spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAPR-(AML)-80 public Tisk


Státní okresní archiv Přerov

[Staatliches Bezirksarchiv Prerau]

(SOkAPR)

Fond: Archiv města Lipník

[Bestand: Archiv der Stadt Leipnik]

(AML)

Inv. č. 80
[Inv.-Nr. 80]

fol.19v-21r
1615 IV 30, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-80,fol.19v-21r

Výpovědi svědků Hanse Rudolfa, Jakuba Fučíka, Adama Perníkáře a Dobiáše o sporu lipnického mýtného žida Josefa s neznámým formanem o pravost dopisu od vrchnosti.

Zeugenaussage von Hans Rudolf, Jakub Fučík, Adam Perníkář und Dobiáš über einen Streit des Mautjuden Josef aus Leipnik (Lipník) mit einem ungenannten Fuhrmann über die Echtheit eines Schreibens der Obrigkeit.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)Inv. č. 80
[Inv.-Nr. 80]

fol.21v-22r
1615 V 2, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-80,fol.21v-22r

Výpovědi svědků Daniele Peřiny, Jana Charváta, Havla a Jiříka ve sporu Jana Mohelnického se židem Šajerem o vedení vody v Šajerově gruntu.

Zeugenaussage von Daniel Peřina, Jan Charvát, Havel und Jiřík im Streit des Jan Mohelnický mit dem Juden Šajer um die Wasserleitung auf  Šajers Grund.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

lipnik_znak_mesta.png

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly instalovány v roce 2012 za finanční podpory Města Lipníku nad Bečvou. / Schriftstücke dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit finanzieller Unterstützung der Stadt Lipník nad Bečvou (Leipnik) installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes