spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
MZA-A3(SR-PO)-712 public Tisk


Moravský zemský archiv v Brně

[Mährisches Landesarchiv Brünn]

(MZA)

Fond: A-3 Stavovské rukopisy – Půhony Olomouc

[Bestand: A-3 Ständische Handschriften –

Puhonen (Zitationen) Olmütz
]

(SR-PO)

Inv. č. 712 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 712 Liber citationum et sententiarum]
1589-1593

fol. 184r,v
1590 XI 9, Olomouc (Olmütz)
1591 I 6, Olomouc (Olmütz)
1594 VI 24, Olomouc (Olmütz)
1598 I 6, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-712,fol.184r,v

Ctibor Syrakovský z Pěrkova na Staré Vsi a Paskově, nejvyšší písař Markrabství moravského, pohání Rudolfa purkrabího z Donína zátkyní u jeho manželky Salomeny Zoubkové ze Zdětína na tvrzi Tlumačově o 508 a půl kopy grošů českých a tu jemu vinu dává, že koupil šperky s drahými kameny a nádobí z drahého kovu od židů Josefa, původně ze Slavkova a nyní poddaného Ctibora Syrakovského, jenž se Ctiborovým povolením bydlí v Lipníku nad Bečvou, dále od nebožtíka Šalomouna z Jemnice, nebožtíka Arona z Mikulova a Marka lékaře ze Starého města Pražského, které Rudolf z Donína nezaplatil a zaplatit nechce. Tento dluh Cipra, vdova po židu Šalomounovi z Jemnice a ostatní společníci přenechali Josefovi, poddanému Ctibora Syrakovského.
Páni půhon dvakrát odložili a v roce 1598 poručník Ctibora Syrakovského Daniel Šponar z Plimsdorfu půhon odvolal.

Ctibor Syrakovský von Pěrkow auf  Altendorf (Stará Ves) und Paskau (Paskov), oberster Schreiber der Markgrafschaft Mähren, klagt Rudolf Burggraf von Donín mit Steckbrief bei seiner Ehegattin Salomena Zoubková von Zdětín auf Tlumatschau (Tlumačov) um 508 ½ Schock Groschen böhm., weil dieser Schmuck mit Edelsteinen und Geschirr aus Edelmetall von dem Juden Josef, ursprünglich aus Austerlitz (Slavkov) und jetzt Untertan des Ctibor Syrakovský, der mit Ctibors Erlaubnis in Leipnik (Lipník nad Bečvou) wohnt, gekauft hat, weiters von dem verstorbenen Šalomoun aus Jamnitz (Jemnice), von dem verstorbenen Aron aus Nikolsburg (Mikulov) und dem Arzt Markus aus der Prager Altstadt, welche Schuld Rudolf von Donín nicht bezahlte und auch nicht bezahlen will. Diese Schuld überließen Cipra, Witwe des Juden Šalomoun aus Jamnitz, und die übrigen Gesellschafter dem Juden Josef, Untertanen des Ctibor Syrakovský.
Die Herren legen die Klage zweimal zurück  und im Jahr 1598 widerruft Daniel Šponar, der Vormund des Ctibor Syrakovský von Plimsdorf, die Klage.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 712 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 712 Liber citationum et sententiarum]
1589-1593

fol. 185r,v
1590 XI 9, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-712,fol.185r,v

Ctibor Syrakovský z Pěrkova na Staré Vsi a Paskově, nejvyšší písař Markrabství moravského pohání Rudolfa purkrabího z Donína zátkyní u jeho manželky Salomeny Zoubkové ze Zdětína na tvrzi Tlumačově o 200 kop grošů českých, a tu jemu vinu dává, že koupil šperky s drahými kameny a nádobí z drahého kovu od židů Josefa, původně ze Slavkova a nyní poddaného Ctibora Syrakovského, jenž se Ctiborovým povolením bydlí v Lipníku nad Bečvou, nebožtíka Šalomouna z Jemnice, nebožtíka Arona z Mikulova a Marka lékaře ze Starého města Pražského, které Rudolf z Donína nezaplatil a zaplatit nechce. Tento dluh Cipra, vdova po židu Šalomounovi z Jemnice a ostatní společníci přenechali Josefovi, poddanému Ctibora Syrakovského a za šest let a 32 týdnů od termínu zaplacení narostl úrok do výše dvou set kop grošů.
Půhon byl dvakrát odložen a posléze odvolán jako předchozí.

Ctibor Syrakovský von Pěrkow auf Altendorf (Stará Ves) und Paskau (Paskov), oberster Schreiber der Markgrafschaft Mähren, klagt Rudolf Burggraf von Donín  mit Steckbrief  bei seiner Ehegattin Salomena Zoubková von Zdětín auf Tlumatschau (Tlumačov) um 508 ½ Schock Groschen böhm., weil dieser Schmuck mit Edelsteinen und Geschirr aus Edelmetall von dem Juden Josef, ursprünglich aus Austerlitz (Slavkov) und jetzt Untertan des Ctibor Syrakovský, der mit Ctibors Erlaubnis in Leipnik (Lipník nad Bečvou) wohnt, gekauft hat, weiters von dem verstorbenen Šalomoun aus Jamnitz (Jemnice), von dem verstorbenen Aron aus Nikolsburg (Mikulov) und dem Arzt Markus aus der Prager Altstadt, welche Schuld Rudolf von Donín nicht bezahlte und auch nicht bezahlen will. Diese Schuld überließen Cipra, Witwe des Juden Šalomoun aus Jamnitz, und die übrigen Gesellschafter dem Juden Josef, Untertanen des Ctibor Syrakovský. Für sechs Jahre und 32 Wochen seit Zahlungstermin wuchsen die Zinsen auf 200 Schock Groschen an.
Die Klage wird zweimal zurückgelegt und schließlich wie die vorhergehende widerrufen.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 712 Kniha půhonná a nálezová
[Inv.-Nr. 712 Liber citationum et sententiarum]
1589-1593

fol. 438r
1592 IV 17 post, Olomouc (Olmütz)
MZA-A3(SR-PO)-712,fol.438r

Václav Hájovský z Háje a z Jalení a na Chudobíně pohání Viléma Bítovského ze Slavíkovic a na Malenovicích o 3 000 hřiven pražských grošů, že nechce postavit ke svědectví před zemský soud své poddané ze vsí Tečovic a Louky nad Dřevnicí, mezi nimiž jsou uvedení také Jan Židův a Mikuláš Židův z Tečovic.

Wenzel (Václav) Hájovský von Háj auf Jalení und Chudobín klagt Wilhelm (Vilém) Bítovský von Slawikowitz (Slavíkovice) auf Malenowitz (Malenovice) um 3 000 Pfund Prager Groschen, weil er ihm nicht vor das Landrecht seine Untertanen aus den Dörfern Tečowitz (Tečovice) und Luk (Louky nad Dřevnicí) zur Zeugenschaft stellen will, unter denen auch Jan Židův und Mikuláš Židův aus Tečowitz aufgeführt sind.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

JMK
Písemnosti tohoto inventárního čísla byly v roce 2012 instalovány za finanční podpory Jihomoravského kraje. / Schriftgut aus dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit Unterstützung des Südmährischen Kreises / Jihomoravský kraj installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes