spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-F18(HRD)-211 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: F-18 Hlavní registratura Ditrichštejnů v Mikulově

[Bestand: F-18 Dietrichsteinsche Hauptregistratur Nikolsburg]

(HRD)

Inv. č. 211, Pasiva všeobecně 1612–1735
[Inv.-Nr. 211, Passiva allgemein 1612–1735]

1670 VIII 10, Wien (Vídeň)
MZA-F18(HRD)-211a

Fürst Ferdinand von Dietrichstein informiert den Hauptmann in Kanitz (Dolní Kounice), daß er dem Wiener Juden Josef Nathan erlaubt hat, sich auf ein Jahr unter den untertanen Juden in Kanitz niederzulassen.

Kníže Ferdinand z Ditrichštejna oznamuje hejtmanu v Dolních Kounicích, že povolil vídeňskému židu Josefu Nathanovi, aby se na jeden rok usadil mezi poddanými židy v Dolních Kounicích.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 211, Pasiva všeobecně 1612–1735
[Inv.-Nr. 211, Passiva allgemein 1612–1735]

1671 III 22, Wien (Vídeň)
MZA-F18(HRD)-211b

Fürst Ferdinand von Dietrichstein informiert den Hauptmann in Kanitz (Dolní Kounice), daß er den Wiener Juden Hirschl Samson und dessen Schwager Gerstl Josef erlaubt hat, sich als Untertane unter den Juden in Kanitz niederzulassen.

Kníže Ferdinand z Ditrichštejna oznamuje hejtmanu v Dolních Kounicích, že povolil vídeňským židům Hirschlu Samsonovi a jeho švagru Gerstlu Josefovi, aby se usadili jako poddaní mezi jeho židy v Dolních Kounicích.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 211, Pasiva všeobecně 1612–1735
[Inv.-Nr. 211, Passiva allgemein 1612–1735]

[s.a.]
MZA-F18(HRD)-211c

Verzeichnis der Verpflichtungen der ehemaligen Wiener Juden, die nun ansässige Untertanen in Mährisch Weißkirchen (Hranice) und Leipnik (Lipník) sind.

Soupis povinností bývalých vídeňských židů, nyní usedlých poddaných v Hranicích a v Lipníku nad Bečvou.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

  JMK

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises (Jihomoravský kraj) installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes