spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.318r-407v public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv Ungarisch-Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Brod

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch Brod]

(AMUB)

Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 318r-v, 319r-v
1599 III, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1599, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1600, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1601, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1602, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1603, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1604, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1605, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1606, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1607, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1608, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1609, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1610, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1611, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1612, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1613, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1614, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1615, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1616, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1617, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1619, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1620, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.318r-v,319r-v

1599 III koupil žid Foltýn Chanů syn grunt od Mikuláše Kočičkového za 190 zl. Závdanek dal 36 zl., stanoveny splátky. Foltýn má platit vrchnosti židovské platy a radnici obecní platy. Rukojmí za Foltýna Izák Chan, Foltýn syn Šimšů, Šalomoun Chanin a Izrahel syn Izáčků. 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616 a 1617 splácel Foltýn po 5 zl. 1619 splatil Foltýn 5 zl. Splátka za rok 1618 mu odpuštěna. 1620 splatil Foltýn 5 zl.

1599 III kauft der Jude Foltýn Chanů einen Grund von Mikuláš Kočičkový für 190 fl. Als Anzahlung gibt er 36 fl., es werden Raten festgesetzt. Foltýn hat der Obrigkeit die jüdischen Gebühren und dem Rathaus die Gemeindegebühren zu entrichten. Bürgen für Foltýn sind die Juden Izák Chan, Foltýn Šimšů, Šalomoun Chanin und Izrahel Izáčků. 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616 und 1617 zahlt Foltýn je 5 fl. 1619 zahlt Foltýn 5 fl. Die Rate für 1618 wird ihm erlassen. 1620 zahlt Foltýn 5 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 322v, 323r
1601 VIII 26, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1601, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1602, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1603 XI 10, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1603, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1604, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1605, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1606, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1607, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1608, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1609, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1610 I 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1611, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1612, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1613, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1616, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.322v,323r

1601 VIII 26 koupil žid Izák (Isak, Isaack, Isaaček) syn Kolmanový grunt od Martina Kohouta za 190 zl. Závdanek dal 25 zl., stanoveny splátky. Rukojmí jeho otec Kolman, Kolman Schlumů, Heschl a Marek Ryfčin. 1601 a 1602 splácel Izák po 5 zl. 1603 XI 10 koupil Izák gruntovní pohledávku Kateřiny Kolářky 20 zl. za hotové 2 zl. 20 gr. 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608 a 1609 splácel Izák po 5 zl. 1610 I 6 prodal Izák grunt svému synovci Izákovi synu Mojžíše a Koldy, zetě Kolmanového, za 275 zl. Závdanek dal synovec Izák 25 zl., stanoveny splátky. Rukojmí židé Šimša a Polák Štefan syn Izáka Chany. Izák Koldin splatil 15 zl., Izák Kolmanů vzal 10 zl. 1611, 1612 a 1613 splácel Izák Koldin po 15 zl., Izák Kolmanů bral po 10 zl. 1616 splatil Izák Koldin 15 zl.

1601 VIII 26 kauft der Jude Izák (Isak, Isaack, Isaaček) Kolmanů einen Grund von Martin Kohout für 190 fl. Als Anzahlung gibt er 25 fl., es werden Raten festgesetzt. Bürgen sind sein Vater Kolman, Kolman Schlumů, Heschl und Marek Ryfčin. 1601 und 1602 zahlt Izák je 5 fl. 1603 XI 10 kauft Izák die Forderung der Kateřina Kolářka 20 fl. für bare 2 fl. 20 gr. 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608 und 1609 zahlt Izák je 5 fl. 1610 I 6 verkauft Izák den Grund seinem Neffen Izák, Sohn des Mojžíš, und Kolda, Schwiegersohn des Kolman, für 275 fl. Als Anzahlung gibt er seinem Neffen Izák 25 fl., es werden Raten festgesetzt. Bürgen sind die Juden Šimša und Polák Štefan, Sohn des Izák Chana. Izák Koldin zahlt 15 fl., Izák Kolmanů nimmt 10 fl. 1611, 1612 und 1613 zahlt Izák Koldin je 15 fl., Izák Kolmanů nimmt je 10 zl. 1616 zahlt Izák Koldin 15 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 325r
1603 IX 8, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1617 I 30, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.325r

1603 IX 8 koupil žid Štefan grunt od Jana Pavličkového za hotových 33 zl. 1617 I 30 prodal Štefanův bratr Šalomoun s jeho svolením požár gruntu židovskému kantorovi Jakubovi za hotových 10 zl.

1603 IX 8 kauft der Jude Štefan einen Grund von Jan Pavličkový für bare 33 fl. 1617 I 30 verkauft Štefans Bruder Šalomoun mit dessen Erlaubnis die Brandstätte dem jüdischen Kantor Jakub für bare 10 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 328v, 329r
1622 IV 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1620 X 12, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.328v,329r

1622 IV 24 prodali Pavel Pastýř a Andryáš Nožíř své gruntovní pohledávky židu Mojžíšovi Šimšovému, který požár gruntu předtím koupil od Martina Kunovského. 1620 X 12 zapsán spor mezi Pastýřem a Nožířem. Sporných 10 zl. Andryáš prodal Mojžíšovi.

1622 IV 24 verkaufen Pavel Pastýř und Andryáš Nožíř ihre Forderungen an den Juden Mojžíš Šimšů, der die Brandstätte zuvor von Martin Kunovský gekauft hat. 1620 X 12 wird ein Streit zwischen Pastýř und Nožíř eingetragen. Die strittigen 10 fl. verkauft Andryáš an Mojžíš.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 334r
1589 I 25, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1589 XII 25, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1590 XII 25, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1591 XII 25, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1592 XII 25, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1593 XII 25, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1594 III 21, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1594, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1595, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1596, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1597 VII 1, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.334r

1589 I 25 zjištěno, že žid Izák syn Faltýnů (Foltýnů) má za svůj grunt doplácet 41 ½ zl. 1589 XII 25, 1590 XII 25, 1591 XII 25, 1592 XII 25 a 1593 XII 25 splácel Izák po 2 ½ zl. 1594 III 21 zjištěno, že Izák má za grunt doplácet 31 ½ zl. 1594 a 1595 splácel Izák po 2 ½ zl. 1596 splatil Izák 2 ½ zl. Dobiáš Kolář je dal židovce Hluché za plátno. 1597 VII 1 koupila grunt Zuzana Nosková od žida Izáka Hluchého (totožný s Faltýnem?) za 60 zl. Závdanek dala 3 zl., stanoveny splátky.

1589 I 25 wird festgestellt, daß der Jude Izák Faltýnů (Foltýnů) hat zur Bezahlung seines Grundes noch 41 ½ fl. zu leisten hat. 1589 XII 25, 1590 XII 25, 1591 XII 25, 1592 XII 25 und 1593 XII 25 zahlt Izák je 2 ½ fl. 1594 III 21 wird festgestellt, daß Izák noch 31 ½ fl. zu bezahlen hat. 1594 und 1595 zahlt Izák je 2 ½ zl. 1596 zahlt Izák 2 ½ fl. Dobiáš Kolář gibt sie der Jüdin Hluchá für Leinwand. 1597 VII 1 kauft den Grund Zuzana Nosková von dem Juden Izák Hluchý (identisch mit Faltýn?) für 60 fl. Als Anzahlung gibt sie 3 fl., es werden Raten festgesetzt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 335r-v
1590 V 28, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1590, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1591, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1592, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1593, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1595, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1596, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1598, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1600, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1601, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1602, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1603, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1604, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.335r-v

1590 V 28 koupil Jura Mezeříčký polovinu gruntu na valu od žida Izáka Faltýnového za 50 zl. Závdanek dal 5 zl., stanoveny splátky. 1590, 1591, 1592 a 1593 splácel Mezeříčký Izákovi po 2 zl. 1595 a 1596 splácel nový majitel Václav Haspivů Izákovi po 2 zl. 1598 splatil nový majitel Ondra Palica manželce Izáka Foltýnce 2 zl. 1600, 1601, 1602, 1603 a 1604 splácel nový majitel Jan Mathezů Foltýnce po 2 zl.

1590 V 28 kauft Jura Mezeříčký die Hälfte eines Grundes auf dem Wall von dem Juden Faltýnů für 50 fl. Als Anzahlung gibt er 5 fl., es werden Raten festgesetzt. 1590, 1591, 1592 und 1593 zahlt Mezeříčký an Izák je 2 fl. 1595 und 1596 zahlt der neue Besitzer Václav Haspivů an Izák je 2 fl. 1598 zahlt der neue Besitzer Ondra Palica der Frau des Izák, Foltýnka, 2 fl. 1600, 1601, 1602, 1603 und 1604 zahlt der neue Besitzer Jan Mathezů an Foltýnka je 2 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 338r-v
1608, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1609, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1610, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1611, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1612, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1613, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1614, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1615, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1616, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1617, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1618, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1619, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1620, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1620 IV 1, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.338r-v

1608 koupil žid Abraham grunt od Rebeky za 110 zl. Závdanek dal 10 zl., stanoveny splátky. Rukojmí židé Samohel a Šluma. 1609 splatil Abraham Rebece 7 zl. 1610, 1611 a 1612 splácela Abrahamka Rebece po 7 zl. 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619 a 1620 splácela Abrahamka po 7 zl. 1620 IV 1 prodal Jan Strnad Abrahamce gruntovní pohledávku 16 zl. za hotových 11 zl.

1608 kauft der Jude Abraham einen Grund von Rebeka für 110 fl. Als Anzahlung gibt er 10 fl., es werden Raten festgesetzt. Bürgen sind die Juden Samohel und Šluma. 1609 zahlt Abraham an Rebeka 7 fl. 1610, 1611 und 1612 zahlt Abrahamka an Rebeka je 7 fl. 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619 und 1620 zahlt Abrahamka je 7 fl. 1620 IV 1 verkauft Jan Strnad an Abrahamka eine Forderung an dem Grund in Höhe von 16 fl. für bare 11 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 340r
1591 I 16, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1590 XI 9, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1590 XI 10, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1590 XI 12, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1592 I 13, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.340r

1591 I 16 prodal žid Macl grunt svému švagru Šalomounovi za 200 zl. Závdanek dal Šalomoun 26 zl., stanoveny splátky. Grunt Šalomounovi odevzdala Maclová. Rukojmí židé Lazar, Jakub bratr Eliášů a Izrael zeť Jakuba. 1590 XI 9 se Vít Horažďovský přihlásil o peníze na Maclově gruntu. 1590 XI 10 se Marada z Rokytnice přihlásil o peníze na Maclově gruntu. 1590 XI 12 se žid Šalomoun přihlásil o 20 zl. na Maclově gruntu. Přihlásil se také Adam Hradských z Bojkovic. 1592 I 13 prodal Vít Horažďovský gruntovní pohledávku 49 zl. Šalomounovi za hotových 21 ½ zl.

1591 I 16 verkauft der Jude Macl einen Grund seinem Schwager Šalomoun für 200 fl. Als Anzahlung gibt Šalomoun 26 fl., es werden Raten festgesetzt. Den Grund übergibt Šalomoun die Maclová. Bürgen sind die Juden Lazar, Jakub, Bruder des Eliáš, und Izrael, Schwiegersohn des Jakub. 1590 XI 9 meldet sich Vít Horažďovský wegen Geldes auf Macls Grund. 1590 XI 10 meldet sich Marada aus Roketnitz (Roketnice) wegen Geldes auf Macls Grund. 1590 XI 12 meldet sich der Jude Šalomoun wegen 20 fl. auf Macls Grund, ebenso Adam Hradských aus Bojkowitz (Bojkovice). 1592 I 13 verkauft Vít Horažďovský eine Forderung in Höhe von 49 fl. an Šalomoun für bare 21 ½ fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 341r
1618 V 21, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.341r

1618 V 21 prodal Jan Janeček za sebe a svého švagra Ludvíka Sytinského gruntovní pohledávku 155 zl. na gruntě žida Šalomouna.

1618 V 21 verkauft Jan Janeček für sich und seinen Schwager Ludvík Sytinský eine Forderung in Höhe von 155 fl. auf dem Grund des Juden Šalomoun.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 342r
1604, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1609, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.342r

1604 koupil žid Šalomun grunt od Jana Karmazínka a Martina Mitmánka za 90 zl. Ihned Šalomun zaplatil 60 zl., stanovena splátka. Rukojmí židé Mojžíš Kolmanů zeť a Šluma syn Izáka Chany. 1609 doplatil Šalomun 30 zl.

1604 kauft der Jude Šalomun einen Grund von Jan Karmazínek und Martin Mitmánek für 90 fl. Šalomun zahlt sofort 60 fl., es werden Raten festgesetzt. Bürgen sind die Juden Mojžíš, Schwiegersohn des Kolman, Šluma, Sohn des Izák Chana. 1609 zahlt Šalomun die restlichen 30 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 344r
1601, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.344r

1601 koupil žid Abraham (Abrahámek) syn Samoelův (Samohelův) grunt od židovského fojta a starších za hotových 110 zl.

1601 kauft der Jude Abraham (Abrahámek) Samoelův (Samohelův) einen Grund von Judenvogt und Judenältesten für bare 110 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 346r
1591 VII 28, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1604, Uherský Brod (Ungarisch Brodr
1609 II 23, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.346r

1591 VII 28 oznámil žid Izák bratr Marků, že předal polovinu gruntu svému synu Faltýnovi. 1604 oznámili židé Kavka a Daniel, že Kavka předal druhou polovinu gruntu svému synu Šimonovi. Šimon nesmí polovinu gruntu prodat bez souhlasu své manželky Estery, přítelkyně Danielovy. 1609 II 23 koupil žid Daniel syn Jakubů grunt od Kavkových synů Foltýna a Šimona za hotových 20 zl.

1591 VII 28 zeigt der Jude Izák, Bruder des Marek, an, daß er die Hälfte seines Grundes seinem Sohn Faltýn übergeben hat. 1604 zeigen die Juden Kavka und Daniel an, daß Kavka die andere Hälfte des Grundes seinem Sohn Šimon übergeben hat. Šimon darf die Hälfte nicht ohne Zustimmung seiner Frau Estera, der Freundin des Daniel, verkaufen. 1609 II 23 kauft der Jude Daniel Jakubů den Grund von Kavkas Söhnen Foltýn und Šimon für bare 20 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 347r
1596 IX 20, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.347r

1596 IX 20 oznámil žid Šalomoun Starý Školný, že jej zmocnil žid Hešl zeť Mečířů ze Strážnice, aby odevzdal polovinu gruntu židu Foltýnovi synu Šimšovému, kterou Foltýn od Hešla koupil za 40 zl.

1596 IX 20 zeigt der Jude Šalomoun Školný sen. an, daß ihn der Jude Hešl, Schwiegersohn des Mečíř (Schwertfeger) aus Straßnitz (Strážnice), bevollmächtigt hat, die Hälfte des Grundes, den Foltýn von Hešl für 40 fl. gekauft hat, Foltýns Sohn Šimša abzutreten.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 350r-v
1587 I 9, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1588 I 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1589, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1590, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1593 IV 26, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1594 I 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1599 V, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1600 IX 11, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1602, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1603, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1610, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1611, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1612, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1613, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1614, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.350r-v

1587 I 9 koupil žid Samuel (Samohel) syn Mojžíšků grunt od žida Hese zetě Mečířova (Mečířčina) ze Strážnice za 40 zl. Závdanek dal 2 zl., stanoveny splátky. Rukojmí Izák bratr Marků. 1588 I 6 splatil Samuel 2 zl. 1589 splatil Samuel Jakubovi Kavkovi bratrovi Marků 1 zl. Kavkovi má splácet ještě 18 zl. Kavka koupil polovinu gruntovních peněz od Hese. 1590 splatil Samuel 2 zl. 1593 IV 26 vydány Hesovi 4 zl. Samuel splatil Kavkovi 6 zl. za tři roky. 1594 I 6 splatil Samuel Hesovi 2 zl.1599 V splatil Samuel Hesovi 3 zl. 1600 IX 11 splatil Samuel Hesovi 1 zl. 1602 a 1603 splácela Samuelova manželka Šifra Kavkovi po 2 zl. 1610 splatila Šifra Kavkové 4 zl. 1611 splatil Samuel Kavkové 2 zl. 1612 splatil Samuel 1 zl. 1613 splatil Samuel Kavkové 1 zl. 1614 splatil Samuel 1 zl.

1587 I 9 kauft der Jude Samuel (Samohel), Sohn des Mojžíšek, einen Grund von dem Juden Hes, Schwiegersohn der Mečířova (Mečířčina) aus Straßnitz (Strážnice), für 40 fl. Als Anzahlung gibt er 2 fl., es werden Raten festgesetzt. Bürge ist Izák, Bruder des Marek. 1588 I 6 zahlt Samuel 2 fl. 1589 zahlt Samuel an Jakub Kavka, Bruder des Marek, 1 fl. Kavka hat er noch 18 fl. zu bezahlen. Kavka kauft die Hälfte der Forderungen auf dem Grund von Hes. 1590 zahlt Samuel 2 fl. 1593 IV 26 erhält Hes 4 fl. Samuel zahlt Kavka 6 fl. für drei Jahre. 1594 I 6 zahlt Samuel an Hes 2 fl. 1599 V zahlt Samuel an Hes 3 fl. 1600 IX 11 zahlt Samuel an Hes 1 fl. 1602 und 1603 zahlt Samuels Frau Šifra an Kavka je 2 fl. 1610 zahlt Šifra der Kavková 4 fl. 1611 zahlt Samuel der Kavková 2 fl. 1612 zahlt Samuel 1 fl. 1613 zahlt Samuel der Kavková 1 fl. 1614 zahlt Samuel 1 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 352r-v
1615, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1615 XI 13, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1617 VI 21, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1617 IX 18, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.352r-v

1615 oznámil žid Mušl syn Ryfčin (Ryvčin), že mu připadl grunt po jeho otci Jakubovi. 1615 XI 13 oznámil Mušl, že prodal horní polovinu gruntu židu Šlumovi za hotových 70 zl. 1617 VI 21 oznámil Mušl, že prodal druhou polovinu gruntu ke škole Šlumovi a Šimonovi za hotových 50 zl. 1617 IX 18 oznámil žid Samoel syn Jakubů, že koupil celý grunt od Šlumy a Šimona za hotových 120 zl.

1615 zeigt der Jude Mušl Ryfčin (Ryvčin) an, daß ihm der Grund seines verstorbenem Vaters Jakub zugefallen ist. 1615 XI 13 zeigt Mušl an, daß er die obere Hälfte des Grundes an den Juden Šluma für bare 70 fl. verkauft hat. 1617 VI 21 zeigt Mušl an, daß er die andere, gegen die Schule gelegene Hälfte an die Juden Šluma und Šimon für bare 50 fl. verkauft hat. 1617 IX 18 zeigt der Jude Samoel Jakubů an, daß er den gesamten Grund von Šluma und Šimon für bare 120 fl. gekauft hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 353r
1597 VII 3, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.353r

1597 VII 3 prodal žid Eliáš zastupující svého synovce, syna zemřelého žida Levy, s povolením židovského fojta a starších grunt po Levovi židu Šalomounovi synu Izáka Chany za hotových 54 zl.

1597 VII 3 verkauft der Jude Eliáš in Vertretung seines Neffen, des Sohnes des verstorbenen Juden Leva, mit Erlaubnis von Judenvogt und Judenältesten den Grund des Leva an den Juden Šalomoun, Sohn des Izák Chana, um bare 54 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 354r-v
1596 IX 20, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1613 VI 3, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1622 XII 13, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.354r-v

1596 IX 20 oznámil žid Mojžíšek Zlatník se svými švagry Vlčkem a Samuelem synem Mojžíškovým, že starý Mojžíšek polovinu gruntu směrem od města po jeho dceři předal Mojžíšku Zlatníkovi. Upravují se vnitřní poměry v domě mezi Zlatníkem a Vlčkem. Jedna strana gruntu je od Jircháře. Tuto polovinu gruntu odevzdali Vlček a Samuel Zlatníkovi. Druhou polovinu gruntu odevzdali Zlatník a Samuel Vlčkovi. 1613 VI 3 oznámil Mojžíšek Zlatník se svou manželkou Kateřinou, že postoupili grunt svému zeti Izákovi místo věna za svou dceru Máju. 1622 XII 13 oznámil žid Jakub Vlčků, že grunt po svém otci Vlčkovi Starém mu postupují jeho bratři.

1596 IX 20 zeigt der Jude Mojžíšek Zlatník mit seinen Schwagern Vlček und Samuel Mojžíšků an, daß der alte Mojžíšek die Hälfte des Grundes in Richtung von der Stadt nach seiner Tochter an Mojžíšek Zlatník übergeben hat. Es werden die inneren Verhältnisse im Haus zwischen Zlatník und Vlček geregelt. Die eine Seite des Grundes ist von Jirchář. Diese Hälfte des Grundes geben Vlček und Samuel an Zlatník ab. Die andere Hälfte des Grundes geben Zlatník und Samuel an Vlček ab. 1613 VI 3 zeigt Mojžíšek Zlatník mit seiner Frau Kateřina an, daß sie den Grund ihrem Schwiegersohn Izák anstelle einer Mitgift für ihre Tochter Mája abgetreten haben. 1622 XII 13 zeigt der Jude Jakub Vlčků an, daß den Grund seines verstorbenen Vaters Vlček sen. ihm seine Brüder abgetreten haben.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 355r
1604 I 5, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1611 III 15, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.355r

1604 I 5 postoupil žid Izák Ryšavý grunt židu Eliášovi, zeti Izáka Hluchého. Eliáš zaplatil Ryšavému 20 zl., které Ryšavý dal za dluh Šalomunovi. 1611 III 15 koupil žid Jakub syn zemřelého Jakuba syna Izáka Nosála místo gruntu od židovky Elchany za hotových 20 zl.

1604 I 5 tritt der Jude Izák Ryšavý seinen Grund dem Juden Eliáš, Schwiegersohn des Izák Hluchý, ab. Eliáš zahlt Ryšavý 20 fl., die Ryšavý für eine Schuld dem Šalomun gibt. 1611 III 15 kauft der Jude Jakub, Sohn des verstorbenen Jakub, des Sohnes des Izák Nosál, den Platz eines Grundes von der Jüdin Elchana für bare 20 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 356r
1588 VI 7, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1592 V 7, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1600 I 17, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.356r

1588 VI 7 stanovil žid Izák Jirchář (Irchář), že po jeho smrti má být grunt převeden jeho dceři Fradli. Jestli se Fradle vdá, může Izák gruntem zase disponovat. 1592 V 7 zrušil Izák předchozí ustanovení, aby nebyla ukrácena jeho manželka Eva a její děti. Eva má mít spravedlnost podle židovského nařízení. 1600 I 17 koupil žid Abraham syn Jakubů grunt od vdovy Evy s dovolením jejího zetě Malíře za hotových 90 zl.

1588 VI 7 bestimmt der Jude Izák Jirchář (Irchář), daß nach seinem Tod sein Grund auf seine Tochter Fradle übergehen soll. Falls Fradle heiraten sollte, kann Izák mit dem Grund wieder disponieren. 1592 V 7 hebt Izák diese Bestimmung wieder auf, damit nicht seine Frau Eva und ihre Kinder benachteiligt werden. Eva soll einen Anspruch nach jüdischen Bestimmungen haben. 1600 I 17 kauft der Jude Abraham Jakubů den Grund von der Witwe Eva mit Zustimmung ihres Schwiegersohnes Malíř für bare 90 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 357r
1614 VII 14, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.357r

1614 VII 14 prodal žid Kolman Šlumů požár gruntu ležící vedle gruntu „židovského kněze“ Jakubovi synu Lazara za hotových 15 zl. Soused Jozef syn Kolmanů může vždy přistavovat k Jakubově gruntu.

1614 VII 14 verkauft der Jude Kolman Šlumů die Brandstätte neben dem Grund des „jüdischen Priesters“ an Jakub Lazarů für bare 15 fl. Der Nachbar Jozef Kolmanů darf an Jakubs Grund anbauen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 358r-v
1588 I 18, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1612 I 17, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1612 XII 14, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.358r-v

1588 I 18 prodala Šimšová polovinu gruntu svému synu Fajtlovi za 6 zl. Stanoveny splátky. Rukojmí Eliáš. 1612 I 17 koupil Aron syn Izáčkový polovinu požáru gruntu ležícího u školy a u Kolmanova gruntu od Šimona syna Fajtlova za hotových 12 zl. Stalo se v přítomnosti Heršla a Aronova synovce Izáčka. Kolman Masař a Aron oznámili, že se dohodli, že Kolman smí stavět grunt k Aronově stěně. 1612 XII 14 prodal Šimon syn Fajtlů polovinu gruntu své matce Sáře Hluché a bratrovi Izrahelovi za hotových 6 zl.

1588 I 18 verkauft Šimšová die Hälfte ihres Grundes ihrem Sohn Fajtl für 6 fl. Es werden Raten festgesetzt. Bürge ist Eliáš. 1612 I 17 kauft Aron Izáčků die Hälfte der Brandstätte neben der Schule und Kolmans Grund von Šimon, Sohn des Fajtl, für bare 12 fl. Anwesend sind Heršl und Arons Neffe Izáček. Kolman Masař und Aron zeigen an, daß sie übereingekommen sind, daß Kolman an Arons Wand anbauen darf. 1612 XII 14 verkauft Šimon Fajtlů die Hälfte des Grundes an seine Mutter Sára Hluchá und seinem Bruder Izrahel für bare 6 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 359r
1603 I 20, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1612 VII 2, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.359r

1603 I 20 koupil žid Lev zeť Vlčků grunt od Jakuba Foltýna a jeho zetě Arona Jakubového za hotových 44 zl. 1612 VII 2 koupil Jakub Foltýn požár gruntu za hotových 10 zl.

1603 I 20 kauft der Jude Lev, Schwiegersohn des Vlček, einen Grund von Jakub Foltýn und dessen Schwiegersohn Aron Jakubů für bare 44 fl. 1612 VII 2 kauft Jakub Foltýn die Brandstätte für bare 10 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 360r
[s. a.], Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.360r

Jméno Marek bez dalšího textu.

Name Marek ohne weiteren Text.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 361r
1590 VII, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1593 I 10, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.361r

1590 VII koupil žid Anšel na kroměřížském jarmarku grunt po zemřelém židu Ezechielovi od poručníků jeho sirotků za hotových 40 zl. O prodeji učiněn v Kroměříži židovský zápis. Anšlovi grunt odevzdali židovský fojt Kolman a Abraham zeť Samohelový. 1593 I 10 koupil žid Marek syn Jakubů grunt od Anšla za hotových 70 zl. Rukojmí žid Marek.

1590 VII kauft der Jude Anšel auf dem Jahrmarkt in Kremsier (Kroměříž) den Grund des verstorbenen Juden Ezechiel von den Vormündern von dessen Waisen für bare 40 fl. Über den Verkauf wurde in Kremsier ein jüdisches Protokoll angefertigt. Anšl übergeben den Grund der Judenvogt Kolman und Abraham, Schwiegersohn des Samohel. 1593 I 10 kauft der Jude Marek Jakubů den Grund von Anšel für bare 70 fl. Bürge ist der Jude Marek.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 362r
1617 XI 20, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.362r

1617 XI 20 oznámili bratři Šluma a Foltýn, že darovali pusté místo na valu ležící vedle Sklenáře svému švagrovi Izraelovi Volfovi.

1617 XI 20 zeigen die Brüder Šluma und Foltýn an, daß sie den öden Platz am Wall neben dem Sklenář (Glaser) ihrem Schwager Izrael Volf geschenkt haben.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 363r-v, 364r
1592 III 16, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1593, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1594, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1595, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1595 V 29, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1596, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1597, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1598, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1599, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1600, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1601, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1602, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1603, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1604, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1613 III 25, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1613, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1614, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1619 IV 15, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.363r-v,364r

1592 III 16 koupil žid Beneš (Bendek) grunt od Jana Sucholožského za 50 zl. Závdanek dal 5 zl., stanoveny splátky. Rukojmí Jozef syn Jakuba Bledého a Izrael zeť Jakuba Starého. 1593, 1594 a 1595 splácel Beneš po 2 zl. 1595 V 29 prodal Jan Sucholožský gruntovní pohledávku 36 zl. předměstskému fojtu a starším. 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603 a 1604 splácel Beneš po 2 zl. 1613 III 25 odpustili fojt a starší Benešovi na jeho žádost splátky 10 zl., protože je grunt pobořený. Rukojmí za Beneše žid Levek Izáčků. 1613 a 1614 splácel Beneš po 1 zl. 1619 IV 15 koupil žid Daniel grunt po Benešovi od židovského fojta a starších za 26 zl., které v tom roce zaplatil.

1592 III 16 kauft der Jude Beneš (Bendek) einen Grund von Jan Sucholožský für 50 fl. Als Anzahlung gibt er 5 fl., es werden Raten festgesetzt. Bürgen sind die Juden Jozef, Sohn des Jakub Bledý, und Izrael, Schwiegersohn des alten Jakub. 1593, 1594 und 1595 zahlt Beneš je 2 fl. 1595 V 29 verkauft Jan Sucholožský die Forderung in Höhe von 36 fl. an der Vorstadtvogt und die Ältesten. 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603 und 1604 zahlt Beneš je 2 zl. 1613 III 25 erlassen Vorstadtvogt und -älteste Beneš auf dessen Ersuchen 10 fl., denn der Grund ist teilweise zerstört. Bürge für Beneš ist der Jude Levek Izáčků. 1613 und 1614 zahlt Beneš je 1 fl. 1619 IV 15 kauft der Jude Daniel den Grund des verstorbenen Beneš von Judenvogt und -ältesten für 26 fl., die er in dem selben Jahr bezahlt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 365r
1595 XII 4, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1595, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1596, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1597, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1598, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1599, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1600, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1601, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1602, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.365r

1595 XII 4 koupil žid Izrael zeť Izáčků grunt od Elchene (Elchanky) za 30 zl. Zaplatil 12 zl., zbylých 18 zl. Elchene prodala židovce Aleně matce Samuelčiné. Rukojmí žid Kavka. 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601 a 1602 splácel Izrael Aleně po 1 ½ zl.

1595 XII 4 kauft der Jude Izrael, Schwiegersohn des Izáček, einen Grund von Elchene (Elchanka) um 30 fl. Er zahlt 12 fl., die restlichen 18 fl. verkauft die Jüdin Elchene an Alena, die Mutter des Samuel. Bürge ist der Jude Kavka. 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601 und 1602 zahlt Izrael an Alena je 1 ½ fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 366r-v
1596 IV 29, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1596, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1597, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1598, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1599, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1600, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1601 I 15, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1602, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1603, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1604, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.366r-v

1596 IV 29 koupil Abraham syn Sandrlů grunt od Jana Michalčiného za 80 zl. Závdanek dal 10 zl., stanoveny splátky. Rukojmí Pinkus zeť Sandrlčin, Mušl Zlatník a Jakub Ryšavý bratr Eliášů. 1596 a 1597 splácel Abraham po 3 zl. 1598, 1599 a 1600 splatil Abraham celkem 6 zl. 1601 I 15, 1602, 1603 a 1604 splácel Abraham po 2 zl.

1596 IV 29 kauft Abraham Sandrlů einen Grund von Jan Michalčin um 80 fl. Als Anzahlung gibt er 10 fl., es werden Raten festgesetzt. Bürgen sind Pinkus, Schwiegersohn des Sandrlů, Mušl Zlatník und Jakub Ryšavý, Bruder des Eliáš. 1596 und 1597 zahlt Abraham je 3 fl. 1598, 1599 und 1600 zahlt Abraham insgesamt 6 fl. 1601 I 15, 1602, 1603 und 1604 zahlt Abraham je 2 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 368v, 369r
1600 II 14, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1604 I 5, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1612 III 12, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.368v,369r

1600 II 14 koupil žid Eliáš zeť Izáka Hluchého grunt od Matouše Prokšového za hotových 22 ½ zl. 1604 I 5 postoupil Eliáš grunt dětem Izáka Ryšavého. 1612 III 12 oznámil Izák Ryšavý se synem Mojžíšem, že místo prodali Eliášovi Buchtovi za hotových 5 zl.

1600 II 14 kauft der Jude Eliáš, Schwiegersohn des Izák Hluchý, einen Grund von Matouš Prokšový für bare 22 ½ fl. 1604 I 5 bestimmt Eliáš den Grund den Kindern des Izák Ryšavý. 1612 III 12 zeigt Izák Ryšavý mit seinem Sohn Mojžíš an, daß sie den Platz an Eliáš Buchta für bare 5 fl. verkauft haben.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 370r
1602 VII 15, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1603, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1604, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.370r

1602 VII 15 koupil žid Mojžíš syn Izáka Chana grunt od Jana Hrnčíře za 125 zl. Závdanek dal 25 zl., stanoveny splátky. Rukojmí žid Izrael zeť starého Jakuba, Mojžíš Maléř a Foltýn syn Izáka Chany. 1603 a 1604 splácel Mojžíš po 4 zl.

1602 VII 15 kauft der Jude Mojžíš, Sohn des Izák Chan, einen Grund von Jan Hrnčíř für 125 fl. Als Anzahlung gibt er 25 fl., es werden Raten festgesetzt. Bürgen sind die Juden Izrael, Schwiegersohn des alten Jakub, Mojžíš Maléř und Foltýn, Sohn des Izák Chana. 1603 und 1604 zahlt Mojžíš je 4 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 372v
1613 I 28, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.372v

1613 I 28 prodal Jiřík Vymočil požár gruntu židu Mušlovi synu starého Jakuba za 2 zl.

1613 I 28 verkauft Jiřík Vymočil eine Brandstätte an Mušl, Sohn des alten Jakub, für 2 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 374r
1587 VI 8, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1600 VII 25, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1600 IX 11, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.374r

1587 VI 8 splatil Jozef za grunt 4 zl. 1600 VII 25 koupil Jan Remšů grunt od žida Jozefa za 125 zl. s vědomím židovského fojta. Závdanek dal 23 zl. 1600 IX 11 koupil Jiřík Janeček gruntovní peníze od Jozefa 102 zl.

1587 VI 8 zahlt Jozef für einen Grund 4 fl. 1600 VII 25 kauft Jan Remšů den Grund von dem Juden Jozef um 125 fl. mit Wissen des Judenvogtes. Als Anzahlung gibt er 23 fl. 1600 IX 11 kauft Jiřík Janeček von Jozef die Restforderung in Höhe von 102 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 376r
1609, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.376r

1609 splatil Petr Ponišovský gruntovní splátku 4 zl., peníze náleží židu Foltýnovi za dluh.

1609 zahlt Petr Ponišovský eine Rate für einen Grund von 4 fl. Das Geld steht dem Juden Foltýn für eine Schuld zu.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol.391v
1600, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.391v

1600 dány ze závdanku gruntu Václava Branného 2 zl. za dluh židovce Cyprli.

1600 erhält von der Anzahlung für den Grund des Václav Branný die Jüdin Cyprle 2 fl. für eine Schuld.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 395r-v
1598 XII 14, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1599, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1600, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.395r-v

1598 XII 14 koupil Jakub Bílený grunt od Doroty Peksové za 40 zl. Závdanek dal 5 zl., stanoveny splátky. 1599 splatil Jakub Bílený 3 zl. 1600 koupil Lukáš Pučů grunt od Jakuba Bíleného za 40 zl. Závdanek dal 4 zl. 15 gr., stanoveny splátky.

1598 XII 14 kauft Jakub Bílený den Grund der Dorota Peksová um 40 fl. Als Anzahlung gibt er 5 fl., es werden Raten festgesetzt. 1599 zahlt Jakub Bílený 3 fl. 1600 kauft Lukáš Pučů den Grund von Jakub Bílený für 40 fl. Als Anzahlung gibt er 4 fl. 15 gr., es werden Raten festgesetzt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 404r
1603, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.404r

1603 dán závdanek gruntu Mikuláše Motýla 4  zl. židovce Cyprli za dluh Urbana Lubčického.

1603 erhält die Anzahlung für den Grund des Mikuláš Motýl in Höhe von 4 fl. die Jüdin Cyprle für eine Schuld des Urban Lubčický.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 407v
1596, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.407v

1596 přihlásil se žid Foltýn o splátku 2 zl. z gruntu Macka Tesaře.

1596 meldet sich der Jude Foltýn wegen einer Rate von 2 fl., die er von dem Grund des Macek Tesař zu bekommen hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

NFOH.jpg

 

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly instalovány v roce 2011 za finanční podpory Nadačního fondu obětem holocaustu. / Schriftgut aus dieser Inventarnummer wurde 2011 mit finanzieller Unterstützung des Stiftungsfonds für Holocaust-Opfer installiert.

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes