spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A3(SR-PO)-719 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-3 Stavovské rukopisy – Půhony Olomouc

[Bestand: A-3 Ständische Handschriften – Puhonen (Zitationen) Olmütz] (SR-PO)

Inv. č. 719 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 719 Liber citationum et sententiarum]
1616-1618

fol. 30v-31r
1616 IV 22, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-719,fol.30v-31r

Magdalena Sudličkovna z Borovnice pohání Bohuslava Tasa Skydýnského z Skydyně a jeho manželku Kateřinu mladší Šárovku ze Šárova, držitele panství Hluchov, o 100 dukátů ve zlatě, a tu jim dává vinu, že jí nechtějí vyplatit a navrátit zlatých řetěz, který ji věnovala její matka Magdalena Kbelská z Kbelska a který její tehdejší manžel a majitel hluchovského panství Jan starší Šárovec ze Šárova zastavil u žida Jakuba Pyskatého v Prostějově.

Magdalena Sudličkovna z Borovnice auf Eiwanowitz (Ivanovice na Hané) zitiert Bohuslav Tas Skydýnský z Skydyně und dessen Gattin Kateřina mladší Šárovka ze Šárova, Besitzer der Herrschaft Hluchow (Hluchov), um 100 Golddukaten, weil sie sie nicht auszahlen und die Goldkette zurückgeben die ihr ihre Mutter, Magdalena Kbelská z Kbelska gewidmet hatte und die ihr damaliger Gemahl und Besitzer der Herrschaft Hluchow, Jan starší Šárovec ze Šárova, bei dem Juden Jakub Pyskatý in Proßnitz (Prostějov) verpfändet hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 


Inv. č. 719 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 719 Liber citationum et sententiarum]
1616-1618

fol. 104r,v
1616 XI 4 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-719,fol.104r,v

Bohuslav Tas Skydýnský ze Skydyně pohání Mikuláše Bergara z Bergu o sumu 456 zlatých 14 grošů a 1 penízu a klade mu za vinu, že musel tuto sumu zaplatit Bohušovi staršímu Kokorskému z Kokor a vypůjčit si ji oproti zastavenému stříbru u žida Izáka, syna nebožtíka Donáta, v Prostějově a z takové sumy židovi platit lichvu, kteroužto lichvu mu Bergar nechce navrátit.

Bohuslav Tas Skydýnský ze Skydyně zitiert Mikuláš Bergar z Bergu um die Summe von  456 fl. 14 gr. 1 den., weil er dem Bohuš senior Kokorský z Kokor diese Summe bezahlen und sich leihen mußte gegen Verpfändung von Silber bei dem Juden Isaak, dem Sohn des verstorbenen Donat, in Proßnitz (Prostějov) und aus dieser Summe dem Juden Wucher zu zahlen hatte, den ihm Bergar nicht erstatten will.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 719 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 719 Liber citationum et sententiarum]
1616-1618

fol. 187r,v
1617 IV 21, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-719,fol.187r,v

Petr Vojska z Bogdunčovic pohání Kateřinu Šárovcovnu ze Šárova o 721 zlatých, a klade jí za vinu, že mu Kateřina nechce před zemskými soudci podat svědectví mimo jiné o tom, že po smrti svého manžela Václava Kokorského z Kokor vyplatila stříbro a klenoty zastavené u žida v Uherském Brodě.

Petr Vojska z Bogdunčovic zitiert Kateřina Šárovcovna ze Šárova um 721 fl., weil ihm Kateřina vor dem Landgericht nicht bezeugen will, unter anderem, daß sie nach dem Tod ihres Gatten, Václav Kokorský z Kokor, bei einem Juden in Ungarisch Brod (Uherský Brod) verpfändetes Silber und Schmuck ausgelöst hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 719 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 719 Liber citationum et sententiarum]
1616-1618

fol. 401r,v
1618 IV 20 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-719,fol.401r,v

Karel Haugvic z Biskupic, podkomoří Markrabství moravského, jménem císaře Matyáše pohání o 10 hřiven zlata Alžbetu Kotvrdovskou z Olešničky a Bernarta Morkovského ze Zástřizl, poručníky panství Buchlov, že nechtějí postavit jako svědka žida Mojžíše z městečka Žeravic ve sporu, který jménem císaře vede Haugvic s Maxmiliánem z Lichtenštejna a jeho manželkou Kateřinou z Boskovic.

Karl Haugwitz von Biskupitz, Unterkämmerer der Markgrafschaft Mähren, zitiert im Namen von Kaiser Matthias Alžbeta Kotvrdovská z Olešničky und Bernart Morkovský ze Zástřizl, Vormünder der Herrschaft Buchlau (Buchlov), um 100 Pfund Gold, weil sie nicht den Juden Mojžíš (Moses) aus dem Marktflecken Žerawitz (Žeravice) als Zeugen stellen wollen in dem Streit, den namens des Kaisers Haugwitz mit Maxmilian vonLiechtenstein und dessen Gattin Kateřina (Katharina) vonBoskowitz führt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

JMK
Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises / Jihomoravský kraj installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes