spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAZl-(AMZl)-67 public Tisk


Státní okresní archiv Zlín

[Staatliches Bezirksarchiv Zlin]

(SOkAZl)

Fond: Archiv města Zlín

[Bestand: Archiv der Stadt Zlin]

(AMZl)

Inv. č. 67 Sirotčí registra 1607-1711
[Inv.-Nr. 67 Waisenregister 1607-1711]

fol. 163r
1626, Zlín (Zlin)
SOkAZl-(AMZl)-67,fol.163r

Město si vypůjčilo peníze z příjmů sirot zemřelého Jana Zavadilíčka na vydání pana regenta ve věci žida Izáka Kolmana z Uherského Brodu.

Die Stadt Zlin (Zlín) leiht sich Geld aus den Einnahmen der Waisen des verstorbenen Jan Zavadilíček für Ausgaben des Herrn Regenten in Sachen des Juden Izák Kolman aus Ungarisch Brod (Uherský Brod).

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 67 Sirotčí registra 1607-1711
[Inv.-Nr. 67 Waisenregister 1607-1711]

fol. 174r
1632 circa, Zlín (Zlin)
SOkAZl-(AMZl)-67,fol.174r

Z příjmů sirot Jana Pekaře vydáno židu Izákovi za slín železa 10 gr., 2 den.

Aus den Einnahmen der Waisen des Jan Pekař werden dem Juden Izák für Eisenmergel 10 gr., 2 den. gegeben.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes