spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAPR-(AML)-421 public Tisk


Státní okresní archiv Přerov

[Staatliches Bezirksarchiv Prerau]

(SOkAPR)

Fond: Archiv města Lipník

[Bestand: Archiv der Stadt Leipnik]

(AML)

Inv. č. 421
[Inv.-Nr. 421]

fol. 131r-132v
1636 VII 22, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-421,fol.131r-132v

Lipničtí židé Kulka a Jakub Samků kupovali od ovčáka Bartoně, vyšetřovaného za vraždu ovčáka Jury, ovce ukradené ve dvoře primátora Martina Zikmundka.

Die beiden Juden Kulka und Jakub Samků aus Leipnik (Lipník) kauften von dem des Mordes an dem Schäfer Jura beschuldigten Schäfer Bartoň aus Schlock (Slavkov) ein im Hof des Primators Martin Zikmundek gestohlenes Schaf.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 421
[Inv.-Nr. 421]

fol. 153v-154v
1609 XI 10, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-421,fol.153v-154v

Vyšetřovaný zločinec Jakub Zborovský se přiznává ke krádežím peřin židům na půdách.

Der in Untersuchungshaft sitzende Verbrecher Jakub Zborovský gesteht den Raub von Federbetten bei Juden auf den Dachböden.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 421
[Inv.-Nr. 421]

fol. 157v
1610, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-421,fol.157v

Lipnický kat Adam si vypůjčil od židovského řezníka sekeru k popravě čtvrcením zločince jménem Stodola ze Starého Jičína.

Der Leipniker Scharfrichter Adam leiht sich vom jüdischen Fleischhauer ein Beil zur Vierteilung eines Verbrechers namens Stodola aus Alttitschein (Starý Jičín) aus.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 421
[Inv.-Nr. 421]

fol. 160r
1620 IX 24, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-421,fol.160r

Židovce Regině Perlhefterce je ke svatbě jejího syna vydána s povolením vrchnosti bečka piva, zadržená měšťany, napříště však nemají židé přijímat žádné pivo darem, jinak propadne ve prospěch městského špitálu.

Der Jüdin Regina Perlhefterka wird zur Hochzeit ihres Sohnes mit Bewilligung der Herrschaft ein von Bürgern beschlagnahmtes Faß Bier herausgegeben. Künftig sollen Juden jedoch kein Bier mehr als Geschenk annehmen, das ansonsten zugunsten des städtischen Spitals verfallen soll.> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

lipnik_znak_mesta.png

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly instalovány v roce 2012 za finanční podpory Města Lipníku nad Bečvou. / Schriftstücke dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit finanzieller Unterstützung der Stadt Lipník nad Bečvou (Leipnik) installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes