spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A3(SR-PO)-715 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-3 Stavovské rukopisy – Půhony Olomouc

[Bestand: A-3 Ständische Handschriften –

Puhonen (Zitationen) Olmütz
]

(SR-PO)

Inv. č. 715 Kniha menšího soudu
[Inv.-Nr. 715 Buch des Kleineren Rechtes]
1599-1616

fol. 12r
1603 IV 18 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-715,fol.12r

Jan Bukůvka z Bukůvky na Třemešku a Ivanovicích na Hané pohání Václava Tomanykla z Kolsdorfu o 10 hřiven grošů, za to že dluží dědicům nebožtíka žida Abrahama z Ivanovic na Hané 14 zlatých, které si vypůjčil 27. ledna 1598 a měl je vrátit 24. dubna 1598 a dosud tak neučinil.

Johann (Jan) Bukůvka von Bukůvky auf Tschimischl (Třemešek) und Eiwanowitz (Ivanovice na Hané) zitiert Wenzel (Václav) Tomanykl von Kolsdorf um 10 Pfund Groschen, weil er den Erben des verstorbenen Juden Abraham aus Eiwanowitz in der Hanna (Ivanovice na Hané) 14 fl. schuldet, die er sich am 27. Januar 1598 ausgeliehen hat und am 24. April 1598 zurückgeben sollte, was aber bisher nicht geschah.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

JMK
Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises / Jihomoravský kraj installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes