spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Archiv městečka Brtnice (AMstBr) - fond č. 28 Tisk

> Přeskočit na seznam inventárních čísel fondu

Archiv městečka Brtnice

(AMstBrtnice)

Archiv městečka Brtnice 1486-1945 (1958) představuje další z typických fondů vzniklých z činnosti samosprávných orgánů městečka Brtnice. Bohužel tento fond byl v minulosti částečně poškozen při požáru (1760) a přestavbě (1946-1947) místní radnice. Neodráží proto dějiny městečka (1366, 1486), které se už během 15. století stalo sídelním a správním centrem stejnojmenného panství, v jejich celé šíři, ale podrobněji až od poloviny 17. století. Pro starší období zůstalo dochováno pouze několik pergamenových listin (1486-1830) a tzv. „registra purkrechtní“ se záznamy o převodech polí a luk (1586-1805). Ostatní knižní (1645-1958), aktový (1651-1945) a účetní materiál (1678-1944) svými nejstaršími exempláři prakticky nepřesahuje polovinu 17. století. Historickou retrospektivu, překračující tento mezník, umožňují pak ještě dílčí pamětnické zápisy pořízené v polovině 17. a na počátku 18. století (1728).

Archivní pomůcky:
Ráček, Bohuslav – Svoboda, Jan: Okresní archiv v Jihlavě, pobočka v Brtnici. Obecní úřad městyse Brtnice 1486-1945 (1958). Inventář. – Brtnice: OkA 1958-1961.

Základní literatura a edice k fondu:
Hoffmann, František: Okresní archiv v Jihlavě. Prozatímní informativní přehled podle stavu 30. 6. 1964. – Jihlava: Okresní archiv v Jihlavě 1964.
Pátek, Alois Josef: Ze starých pamětí Brtnice Trhové. – In: Podyjí 2 (1924-1925), s. 30-31, 45-47, 76-78.

Datace dochovaných zmínek o židovském osídlení městečka odpovídá výše uvedeným obecným rysům. Prameny fondu lokální výskyt židovského obyvatelstva pro 16. století vůbec nedokládají. Nejstarší záznamy pocházejí teprve z druhé poloviny, respektive z přelomu 3. a 4. čtvrtiny, 17. století. Zpravidla jde o stereotypní zápisy o zakupování pustých gruntů, ve většině případů anulovaného z moci úřední vrchnostenským nařízením roku 1675. Patrně nejzajímavějším dokladem tohoto druhu zůstává záznam o koupi pole pro zřízení místního židovského hřbitova (1674). Obsahově pestřejší zápisy, odrážející právní, hospodářský, ale i společenský život brtnických židů, však pocházejí až z 18. století.

Literatura o židech citující z pramenů fondu:
Bretholz, Bertold: Die Judenschaft einer mährischen Kleinstadt. Markt Pirnitz im XVIII. Jahrhundert. – In: Ročenka Společnosti pro dějiny židů v Československé republice 2 (1930), s. 391-443.
Bretholz, Bertold: Die Judenschaft einer mährischen Kleinstadt. Markt Pirnitz im XVIII. Jahrhundert. – In: Jahrbuch der Gesellschaft für Geschichte der Juden in der Čechoslovakischen Republik 2 (1930), s. 403-455.
Gold, Hugo: Zur Geschichte der Juden in Pirnitz. – In: Zeitschrift für die Geschichte der Juden in der Tschechoslowakei 1 (1930-31), s. 51-53.
Janák, Jan a kol.: Dějiny Brtnice a připojených obcí. – Brno–Brtnice: Muzejní a vlastivědná společnost-Místní národní výbor 1988.
Svěrák, Vlastimil: Prameny k dějinám židů na Jihlavsku ve Státním okresním archivu v Jihlavě. – In: Dotyky. Židé v dějinách Jihlavska. – Jihlava: Muzeum Vysočiny 1998, s. 213-233.
Vilímek, Ladislav: Židé v Brtnici. – In: Dotyky. Židé v dějinách Jihlavska. – Jihlava: Muzeum Vysočiny 1998, s. 67-71.
 

Seznam inventárních čísel fondu

> SOkAJi-(AMsBr)-22   -  (excelová tabulka)  
> SOkAJi-(AMsBr)-23   -  (excelová tabulka)  

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes