spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAZl-(AMZl)-37 public Tisk


Státní okresní archiv Zlín

[Staatliches Bezirksarchiv Zlin]

(SOkAZl)

Fond: Archiv města Zlín

[Bestand: Archiv der Stadt Zlin]

(AMZl)

Inv.č. 37 Kniha trhová 1572-1699
[Inv.-Nr. 37 Kauf- und Verkaufsbuch 1572-1699]

fol. 30r-v, 32r
1593, Zlín (Zlin)
1594, Zlín (Zlin)
1595, Zlín (Zlin)
1596, Zlín (Zlin)
1597, Zlín (Zlin)
1598, Zlín (Zlin)
1599, Zlín (Zlin)
1600, Zlín (Zlin)
1601, Zlín (Zlin)
SOkAZl-(AMZl)-37,fol.30r-v,32r

1593 koupil Tomáš Šuberů pohledávku 40 zl. 15 gr. židů Jakuba a Lazara z Uherského Ostroha na domě zemřelého Jiříka Macalíka za hotových 12 zl. Tomáš Šuberů splatil z domu 8 zl. židům Oksovi a Jozefovi z Holešova. 1594, 1595 a 1596 splácel Tomáš Šuberů Oksovi a Jozefovi po 8 zl. 1597, 1598, 1599, 1600 a 1601 srážel si Tomáš Šuberů ze splátek skoupených od Jakuba a Lazara po 8 zl.

1593 kauft Tomáš Šuberů eine Forderung in Höhe von 40 fl. 15 gr. der Juden Jakub und Lazar aus Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh) auf dem Haus des verstorbenen Jiřík Macalík um bare 12 fl. Tomáš Šuberů zahlt 8 fl. den Juden Oks und Jozef aus Holleschau (Holešov). 1594, 1595 und 1596 zahlt Tomáš Šuberů Oks und Jozef jeweils 8 fl. 1597, 1598, 1599, 1600 und 1601 zieht Tomáš Šuberů von den Juden Jakub und Lazar gekauften Raten je 8 fl. ab.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv.č. 37 Kniha trhová 1572-1699
[Inv.-Nr. 37 Kauf- und Verkaufsbuch 1572-1699]

fol. 97r-v, 98r-v, 117v, 118r
1629 III 30, Zlín (Zlin)
1629 VI 4, Zlín (Zlin)
1629 IX 28, Zlín (Zlin)
1630 IX 28, Zlín (Zlin)
1631 IX 28, Zlín (Zlin)
1632, Zlín (Zlin)
1642 V 5, Zlín (Zlin)
SOkAZl-(AMZl)-37,fol.97r-v,98r-v,117v,118r

1629 III 30 žaloval žid Abrahamek z Holešova Lídu Černouškovou za dluh jejího zemřelého manžela Jana Miky za vlnu a sukno. Abrahamek nemůže dluh prokázat. Purkmistr a rada rozhodli, že nynější manžel Lídy Jiřík Černoušek má Abrahamkovi zaplatit 20 zl. Stanoveny splátky dluhu. 1629 VI 4, 1629 IX 28, 1630 IX 28 a 1631 IX 28 splácel Jiřík Černoušek Abrahamkovi po 2 zl. 1632 koupil Jíra od Abrahamka zbylý dluh 12 zl. za postav bílého sukna.

1629 III 30 klagt der Jude Abrahamek aus Holleschau (Holešov) Lída Černoušková wegen einer Schuld ihres verstorbenen Mannes Jan Mika für Wolle und Tuch. Abrahamek kann die Schuld nicht beweisen. Bürgermeister und Rat der Stadt Zlin (Zlín) entscheiden, daß Lídas jetziger Mann Jiřík Černoušek den Juden Abrahamek 20 fl. zu zahlen hat. Es werden Raten festgesetzt. 1629 VI 4, 1629 IX 28, 1630 IX 28 und 1631 IX 28 zahlt Jiřík Černoušek an Abrahamek je 2 fl. 1632 kauft Jíra Černoušek von Abrahamek die Restschuld in Höhe von 12 fl. für einen Posten weißes Tuch.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes