spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A3(SR-PO)-714 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-3 Stavovské rukopisy – Půhony Olomouc

[Bestand: A-3 Ständische Handschriften –

Puhonen (Zitationen) Olmütz
]

(SR-PO)

Inv. č. 714 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 714 Liber citationum et sententiarum]
1597-1601

fol. 29r
1597 XI 7, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-714,fol.29r

Vilém Janour ze Strachnova i jménem svého bratra Václava Janoura a sestry Elišky Janourovny pohání Jindřicha Blektu z Outěchovic na Kyselovicích a svobodném dvoře v Oplocanech o 6 000 zlatých, a tu jemu vinu dává, že nechce předložit písemné svědectví o tom, že jemu a jeho manželce Elišce Šárovcovně na smrtelné posteli předala nebožka Anna Kunovna z Kunštátu, teta Janourů, seznam jejích klenotů a věcí zastavených mezi křesťany a židy.

Wilhelm (Vilém) Janour von Strachnow zitiert, auch namens seines Bruders Wernzel (Václav) Janour und seiner Schwester Eliška Janourovná, Heinrich (Jindřich) Blekta von Outěchowitz auf Kyselowitz (Kyselovice) und dem Freihof in Opoltzan (Oplocany) um 6 000 fl., weil er kein schriftliches Zeugnis darüber vorlegen will, daß ihm und seiner Ehegattin Eliška Šárovcovná die verstorbene Anna Kunovna  von Kunstadt (Kunštát), eine Tante der Janour, auf dem Totenbett ein Verzeichnis ihres Schmucks und der bei Christen und Juden verpfändeten Sachen übergeben hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 714 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 714 Liber citationum et sententiarum]
1597-1601

fol. 66r,v
1597 XI 7 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-714,fol.66r,v

Bohuslav Dobeš z Bezděkova pohání Jana Lichnovského z Bytců o sumu 67 zlatých a 15 grošů, že mu nechce dát svědectví proti Janu Burianovi Boryckovi z Břišťan o tom, že Jan Lichnovský pro svou manželku Annu Dorotu z Holovous a Zaubrštorfu vykoupil a od žida Mandla dvě sukně ženské a dvě matrace, které u toho žida dal do zástavy za 30 zlatých Bohuslav Dobeš. Páni nechali půhon vymazat, protože Jan Lichnovský sám přiznal, že není osobou stavu rytířského.

Bohuslav Dobeš von Bezděkow zitiert Johann (Jan) Lichnovský z Bytců um die Summe von 67 fl. 15 gr., weil er ihm keine Zeugnis geben will gegen Jan Burian Borycek von Břischťan (Břišťany) darüber, daß Johann Lichnovský für seine Gattin Anna Dorothea (Dorota) von Holovousy und Zaubrštorf von dem Juden Mandel zwei Frauenröcke und zwei Matratzen gekauft hat, die er bei diesem Juden für 30 fl. an Bohuslav Dobeš verpfändete. Die Herren lassen den Puhon tilgen, weil Johann Lichnovský selbst zugab, nicht zum Ritterstand zu gehören.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 714 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 714 Liber citationum et sententiarum]
1597-1601

fol. 67r,v
1597 XI 7 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-714,fol.67r,v

Bohuslav Dobeš z Bezděkova pohání Jiljího Kosteláka z Kostelce o sumu 67 zlatých 15 grošů, že mu nechce dosvědčit, že Jan Lichnovský z Bytců u Mandla žida v Tovačově vykoupil dvě ženské sukně a matraci, které u žida zastavil za 30 zlatých Bohuslav Dobeš, a tyto sukně a matraci vzal jako náhradu za 135 zlatých, které na Bohuslavu Dobešovi jako rukojmím za Jiřího Alexandra Staňkovce z Jihnačic požadovala Anna Dorota Bavorovna z Holovous a Zaubrštorfu, manželka Jana Lichnovského.

Bohuslav Dobeš von Bezděkow zitiert Egid (Jiljí) Kostelák von Kosteletz um 67 fl. 15 gr., weil er ihm nicht bezeugen will, daß Johann (Jan) Lichnovský z Bytců bei dem Juden Mandel in Tobitschau (Tovačov) zwei Frauenröcke und Matratzen gekauft hat, die bei dem Juden um 30 fl. Bohuslav Dobeš verpfändete. Diese Röcke und Matratzen nahm er als Ersatz für die 135 fl., die von Bohuslav Dobeš als Bürge für Georg (Jiří) Alexander Staňkovec von Jihnačitz Anna Dorota Bavorovna von Holovousy und Zaubrštorf, die Gattin des Johann Lichnovský, forderte.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 714 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 714 Liber citationum et sententiarum]
1597-1601

fol. 100v
1598 IV 17 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-714,fol.100v

Bohuslav Dobeš z Bezděkova pohání Štepána Illyezhazyho z Illyezhazu a na Tovačově o sumu 67 zlatých a 15 grošů bílých, že nechce postavit před zemský soud žida Mandle z Tovačova, jeho poddaného, ke svědectví proti Janu Lichnovskému z Bytců.

Bohuslav Dobeš von Bezděkow zitiert Stefan (Štepán) Illyezhazy von Illyezhaza auf Tobitschau (Tovačov) um 67 fl. 15 gr. alb., weil er vor dem Landgericht nicht den Juden Mandel aus Tobitschau (Tovačov), seinen Untertanen, zur Zeugenschaft gegen Johann (Jan) Lichnovský z Bytců stellen will.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 714 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 714 Liber citationum et sententiarum]
1597-1601

fol. 276r
1600 XI 10 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-714,fol.276r

Jan Bukůvka z Bukůvky na Třemešku a Ivanovicích na Hané pohání Andryáše Tomanykla z Kolsdorfu a na Heranticích o sumu 52 zlatých, že stejnou sumu dluží Abrahamovi židu z Ivanovic na Hané, poddanému Jana Bukůvky, za odebrané krámské zboží, které nechce zaplatit.

Johann (Jan) Bukůvka vonBukůvky auf Tschimischl (Třemešek) und Eiwanowitz (Ivanovice na Hané) zitiert Andryáš Tomanykl von Kolsdorf auf Herantitz (Herantice) um 52 fl., weil dieselbe Summe der Jude Abraham aus Eiwanowitz in der Hanna (Ivanovice na Hané), Untertaner des Jan Bukůvka, für weggenommene Kramwaren schuldet, die er nicht bezahlen will.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

JMK
Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises / Jihomoravský kraj installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes