spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAPR-(AML)-74 public Tisk


Státní okresní archiv Přerov

[Staatliches Bezirksarchiv Prerau] (SOkAPR)

Fond: Archiv města Lipník (AML)

[Bestand: Archiv der Stadt Leipnik]

Inv. č. 74
[Inv.-Nr. 74]

fol. 2r
1578 III 19, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-74,fol.2r

Urovnání sporu mezi židem Šlumou Ryšavým a Mikulášem Hrdinou o pobití a o dluh.

Vergleich in einem Streit zwischen dem Juden Šluma Ryšavý und Mikuláš Hrdina wegen einer Verprügelung und einer Schuld.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)Inv. č. 74
[Inv.-Nr. 74]

fol. 27r-v
1593 X 13, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-74,fol.27r-v

Ztráta klenotů židem Jakubem z Prahy, poddaného Petra Voka z Rožmberka a na Českém Krumlově, a jejich nalezení a navrácení Matějem Postřihovačem z Lipníka.

Verlust von Schmuck durch den Juden Jakub aus Prag, Untertan des Peter Wok von Rosenberg auf Böhmisch Krummau Český Krumlov), und dessen Auffindung und Rückgabe durch Matěj Postřihovač aus Leipnik (Lipník).


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)Inv. č. 74
[Inv.-Nr. 74]

fol. 31v
1595 IV 21, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-74,fol.31v

Urovnání sporu mezi Janíkovským a židem Jakubem ryšavým o dluh za obilí.

Vergleich in einem Streit zwischen einem Janíkovský und dem Juden Jakub Ryšavý um eine Schuld von 19 fl. für 15 Metzen Getreide.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)Inv. č. 74
[Inv.-Nr. 74]

fol. 48r-49r
1611 V 5, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-74,fol.48r-49r

Doznání Gregora Hoffera z lichvy vůči křesťanům i židům.

Geständnis Gregor Hoffer, Untertan des Herrn Georg d. Ä. Bruntalsky von Wrbna auf Helfenstein, der Wucherei gegenüber Christen und Juden.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)Inv. č. 74
[Inv.-Nr. 74]

fol. 88v
1608 XII 9, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-74,fol.88v

Žid Mojžíšek malý skládá přísahu ve věci zlatých řetízků a Izrael přísahá ve věci krádeže v Přerově v domě Samuele, Abrahamova zetě.

Der Jude Mojžíšek Malý leistet einen Eid in der Angelegenheit einer Goldkette und Izrael leistet einen Eid in der Angelegenheit eines Diebstahls in Prerau (Přerov) im Haus des Samuel, des Schwiegersohnes des Abraham.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)Inv. č. 74
[Inv.-Nr. 74]

fol. 89r-v
1612 IV 6, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-74,fol.89r-v

Kožišník Jan Plaček se zbavuje přísahou obvinění, že zůstává dlužen židu Eliáši Mayerlovi 15 zl.

Der Kürschner Jan Plaček entledigt sich per Eid der Anschuldigung, dem Juden Eliáš Mayerle 15 fl. schuldig geblieben zu sein.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)Inv. č. 74
[Inv.-Nr. 74]

fol. 103r
1628 II 7, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-74,fol.103r

Žid Jakub Žalman je povinen na základě stížnosti důchodního písaře Lukáše Dobrušského uhradit do panských důchodů dlužných 97 zl. 15 gr.

Der Jude Jakub Žalman ist verpflichtet, auf Grundlage der Beschwerde des Rentschreibers Lukáš Dobrušský in die herrschaftlichen Renten die geschuldeten 97 fl. 15 Gr. zu bezahlen.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)Inv. č. 74
[Inv.-Nr. 74]

fol. 108r
1634, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-74,fol.108r

Žid Munkele skládá přísahu ve věci vlastnictví  zlatého šperku.

Der Jude Munkele aus Leipnik (Lipník) leistet einen Eid über den rechtmäßigen Besitz eines Goldschmuckes.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)Inv. č. 74
[Inv.-Nr. 74]

fol. 108v
1634, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-74,fol.108v

Regina Perlhefterka skládá přísahu ve věci dluhu 8 zl. po svém manželu Hirschlovi.

Regina Perlhefterka leistet einen Eid in der Angelegenheit einer Schuld aus dem Nachlaß ihres Gatten Hirschl in Höhe von 8 fl. bei dem Olmützer Bürger Jan Adam.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)Inv. č. 74
[Inv.-Nr. 74]

fol. 112v
1634 circa, Lipník (Leipnik)
SOkAPR-(AML)-74,fol.112v

Mojžíš Kulkele skládá přísahu, že není dlužen na dani z dobytka.

Mojžíš Kulkele leistet einen Eid, daß er keine Schulden aus der Viehsteuer hat.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

lipnik_znak_mesta.png

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly instalovány v roce 2012 za finanční podpory Města Lipníku nad Bečvou. / Schriftstücke dieser Inventar-Nummer wurden im Jahr 2012 mit finanzieller Unterstützung der Stadt Lipník nad Bečvou (Leipnik) installiert.

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes