spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A3(SR-PO)-718 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-3 Stavovské rukopisy – Půhony Olomouc

[Bestand: A-3 Ständische Handschriften –

Puhonen (Zitationen) Olmütz
]

(SR-PO)

Inv. č. 718 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 718 Liber citationum et sententiarum]
1613-1615

fol. 303v-304r
1614 XI 7, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-718,fol.303v-304r

Oldřich z Kounic, na Uherském Brodě, na hradě Ždánicích a Lomnici pohání Melichara Kozlíka z Kašenavy a na Kelníkách ze sumy 70 zlatých, a tu jemu dává vinu, že stejnou sumu dluží židu Izáku Kolmanovi z Uherského Brodu a nechce ji navrátit.

Ulrich (Oldřich) von Kaunitz auf Ungarisch Brod (Uherský Brod), Burg Steinitz (Ždánice) und Lomnitz (Lomnice) zitiert Melchior (Melichar) Kozlík von Kašenava auf Kelnik (Kelníky) um die Summe von 70 fl., weil er die gleiche Summe dem Juden Izák Kolman aus Uherský Brod (Ungarisch Brod) schuldet und sie nicht zurückzahlen will.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 


Inv. č. 718 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 718 Liber citationum et sententiarum]
1613-1615

fol. 304r,v
1614 XI 7, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-718,fol.304r,v

Oldřich z Kounic, na Uherském Brodě, na hradě Ždánicích a Lomnici pohání Jiříka Kozlíka z Kašenavy ze sumy 80 zlatých, a tu jemu dává vinu, že v krámu jeho poddaného žida Izraela Volfa z Uherského Brodu vzal jeden postav červeného sukna, které Izrael Volf přijal od svého švagra žida Samuela Mejzla z Prahy.

Ulrich (Oldřich) von Kaunitz auf Ungarisch Brod (Uherský Brod), Burg Steinitz (Ždánice) und Lomnitz (Lomnice) zitiert Georg (Jiřík) Kozlík von Kašenava auf Kelnik (Kelníky) um die Summe von 80 fl., weil er aus dem Kramladen des Juden Israel Wolf aus Uherský Brod (Ungarisch Brod) einen Posten rotes Tuch genommen hat, den Israel Wolf von seinem Schwager, dem Juden Samuel Mejzl aus Prag, erhalten hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 718 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 718 Liber citationum et sententiarum]
1613-1615

fol. 424r,v
1615 IV 24, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-718,fol.424r,v

Kryštof Karel Podštatský z Prusinovic na Veselíčku, Zborovicích a Věžkách pohání Jiřího staršího Bruntálského z Vrbna na hradě Helfštýně a Kvasicích o 300 kop stříbrných grošů, že uvěznil Kryštofova poddaného žida Josefa a nechce jej propustit.

Christoph (Kryštof) Karl Podštatský von Prussinowitz  auf Wesseliko (Veselíčko), Zborowitz (Zborovice) und Wežek (Věžky) zitiert Georg (Jiří) sen. Bruntálský von Wrbna auf Burg Helffenstein (Helfštýn) und Kwassitz (Kvasice) um 300 Schock Silbergroschen, weil er Christophs untertanen Juden Josef gefangengesetzt hat und ihn nicht freilassen will.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 718 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 718 Liber citationum et sententiarum]
1613-1615

fol. 451v
1615 IV 24 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-718,fol.451v

Jindřich Flanc z Füradu pohání Jana Fridricha z Žerotína a na Strážnici ze sumy 500 zlatých, že Jan Fridrich z Žerotína zakázal strážnickým měšťanům, předměšťanům a dokonce i židům, aby Flancovi cokoliv prodávali, čímž Flanc trpí soužením na své výživě.

Heinrich (Jindřich) Flanc von Fürad zitiert Johann (Jan) Friedrich von Žerotín auf Straßnitz (Strážnice) um die Summe von 500 fl., weil Johann Friedrich von Žerotín den Bürgern von Straßnitz, den Vorstädtern und schließlich auch den Juden verboten hat, Flanc irgendetwas zu verkaufen, wodurch Flanc in seinem Lebensunterunterhalt eingeschränkt ist.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

JMK
Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises / Jihomoravský kraj installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes