spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A3(SR-PO)-723 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-3 Stavovské rukopisy – Půhony Olomouc

[Bestand: A-3 Ständische Handschriften –

Puhonen (Zitationen) Olmütz
]

(SR-PO)

Inv. č. 723 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 723 Liber citationum et sententiarum]
1630-1641

fol. 33r-35r
1630 XI 12, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-723,fol.33r-35r

Kníže Gundakar z Lichtenštejna pohání císaře Ferdinanda II. o 15 706 zlatých moravských, které musel zaplatit Zdeňkovi Lvu Františkovi z Rožmitálu na dluh po Janu Bernartovi z Kunovic, jelikož když r. 1625 koupil od císaře panství Uherský Ostroh a Kunovice, zavázal se císař tato panství zbavit dluhů od všech lidí, včetně židů.

Fürst Gundakar von Liechtenstein zitiert Kaiser Ferdinand II. um 15 706 fl. mähr., die er dem Zdeněk Lev František z Rožmitálu als Schuld des verstorbenen Jan Bernart z Kunovic bezahlen mußte, denn als er 1625 vom Kaiser die Herrschaften Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh) und Kunowitz (Kunovice) kaufte, verpflichtete sich der Kaiser, diese Herrschaft von allen Schulden bei allen Leuten, einschließlich Juden, freizustellen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

JMK
Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises / Jihomoravský kraj installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes