spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-F18(HRD)-283 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: F-18 Hlavní registratura Ditrichštejnů v Mikulově

[Bestand: F-18 Dietrichsteinsche Hauptregistratur Nikolsburg]

(HRD)

Inv. č. 283, Archiv a hlavní registratura (1565)–1820
[Inv.-Nr. 283, Archiv und Hauptregistratur (1565)–1820]

1673 V 23, Wien (Vídeň)
1672 IX 20
1672
1671
MZA-F18(HRD)-283

Verzeichnis von Archivalien, die nach Nikolsburg übergeben wurden, darunter folgende, Judensachen betreffende Schriftstücke: Joachim Adam, Jude aus Mährisch Weißkirchen, der sich taufen lassen will; Erlaubnis für die Nikolsburger Juden, Jahr- und Wochenmärkte in Österreich zu besuchen; nach Nikolsburg kommende Wiener Juden; Streit der christlichen Schneider mit dem jüdischen Schneider Jacob Pollack; Schuld des Hirschl Isaac; sieben jüdische Schneider; Schulden der Nikolsburger Judenschaft beim Rentamt und sieben jüdische Häuser.

Soupis archiválií, které byly předány do Mikulova, mezi nimiž byly následující spisy týkající se židovských věcí: Joachima Adama, žida z Hranic, který se chce nechat pokřtít; povolení mikulovským židů navštěvovat výroční a týdenní trhy v Rakousku; vídeňských židů přicházejících do Mikulova; sporu křesťanských krejčích v Mikulově se židovským krejčím Jacobem Pollackem; dluhu Hirschla Isaaca; sedmi židovských krejčích; dluhů mikulovského židovstva u rentovního úřadu a sedmi židovských domů.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

  JMK
Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises (Jihomoravský kraj) installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes