spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAZl-(AMZl)-38 public Tisk


Státní okresní archiv Zlín

[Staatliches Bezirksarchiv Zlin]

(SOkAZl)

Fond: Archiv města Zlín

[Bestand: Archiv der Stadt Zlin]

(AMZl)

Inv. č. 38 Kniha trhová 1572-1695
[Inv.-Nr.38 Kauf- und Verkaufsbuch 1572-1695]

fol. 12r-v
1580, Zlín (Zlin)
SOkAZl-(AMZl)-38,fol.12r-v

Mikuláš Hyža převedl svých 11 zl. na gruntě Mikuláše Martošky na žida Oksa z Holešova. Oks peníze prodal Martoškovi. Ze splátky Martoškova podsedku dostal žid z Holešova (Oks?) 1 zl.

Mikuláš Hyža überträgt seine 11 fl. auf dem Grund des Mikuláš Martoška auf den Juden Oks aus Holleschau (Holešov). Oks verkauft sie an Martoška. Von den Raten aus Martoškas Besitz bekommt ein Jude aus Holleschau (Oks?) 1 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 38 Kniha trhová 1572-1695
[Inv.-Nr.38 Kauf- und Verkaufsbuch 1572-1695]

fol. 111r-v
1585 VI 14, Zlín (Zlin)
SOkAZl-(AMZl)-38,fol.111r-v

Jiřík Bílek koupil dům po zemřelém Dobešovi Prznilovi. Ze závdanku 45 zl. splácel Bílek dluhy po Prznilovi, mj. židovi 3 zl. za slanečky (herinky) a 1 zl. 10 gr. za zástěru (šorc).

Jiřík Bílek kauft das Haus des verstorbenen Dobeš Prznil. Aus der Anzahlung in Höhe von 45 fl. zahlt Bílek Schulden des Prznil, unter anderem einem Juden 3 fl. für Salzheringe und 1 fl. 10 gr. für eine Schürze.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 38 Kniha trhová 1572-1695
[Inv.-Nr.38 Kauf- und Verkaufsbuch 1572-1695]

fol. 116r-v, 117r-v
1582 II 6, Zlín (Zlin)
1585, Zlín (Zlin)
1586, Zlín (Zlin)
SOkAZl-(AMZl)-38,fol.116r-v,117r-v

1582 II 6 uzavřeli Daniel Doubrava a židé Oks a Jozef z Holešova smlouvu o splácení dluhu 13 zl. a 3 zl. za lůj. Doubrava odkázal židům 27 zl. na domě Kryštofa Vlacha, stanoveny roční splátky. 1585 splaceno z domu Oksovi 7 zl. 1586 splaceno z domu Oksovi 10 zl.

1582 II 6 schließen Daniel Doubrava und die Juden Oks und Jozef aus Holleschau (Holešov) einen Vertrag über die Bezahlung einer Schuld in Höhe von 13 fl. und 3 fl. für Talg. Doubrava überträgt den beiden Juden 27 fl. auf dem Haus des Kryštof Vlach, es werden Jahresraten festgesetzt. 1585 werden von dem Haus Oks 7 fl. und 1586 Oks 10 fl. bezahlt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes