spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAPR-(AML)-640 public Tisk


Státní okresní archiv Přerov

[Staatliches Bezirksarchiv Prerau]

(SOkAPR)

Fond: Archiv města Lipník

[Bestand: Archiv der Stadt Leipnik]

(AML)

Inv. č. 640
[Inv.-Nr. 640]

1621 X 21, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-640-1

Vojenské výdaje města Lipníka: seznam vojáků placených městem a židovskou obcí.

Militärausgaben der Stadt Leipnik (Lipník): Verzeichnis der von der Stadt und der jüdischen Gemeinde bezahlten Soldaten.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 640
[Inv.-Nr. 640]

1626, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-640-2

Vojenské výdaje města Lipníka: od žida Mendla koupena kráva a od žida Gidla 31 liber masa na stravu vojákům.

Militärausgaben der Stadt Leipnik (Lipník): eine von dem Juden Mendel gekaufte Kuh und von dem Juden Gidel 31 Pfund Fleisch zur Verköstigung der Soldaten.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 640
[Inv.-Nr. 640]

1632, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-640-3

Vojenské výdaje města Lipníka: od židů koupen vůl na proviant pro vojáky v Přerově.

Militärausgaben der Stadt Leipnik (Lipník): von Juden gekaufte Ochsen als Proviant für Soldaten in Prerau (Přerov).


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 640
[Inv.-Nr. 640]

1643 I 14, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-640-4

Soupis židovských domů ve městě Lipníku.

Verzeichnis der Judenhäuser und -gründe in der Stadt Leipnik (Lipník).


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 640
[Inv.-Nr. 640]

1643, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-640-5

Vojenské výdaje města Lipníka: peněžní výdaje židovské obce.

Militärausgaben der Stadt Leipnik (Lipník): Geldausgaben der jüdischen Gemeinde.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 640
[Inv.-Nr. 640]

1643 V 30 – 1643 VI 6, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-640-6

Vojenské výdaje města Lipníka: peněžní výdaje židovské obce.

Militärausgaben der Stadt Leipnik (Lipník): Geldausgaben den Judengemeinde.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 640
[Inv.-Nr. 640]

1643, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-640-7

Vojenské výdaje města Lipníka: peněžní výdaje židovské obce.

Militärausgaben der Stadt Leipnik (Lipník): Geldausgaben der Judengemeinde.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 640
[Inv.-Nr. 640]


1643, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-640-8

Vojenské výdaje města Lipníka: peněžní výdaje židovské obce.

Militärausgaben der Stadt Leipnik (Lipník): Geldausgaben der Judengemeinde.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 640
[Inv.-Nr. 640]

1643 circa, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-640-9

Vojenské výdaje města Lipníka: 2 zlaté rýnské na sbírku židu Fišlovi.

Militärausgaben der Stadt Leipnik (Lipník): zwei Gulden für die Sammlung des Juden Fišl.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 640
[Inv.-Nr. 640]

1643 circa, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-640-10

Vojenské výdaje města Lipníka: peněžní výdaje židovské obce.

Militärausgaben der Stadt Leipnik (Lipník): Geldausgaben der Judengemeinde.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 640
[Inv.-Nr. 640]
     

1643 circa, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-640-11

Vojenské výdaje města Lipníka: maso a dobytek koupené od židů Šmula, Kulky, Munky a Krejčího a od židovek Aronky a Reginy.

Militärausgaben der Stadt Leipnik (Lipník): für von den Juden Šmul, Kulka, Munka und Krejčí sowie von den Jüdinnen Aronka und Regina gekauftes Fleisch.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 640
[Inv.-Nr. 640]

1644 II 15, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-640-12

Vojenské výdaje města Lipníka: výdaje židů na ubytované vojáky.

Militärausgaben der Stadt Leipnik (Lipník): Ausgaben für die Einquartierung von Soldaten.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

lipnik_znak_mesta.png

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly instalovány v roce 2012 za finanční podpory Města Lipníku nad Bečvou. / Schriftstücke dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit finanzieller Unterstützung der Stadt Lipník nad Bečvou (Leipnik) installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes