spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAPR-(AML)-644 public Tisk


Státní okresní archiv Přerov

[Staatliches Bezirksarchiv Prerau]

(SOkAPR)

Fond: Archiv města Lipník

[Bestand: Archiv der Stadt Leipnik]

(AML)

Inv. č. 644
[Inv.-Nr. 644]

1623 III 5, Freudenthal (Bruntál)
SOkAPR-(AML)-644-1

Der Jude Aron, Mautner in Freudenthal (Bruntál), antwortet auf einen Brief des Stadtrats von Leipnik (Lipník) und teilt mit, daß er nicht 100 Taler in bar auftreiben kann.

Žid Aron, mýtný v Bruntále, odpovídá na dopis od městské rady v Lipníku a sděluje, že nemůže poskytnout hotovost 100 tolarů.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 644
[Inv.-Nr. 644]

1623 circa, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-644-2

Purkmistr a rada města Lipníka potvrzují, že jsou dlužni židu Aronovi, zeti Šajerovu, částku 2000 zlatých a namísto splácení úroků pronajímají Aronovi městské mýto.

Bürgermeister und Rat der Stadt Leipnik (Lipník) bestätigen, daß sie dem Juden Aron, Schwiegersohn des Šajer, den Betrag von 2000 fl. schulden und anstelle der Bezahlung der Zinsen Aron die städtische Maut vermieten.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

lipnik_znak_mesta.png

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly instalovány v roce 2012 za finanční podpory Města Lipníku nad Bečvou. / Schriftstücke dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit finanzieller Unterstützung der Stadt Lipník nad Bečvou (Leipnik) installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes