spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAPR-(AML)-78 public Tisk


Státní okresní archiv Přerov

[Staatliches Bezirksarchiv Prerau]

(SOkAPR )

Fond: Archiv města Lipník

[Bestand: Archiv der Stadt Leipnik]

(AML)

Inv. č. 78
[Inv.-Nr. 78]

fol. 2r
1570 IV 17, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-78,fol.2r

Židé Aron, Jáchym a Jáchymův syn Lazar vymáhají právní cestou své dluhy.

Die Juden Aron, Jachym und Jachyms Sohn Lazar treiben auf dem Rechtsweg ihre Schulden ein.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)Inv. č. 78
[Inv.-Nr. 78]

fol. 2v
1570 IV 18, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-78,fol.2v

Židé Danihel a Markus vymáhají právní cestou své dluhy.

Die Juden Danihel und Markus treiben auf dem Rechtsweg ihre Schulden ein.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)Inv. č. 78
[Inv.-Nr. 78]

fol. 3r
1570 IV 30, Lipník
SOkAPR-(AML)-78,fol.3r

Žid Jakub zmocněný židem Danihelem ze Strážnice vymáhá právní cestou dluh.

Der Jude Jakub, Bevollmächtigter des Juden Danihel aus Straßnitz (Strážnice), treibt auf dem Rechtsweg eine Schuld ein.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)Inv. č. 78
[Inv.-Nr. 78]

fol. 3v
1570 V 1, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-78,fol.3v

Židé Lev a Jakub ručí Markusovi na dluh 30 tolarů.

Die Juden Lev und Jakub bürgen für eine Schuld des Markus in Höhe von 30 Talern.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)Inv. č. 78
[Inv.-Nr. 78]

fol. 4r
1570 V 4, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-78,fol.4r

Žid Mojžíš vymáhá právní cestou svůj dluh.

Der Jude Mojžíš treibt auf dem Rechtsweg eine Schuld ein.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)Inv. č. 78
[Inv.-Nr. 78]

fol. 4v
1570 V 7, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-78,fol.4v

Žid Lazar, Jáchymův syn, vymáhá právní cestou svůj dluh.

Der Jude Lazar, Sohn des Jáchym, treibt auf dem Rechtsweg eine Schuld ein.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)Inv. č. 78
[Inv.-Nr. 78]

fol. 6r-v
1570, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-78,fol.6r-v

Záznam o přijetí splátek dluhu od žida Šimona sklenáře a pro židy Lva a Lazara.

Eintrag über die Annahme einer Ratenzahlung aus einer Schuld des jüdischen Glasers Šimon für die Juden Lev und Lazar.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

lipnik_znak_mesta.png

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly instalovány v roce 2012 za finanční podpory Města Lipníku nad Bečvou. / Schriftstücke dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit finanzieller Unterstützung der Stadt Lipník nad Bečvou (Leipnik) installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes