol. 34r
1660 X 31
MZA-F18(HRD)-399,k.189,fol.34r

Verzeichnis der geschuldeten Kontributionen der Herrschaft Nikolsburg (Mikulov) und Pausram (Pouzdřany).

Soupis dlužných kontribucí na panství Mikulov a Pouzdřany.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 399 Daně všeobecně 1634–1697
[Inv.-Nr. 399 Steuern allgemein 1634–1697]

fol. 64v
1669–1670
MZA-F18(HRD)-399,k.189,fol.64v

Aufstellung der geschuldeten Kontribution der Herrschaft Nikolsburg (Mikulov), wovon die Nikolsburger Juden 35 fl. 11 kr. schulden.

Rozpis dlužné kontribuce mikulovského panství, ze které mikulovští židé dluží 35 zlatých a 11 krejcarů.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 399 Daně všeobecně 1634–1697
[Inv.-Nr. 399 Steuern allgemein 1634–1697]

fol. 66r-67v
[s.a.]
MZA-F18(HRD)-399,k.189,fol.66r-67v

Aufstellung der geschuldeten Kontribution der Herrschaften Nikolsburg (Mikulov), Pausram (Pouzdřany) und Auerschitz (Uherčice), die Fürst Dietrichstein aus eigenen Mitteln zahlte.

Rozpis dlužných kontribucí na panstvích Mikulov, Pouzdřany a Uherčice, které kníže Dietrichštejn zaplatil z vlastních prostředků.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 399 Daně všeobecně 1634–1697
[Inv.-Nr. 399 Steuern allgemein 1634–1697]

fol. 139r
1673
MZA-F18(HRD)-399,k.190,fol.139r

Verzeichnis der Kontributionsschulden der Herrschaften Nikolsburg (Mikulov) und Pausram (Pouzdřany) für 1673.

 Soupis kontribučních dluhů panství Mikulov a Pouzdřany za rok 1673.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 399 Daně všeobecně 1634–1697
[Inv.-Nr. 399 Steuern allgemein 1634–1697]

fol. 140r
1673
MZA-F18(HRD)-399,k.190,fol.140r

Verzeichnis der Kontributionsschulden der Herrschaften Nikolsburg (Mikulov) und Pausram (Pouzdřany) für 1673 von März bis Dezember.

Soupis kontribučních dluhů panství Mikulov a Pouzdřany za rok 1673 od března do prosince.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 399 Daně všeobecně 1634–1697
[Inv.-Nr. 399 Steuern allgemein 1634–1697]

fol. 184r,v
1669 XII 23, Brünn (Brno)
MZA-F18(HRD)-399,k.190,fol.184r,v

Der fürstliche Rentmeister in Mähren, Ferdinand Kayserhof, schreibt an den Fürsten von Dietrichstein unter anderem in Sachen der Besteuerung der Juden.

Knížecí rentmistr na Moravě píše mimo jiné také v záležitosti zdanění židů.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 JMK

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises (Jihomoravský kraj) installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes