spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.100v-200v public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv Ungarisch-Hradisch]

(SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Brod

[Bestand: Archiv der Stadt Ungarisch Brod]

(AMUB)

Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 100v, 101r-v
1610 IX 21, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1611 I 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1612 I 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1613 I 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1614 I 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1615, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1616, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1617, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1618, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1619, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1620, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1621, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1614 X 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1622 IV 18, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.100v,101r-v

1610 IX 21 koupil žid Bendek (Benedikt) Foltýn grunt od Martina Šrámka za 227 zl. Závdanek dal 47 zl., stanoveny splátky. Rukojmí za Bendeka židé Šimša, Abraham Sandrlů, Bermen a Mušl syn Ryfčin. 1611 I 6 splatil Bendek 8 zl. 1612 I 6 splatil Bendek 8 zl. Z nich 2 zl. dány židovi za dluh. 1613 I 6 splatil Bendek 8 zl. Z nich dán 1 zl. židovce Pinkusce. 1614 I 6 splatil Bendek 8 zl. 1615, 1616, 1617, 1618 a 1619 splácel Bendek po 5 zl. 10 gr. 1620 a 1621 splácel Jakub syn Foltýnů po 5 zl. 10 gr. 1614 X 6 prodal Tomáš Koželuh Bendekovi gruntovní peníze 66 zl. 20 gr. náležející jeho pastorku Eliášovi. 1622 IV 18 koupil Jakub syn Foltýnů gruntovní peníze 22 zl. od Jana Martínka Jahody za hotové 3 zl. 10 gr.

1610 IX 21 kauft der Jude Bendek (Benedikt) Foltýn einen Grund von Martin Šrámek um 227 fl. Als Anzahlung gibt er 47 fl., es werden Raten festgesetzt. Bürgen für Bendek sind die Juden Šimša, Abraham Sandrlů, Bermen und Mušl Ryfčin. 1611 I 6 zahlt Bendek 8 fl. 1612 I 6 zahlt Bendek 8 fl., wovon 2 fl. einem Juden zur Bezahlung einer Schuld gegeben werden. 1613 I 6 zahlt Bendek 8 fl., wovon 1 fl. die Jüdin Pinkuska erhält. 1614 I 6 zahlt Bendek 8 fl. 1615, 1616, 1617, 1618 und 1619 zahlt Bendek jeweils 5 fl. 10 gr. 1620 und 1621 zahlt Jakub Foltýnů je 5 fl. 10 gr. 1614 X 6 verkauft Tomáš Koželuh an Bendek Grundgelder von 66 fl. 20 gr., die seinem Stiefsohn Eliáš zustehen. 1622 IV 18 kauft Jakub Foltýnů Grundgelder von 22 fl. von Jan Martínek Jahoda für bare 3 fl. 10 gr.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 102r-v
1588 VI 7, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1589 V 21, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1590, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1591, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1592, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1593, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1594, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1595, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1596, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1597, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1598, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1599, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1600, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1601, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1602, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1603, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1604, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1624 III 7, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.102r-v

1588 VI 7 koupil žid Mojžíš Izáčků grunt od žida Davida Školného z Bzence za 50 zl. Závdanek dal 6 zl., stanoveny splátky. Rukojmí za Mojžíše Izáčků židé Izák bratr Marků a Daniel syn Marků. 1589 V 21 koupil žid Lazar grunt od Mojžíše Izáčků za 50 zl. Závdanek dal 6 zl., stanoveny splátky. Rukojmí za Lazara Matyáš Glama a Mojžíš Izáčků. Lazar splatil 3 zl. 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596 a 1597 splácel Lazar po 3 zl. 1598 splatil Lazar 3 zl. Z nich vydáno 20 gr. Davidovi Školnému. 1599 a 1600 splácel Lazar Davidovi Školnému po 2 zl. 1601 splatil Lazar 2 zl. Davidově manželce Anežce. 1602, 1603 a 1604 splácela Lazarka (manželka Lazara) Davidovi Školnému po 2 zl. 1624 III 7 oznámili žid Šalomun zeť Lazarků s manželkou Lídou, že mu grunt patří dědictvím po tchánu Lazarovi. Šalomun prodal grunt Mikuláši Denice za hotových 65 zl.

1588 VI 7 kauft der Jude Mojžíš Izáčků einen Grund von dem Juden David Školný  aus Bisenz (Bzenec) um 50 fl. Als Anzahlung gibt er 6 fl., es werden Raten festgesetzt. Bürgen für Mojžíš Izáčků sind die Juden Izák, Bruder des Marek, und Daniel Marků. 1589 V 21 kauft der Jude Lazar den Grund von Mojžíš Izáčků um 50 fl. Als Anzahlung gibt er 6 fl., es werden Raten festgesetzt. Bürgen für Lazar sind Matyáš Glama und Mojžíš Izáčků. Lazar zahlt 3 fl. 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596 und 1597 zahlt Lazar je 3 fl. 1598 zahlt Lazar 3 fl., wovon David Školný 20 gr. erhält. 1599 und 1600 zahlt Lazar dem David Školný je 2 fl. 1601 zahlt Lazar 2 fl. an Davids Frau Anežka. 1602, 1603 und 1604 zahlt Lazarka (die Frau des Lazar) David Školný je 2 fl. 1624 III 7 zeigt der Jude Šalomun, Schwiegersohn der Lazarka, mit seiner Gattin Lída an, daß ihm der Grund als Erbschaft von seinem Schwiegervater Lazar gehört. Šalomun verkauft den Grund an Mikuláš Denice für bare 65 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 104r
1597 I 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.104r

1597 I 6 dán ze splátky gruntu Jana Fryče 1 zl. židu Pinkusovi na místě Jíry Komínka.

1597 I 6 erhält aus der Rate für den Grund des Jan Fryč der Jude Pinkus anstelle von Jíra Komínek 1 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 105r-v
1606, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1607, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1608, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1609, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1610, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1611, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1612, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1613, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1614, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1615, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1616, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1615 V 25, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1617 III 13, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1617, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1618, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1619, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1624, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.105r-v

1606 koupil žid Daniel (Daňhel) od předměstské obce grunt po Janovi Fryčovi za 190 zl. Závdanek dal 35 zl., stanoveny splátky. Rukojmí za Daniela židé Mušl Pyšný a David zeť Mendlové. 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613 a 1614 splácela židovka Danielka (Daňhelka) po 5 zl. 1615 splatil žid Mojžíš, syn Danielky, 5 zl. 1616 splatil žid Levka, zeť Danielky 5 zl. 1615 V 25 převedla Danielka grunt synovi Mojžíšovi. 1617 III 13 převedli Danielka a Mojžíš grunt Danielčinému zeti Levkovi. Rukojmí za Levku Mojžíš, Daniel muž Chanin a Jozef zeť Abrahamčin. 1617, 1618 a 1619 splácel Levka po 5 zl. 1624 splatil žid Šalomun Bzenecký zastupující sirotky Mojžíše 15 zl. za roky 1620, 1621, 1622. Grunt zničen požárem.

1606 kauft der Jude Daniel (Daňhel) von der Vorstadtgemeinde den Grund des verstorbenen Jan Fryč um 190 fl. Als Anzahlung gibt er 35 fl., es werden Raten festgesetzt. Bürgen für Daniel sind die Juden Mušl Pyšný und David, Schwiegersohn des Mendl. 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613 und 1614 zahlt die Jüdin Danielka (Daňhelka) je 5 fl. 1615 zahlt der Jude Mojžíš, Sohn der Danielka, 5 fl. 1616 zahlt der Jude Levka, Schwiegersohn der Danielka, 5 fl. 1615 V 25 überträgt Danielka den Grund ihrem Sohn Mojžíš. 1617 III 13 übertragen Danielka und Mojžíš den Grund auf Danielkas Schwiegersohn Levka. Bürgen für Levka sind die Juden Mojžíš, Daniel, Gatte der Chana, und Jozef, Schwiegersohn der Abrahamka. 1617, 1618 und 1619 zahlt Levka je 5 fl. 1624 zahlt der Jude Šalomun Bzenecký in Vertretung der Waisen des Mojžíš 15 fl. für die Jahre 1620, 1621, 1622. Das Anwesen ist durch Feuer zerstört.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 106r
1596 VI 17, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.106r

1596 VI 17 převedl žid Izáček Benátský grunt svým zeťům Šalomounovi a Eliášovi. Izáček si vymiňuje právo dožít v gruntě s manželkou, do jejich smrti se nesmí grunt prodávat.

1596 VI 17 überträgt der Jude Izáček Benátský einen Grund seinen Schwiegersöhnen Šalomoun und Eliáš. Izáček bedingt sich und seiner Gattin das Recht aus, lebenslang auf dem Grund zu wohnen. Bis zu ihrem Tod darf dieser nicht verkauft werden.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 107r
1624 III 13, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.107r

1624 III 13 koupil žid Šalomun syn Mojžíšů grunt od žida Šlumy (Šalomouna) Bzeneckého zastupujícího sirotky Lifkovy (Levkovy) za hotových 50 zl. Téhož dne Šalomun Mojžíšů grunt prodal Václavovi Stachovi za 225 zl. Závdanek dal Stach 150 zl., stanoveny splátky.

1624 III 13 kauft der Jude Šalomun Mojžíšů einen Grund von dem Juden Šluma (Šalomoun) Bzenecký in Vertretung der Waisen des Lifka (Levka) um bare 50 fl. Am selben Tag verkauft Šalomun Mojžíšů den Grund an Václav Stach um 225 fl. Als Anzahlung gibt Stach 150 fl., es werden Raten festgesetzt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 107v
1622 X 5, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.107v

1622 X 5 převedl Foltýn Kavka dvůr a polovinu gruntu k Permovu soumezí své manželce Anně Dvoře. Anna je povinna po smrti Foltýna vydat 26 zl. Kytl, dceři Foltýna a Jentl. Soumezí vyměřeno v přítomnosti Levky Buchtového.

1622 X 5 überträgt Foltýn Kavka Hof und die Hälfte des Grundes am Rain zu Perma seiner Gattin Anna Dvora. Anna ist verpflichtet, nach Foltýns Tod 26 fl. an Kytl, der Tochter von Foltýn und Jentl, auszuzahlen. Der Rain wird in Gegenwart von Levka Buchtů vermessen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 108r-v, 109r-v
1593 II 1, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1594, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1595 VII 20, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1595 VIII 1, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1596, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1597, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1598, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1599, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1600, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1601, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1602, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1603 IV 1, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1604 VI 21, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1622 X 5, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1626 VIII 15, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1636, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1642, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.108r-v,109r-v

1593 II 1 koupil žid Anšl grunt od Mikuláše Formánka za 100 zl. Závdanek dal 8 zl., stanoveny splátky. Rukojmí za Anšla židé Lazar Ryšavý, Abraham zeť Samuelů, Jozef a Mojžíš zeť Šimšů. 1594 splatil Anšl 4 zl. za rok 1593, 4 zl. splatili rukojmí. 1595 VII 20 koupil grunt žid Mojžíš Malíř (Maléř) od rukojmích Lazara Ryšavého a Abrahama zetě Samuelů za 100 zl. Závdanek dal 4 zl., stanoveny splátky. Rukojmí za Mojžíše Malíře Izák Irchář Ryšavý, Foltýn syn Šimšů, Šimša a Lazar Ryšavý. 1595 VIII 1 prodal Mikuláš Formánek Mojžíšovi Malířovi svou gruntovní pohledávku 16 zl. za hotové 2 zl. 16 gr. 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601 a 1602 splácel Mojžíš Malíř po 4 zl. 1603 IV 1 prodal Mojžíš Malíř místo na svém gruntě židovce Jentl. Jentl s manželem a dětmi se má na splátkách a nákladech podílet polovičním dílem. 1604 VI 21 zapsán grunt po Mojžíšovi Malířovi židu Bermenovi (Permovi). 1622 X 5 oznámila židovka Estera, že převádí grunt po svém prvním muži Bermenovi na svého druhého muže Levku. Levka nesmí dům prodat. 1626 VIII 15 prodal Levka požár gruntu Janu Koželuhovi za hotové 4 zl. 1633 Ondra Švenda prodal grunt, který dříve jako požár koupil od žida Leble 1636 přijal ze splátek za grunt žid Vlček zeť starého Školného 1 zl. 1642 přijal ze splátek za grunt žid Vlček zeť starého Školného 2 zl.

1593 II 1 kauft der Jude Anšl einen Grund von Mikuláš Formánek um 100 fl. Als Anzahlung gibt er 8 fl., es werden Raten festgesetzt. Bürgen für Anšl sind die Juden Lazar Ryšavý, Abraham, Schwiegersohn des Samuel, Jozef und Mojžíš, Schwiegersohn des Šimša. 1594 zahlt Anšl 4 fl. für 1593, 4 fl. zahlen die Bürgen. 1595 VII 20 kauft den Grund der Jude Mojžíš Malíř (Maléř) von den Bürgen Lazar Ryšavý und Abraham, Schwiegersohn des Samuel, für 100 fl. Als Anzahlung gibt er 4 fl., es werden Raten festgesetzt. Bürgen für Mojžíš Malíř sind Izák Irchář Ryšavý, Foltýn Šimšů, Šimša und Lazar Ryšavý. 1595 VIII 1 verkauft Mikuláš Formánek an Mojžíš Malíř seine Forderung auf dem Grund von 16 fl. für bare 2 fl. 16 gr. 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601 und 1602 zahlt Mojžíš Malíř je 4 fl. 1603 IV 1 verkauft Mojžíš Malíř einen Platz auf seinem Grund der Jüdin Jentl. Jentl mit Gatten und Kindern haben sich an den Raten und Auslagen zur Hälfte zu beteiligen. 1604 VI 21 wird der Grund des verstorbenen Mojžíš Malíř für den Juden Bermen (Perma) eingetragen. 1622 X 5 zeigt die Jüdin Estera an, daß sie den Grund ihres verstorbenen Mannes Bermen auf ihren zweiten Gatten Levka übertragen hat. Levka darf das Haus nicht verkaufen. 1626 VIII 15 verkauft Levka die Brandstätte an Jan Koželuh für bare 4 fl. 1633 verkauft Ondra Švenda  den Grund, den er früher als Brandstätte von dem Juden Lebl gekauft hatte 1636 erhält von der Raten für den Grund der Jude Vlček, Schwiegersohn des alten Školný, 1 fl. 1642 erhält von der Rate für den Grund der Jude Vlček, Schwiegersohn des alten Školný, 2 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 110r-v, 111r-v
1598 XII 2, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1599, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1601 III 12, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1612 VII 25, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1612, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1613 II 12, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1617 II 13, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1617, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1618, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1619, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1620, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1620 III 30, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1620 IV 27, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.110r-v,111r-v

1598 XII 2 koupil žid Anšl Sandrlů (Sanderů) grunt „v koutě“ od Václava Valgy (Války) za 90 zl. Závdanek dal 12 zl., na berni 1 zl. 4 gr., stanoveny splátky. Valga má zůstat do Velikonoc u Anšla v nájmu. 1599 splatil Anšl 4 zl. 1601 III 12 koupil Anšl od Václava Války pohledávku 70 zl. za hotových 18 zl. 20 gr. 1612 VII 25 koupil žid Šalomun grunt po svém tchánu Anšlovi za 60 zl. Závdanek dal 10 zl., stanoveny splátky. 1612 odveden závdanek židovskému fojtovi Izákovi zeti Kolmanovému na panský dluh. Židovským starším se mají na dluh odvést ještě 2 zl. 25 gr. 1613 II 12 za přítomnosti židovského fojta uvalen na grunt nařízením panského úředníka dluh 25 zl., který měl zemřelý Anšl u Matěje Lukášů. 1617 II 13 prodal Matěj Lukášů grunt po Anšlovi židu Levkovi (Lefkovi) synu Srolovému (Izraelovému) za 60 zl. Závdanek dal Levka 8 zl., stanoveny splátky. 1617, 1618, 1619 a 1620 splácel Levka po 4 zl. 1620 III 30 koupil Levka gruntovní pohledávku Anšlových sirotků 35 zl. od Lazara syna Anšlova za hotových 8 zl. 22 ½ gr. Rukojmí žid Abraham na Čabrlovém. 1620 IV 27 koupil grunt žid Vlček zeť Permů od Levky za 100 zl. Závdanek dal Vlček 45 zl., stanoveny splátky. Rukojmí za Vlčka jeho tchán Perma a Mojžíš Irchář.

1598 XII 2 kauft der Jude Anšl Sandrlů (Sanderů) einen Grund „v koutě“ von Václav Valga (Válka) um 90 fl. Als Anzahlung gibt er 12 zl., für die Steuer 1 fl. 4 gr., es werden Raten festgesetzt. Valga kann bis Ostern zur Miete bei Anšl wohnen. 1599 zahlt Anšl 4 fl. 1601 III 12 kauft Anšl von Václav Válka eine Forderung in Höhe von 70 fl. für bare 18 fl. 20 gr. 1612 VII 25 kauft der Jude Šalomun den Grund seines verstorbenen Schwiegervaters Anšl um 60 fl. Als Anzahlung gibt er 10 fl., es werden Raten festgesetzt. 1612 wird die Anzahlung an den Judenvogt Izák, Schwiegersohn des Kolman, für Schulden bei der Herrschaft abgeführt. Die Judenältesten haben noch weitere 2 fl. 25 gr. für diesen Zweck zu erhalten. 1613 II 12 wird in Anwesenheit des Judenvogtes auf Befehl des herrschaftlichen Beamten dem Grund eine Schuld von 25 fl. aufgebürdet, die der verstorbene Anšl dem Matěj Lukášů schuldete. 1617 II 13 verkauft Matěj Lukášů den Grund des verstorbenen Anšl dem Juden Levka (Lefka) Srolů (Izraelů) für 60 fl. Als Anzahlung gibt Levka 8 fl., es werden Raten festgesetzt. 1617, 1618, 1619 und 1620 zahlt Levka je 4 zl. 1620 III 30 kauft Levka die Grundforderung der Waisen des Anšl in Höhe von 35 fl. von Lazar Anšlů um bare 8 fl. 22 ½ gr. Bürge ist der Jude Abraham. 1620 IV 27 kauft den Grund der Jude Vlček, Schwiegersohn des Perma, von Levka für 100 fl. Als Anzahlung gibt Vlček 45 fl., es werden Raten festgesetzt. Bürgen für Vlček sind sein Schwiegervater Perma und Mojžíš Irchář.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 112v, 113r-v
1600, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1601, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1602, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1603, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1604, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1608, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1609, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1613 VI 3, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1615, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1616, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1635 V 1, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.112v,113r-v

1600 koupil žid Jakub Buchta grunt od Mariany Baďurové za 50 zl. Závdanek dal 7 zl., stanoveny splátky. Rukojmí za Buchtu židé Eliáš a Izrahel Sral. 1601, 1602, 1603 a 1604 splácel Buchta po 2 zl. 1608 splatila Estera Buchtová 1 zl. 1609 koupila Buchtová pohledávku Mariany Baďurové 11 zl. za hotové 2 zl. 10 gr. Po požáru gruntu odpuštěny Buchtové splátky 7 zl. Splácet má od roku 1613 po 1 zl. 1613 VI 3 převádí Buchtová polovinu znovu postaveného gruntu svému zeti Jozefovi místo věna své dcery Maruše. Druhou polovinu převádí svému synovi Levlovi. Nepostavenou část gruntu převádí svému zeti Lazarovi. Lazar může ještě 4 roky žít a provozovat živnost v postavené části gruntu. 1615 splatil Levka 2 zl. za dva roky. 1616 splatili Levka a Jozef 1 zl. za rok 1615 a Levka splatil 1 zl. za rok 1616. 1635 V 1 koupil Adam Ostravský grunt od Levky Buchty za hotových 5 zl.

1600 kauft der Jude Jakub Buchta eine Grund von Mariana Baďurová für 50 fl. Als Anzahlung gibt er 7 fl., es werden Raten festgesetzt. Bürgen für Jakub Buchta sind die Juden Eliáš und Izrahel Sral. 1601, 1602, 1603 und 1604 zahlt Jakub Buchta je 2 fl. 1608 zahlt Estera Buchtová 1 fl. 1609 kauft Estera Buchtová eine Forderung der Mariana Baďurová in Höhe von 11 fl. für bare 2 fl. 10 gr. Nach einem Feuer werden Jakub Buchta Raten von 7 fl. erlassen. Ab 1613 hat er je 1 fl. zu zahlen. 1613 VI 3 überträgt Estera Buchtová die Hälfte des neu erbauten Hauses ihrem Schwiegersohn Jozef anstelle einer Mirgift für ihre Tochter Maruše. Die andere Hälfte überträgt sie ihrem Sohn Levl. Den unbebauten Teil des Grundes überträgt sie ihrem Schwiegersohn Lazar. Lazar kann noch vier Jahre auf dem bebauten Teil des Grundes wohnen und sein Gewerbe betreiben. 1615 zahlt Levka 2 zl. für zwei Jahre. 1616 zahlen Levka und Jozef 1 zl. für 1615, Levka 1 fl. für 1616. 1635 V 1 kauft Adam Ostravský den Grund von Levka Buchta für bare 5 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 115v, 116r
1609, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1610, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1611, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1612, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1613, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1617, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1620 VIII 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1622, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.115v,116r

1609 koupil žid Lev (Levek) syn Izáčků grunt od Jana Kunčického za 62 zl. Závdanek dal 12 zl., stanoveny splátky. Rukojmí za Lva židé Eliáš a Marek. 1610, 1611, 1612 a 1613 splácel Lev po 3 zl. 1617 splatil Lev 4 zl. 1620 VIII 24 oznámeno, že Lev splatil 12 zl. 1622 splatil Lev 3 zl. a 4 zl.

1609 kauft der Jude Lev (Levek) Izáčků einen Grund von Jan Kunčický für 62 fl. Als Anzahlung gibt er 12 fl., es werden Raten festgesetzt. Bürgen für Lev sind die Juden Eliáš und Marek. 1610, 1611, 1612 und 1613 zahlt Lev je 3 fl. 1617 zahlt Lev 4 fl. 1620 VIII 24 wird vermerkt, daß Lev 12 fl. bezahlt hat. 1622 zahlt Lev 3 fl. und 4 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 118r
1622 X 5, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.118r

1622 X 5 koupil žid Mojžíš Šimšů grunt od Honze Koželuha za 132 zl. 15 gr. Závdanek dal 32 zl. 15 gr., stanoveny splátky. Zbylou sumu 100 zl. prodal Koželuh Mojžíšovi za hotových 26 zl. 10 gr.

1622 X 5 kauft der Jude Mojžíš Šimšů einen Grund von Honz Koželuh für 132 fl. 15 gr. Als Anzahlung gibt er 32 fl. 15 gr., es werden Raten festgesetzt. Die Restsumme von 100 fl. verkauft Honz Koželuh an Mojžíš für bare 26 fl. 10 gr.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol.120v
1609, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.120v

1609 poznamenáno, že 1 zl. dlužný Mikuláši Cigánkovi na jeho gruntě má být placen z gruntu žida Jakuba zetě Sandrlového.

1609 wird vermerkt, daß 1 fl., den er dem Mikuláš Cigánek schuldet, vom Grund des Juden Jakub, Schwiegersohn Sandrla, bezahlt werden soll.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 122r-v
1622 IV 18, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1622 VII 25, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1629 VIII 29, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1630 X 18, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.122r-v

1622 IV 18 koupili židé Samuel (Samul) syn Bendeků a jeho manželka Manda grunt od Matěje Gregorového (Kregorového) za 120 zl. Závdanek dal Samuel 20 zl., stanoveny splátky. 1622 VII 25 koupil Samuel od Matěje Gregorova gruntovní pohledávku 100 zl. za hotových 26 zl. 1629 VIII 29 koupil Martin Pruvodovský požár gruntu od židů Šalomouna Sklenáře a Šimona, věřitelů Samuela Bendeka, jehož sirotci jsou v Lipníku, za 20 zl. Závdanek dal Pruvodovský 2 zl., stanoveny splátky. 1630 X 18 koupil Pruvodovský od žida zbylou pohledávku 18 zl. za hotové 4 zl. 15 gr. v přítomnosti Šalomouna Sklenáře a Šimona.

1622 IV 18 kaufen die Juden Samuel (Samul) Bendeků und seine Frau Manda einen Grund von Matěj Gregorů (Kregorů) für 120 fl. Als Anzahlung gibt Samuel 20 fl., es werden Raten festgesetzt. 1622 VII 25 kauft Samuel von Matěj Gregorů eine Grundforderung in Höhe von 100 fl. für bare 26 fl. 1629 VIII 29 kauft Martin Pruvodovský die Brandstätte von Šalomoun Sklenář und Šimon, den Gläubigern des Samuel Bendek, dessen Waisen sich in Leipnik (Lipník) aufhalten, für 200 fl. Als Anzahlung gibt Pruvodovský 2 fl., es werden Raten festgesetzt. 1630 X 18 kauft Pruvodovský von dem Juden die Restforderung in Höhe von 18 fl. für bare 4 fl. 15 gr. in Anwesenheit von Šalomoun Sklenář und Šimon.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 125v, 126r-v
1610, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1617 XI 20, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1618, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1619 II 11, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1619, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1620, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1621, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1622 XII 9, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1623 IV 25, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1624 IV 25, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.125v,126r-v

1610 odvedl Jan Tejnský (Týnský) gruntovní peníze ze svého gruntu věřitelům na gruntu žida Jakuba zetě Sandrlového. 1617 XI 20 koupil grunt žid Aron od Jana Týnského za 100 zl. Závdanek dal Aron 19 zl., stanoveny splátky. Rukojmí za Arona Eliáš Buchta, Daniel zeť Machový a Lazar Buchta. 1618 splatil Aron 4 zl. 1619 II 11 koupil grunt od Arona žid Abraham syn Jozefů za 100 zl. Závdanek dal Abraham 28 zl., stanoveny splátky. Rukojmí Eliáš Buchta, Lazar Buchta a Levka Srul. 1619, 1620 a 1621 splácel Abraham po 4 zl. 1622 XII 9 prodal Jan Týnský gruntovní pohledávku 65 zl. Abrahamovi za hotových 17 zl. 10 gr. 1623 IV 25 daroval Abraham grunt svému švagrovi Izákovi Masaři. 1624 IV 25 koupil Pavel Ostravský požár gruntu od Izáka Masaře za hotových 13 zl.

1610 führt Jan Tejnský (Týnský) eine Grundschuld auf seinem Grund den Gläubigern des Grundes des Juden Jakub, Schwiegersohn des Sandrla, ab. 1617 XI 20 kauft den Grund der Jude Aron von Jan Týnský für 100 fl. Als Anzahlung gibt Aron 19 fl., es werden Raten festgesetzt. Bürgen für Aron sind die Juden Eliáš Buchta, Daniel, Schwiegersohn des Mach, und Lazar Buchta. 1618 zahlt Aron 4 fl. 1619 II 11 kauft den Grund von Aron der Jude Abraham Jozefů für 100 fl. Als Anzahlung gibt Abraham 28 fl., es werden Raten festgesetzt. Bürgen sind die Juden Eliáš Buchta, Lazar Buchta und Levka Srul. 1619, 1620 und 1621 zahlt Abraham je 4 fl. 1622 XII 9 verkauft Jan Týnský eine Grundforderung in Höhe von 65 fl. an Abraham für bare 17 fl. 10 gr. 1623 IV 25 schenkt Abraham den Grund seinem Schwager Izák Masař. 1624 IV 25 kauft Pavel Ostravský die Brandstätte für bare 13 fl. von Izák Masař.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 128v, 129r-v, 130r
1598, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1615 II 23, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1616, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1617, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1617 VI 5, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1620 III 16, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1626 III 12, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1631 IX 15, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.128v,129r-v,130r

1598 koupil Jan Gania grunt. Rukojmí mj. Jakub Bílený. 1615 II 23 koupil žid Lazar grunt v koutě na předměstí od Mikuláše Slížka za 60 zl. Závdanek dal 17 zl. 15 gr., stanoveny splátky. Rukojmí za Lazara Eliáš Buchta a Levek Buchta. 1616 splatil Lazar 3 zl. 1617 splatil Lazar 2 zl. 1617 VI 5 koupil Lazar gruntovní pohledávku Mikuláše Slížka 26 zl. 5 gr. za hotových 6 zl. 1620 III 16 koupil Lazar gruntovní pohledávku 10 zl. 10 gr. sirotků zemřelého Ocasa od Pavla Ocasa. 1626 III 12 koupil Pavel Ostravský od Lazara požár gruntu za hotové 3 zl. 1631 IX 15 koupil Petr Poněšovský pustý požár za 15 zl. Z nich náleží Lazarovi 9 zl. 7 gr.

1598 kauft Jan Gania einen Grund. Bürge ist neben anderen der Jude Jakub Bílený. 1615 II 23 kauft der Jude Lazar den Grund „v koutě“ in der Vorstadt von Mikuláš Slížek für 60 fl. Als Anzahlung gibt er 17 fl. 15 gr., es werden Raten festgesetzt. Bürgen für Lazar sind die Juden Eliáš Buchta und Levek Buchta. 1616 zahlt Lazar 3 fl. 1617 zahlt Lazar 2 fl. 1617 VI 5 kauft Lazar eine Forderung in Höhe von 26 fl. 5 gr. von Mikuláš Slížek für bare 6 fl. 1620 III 16 kauft Lazar eine Forderung von 10 zl. 10 gr. der Waisen des Ocas von Pavel Ocas. 1626 III 12 kauft Pavel Ostravský von Lazar die Brandstätte für bare 3 fl. 1631 IX 15 kauft Petr Poněšovský die Ödung für 15 fl. Davon stehen Lazar 9 fl. 7 gr. zu.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 132r
1610, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1611, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1611 XI 28, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.132r

1610 koupil žid Benedikt grunt od Mikuláše Slížka za 34 zl. Závdanek dal 8 zl., stanoveny splátky. 1611 splatil Benedikt 2 zl. 1611 XI 28 předal Benedikt grunt Daňkovi Zemkovému, který převzal splátky.

1610 kauft der Jude Benedikt einen Grund von Mikuláš Slížek um 34 fl. Als Anzahlung gibt er 8 fl., es werden Raten festgesetzt. 1611 zahlt Benedikt 2 fl. 1611 XI 28 übergibt Benedikt den Grund an Daněk Zemků, der die weiteren Raten übernimmt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 136r
1607, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.136r

1607 vydán ze splátky gruntu Mikuláše Slížka 1 zl. židu Abrahamovi za dluh zemřelého Dudy.

1607 erhält von einer Rate für den Grund des Mikuláš Slížek der Jude Abraham 1 fl. für eine Schuld des verstorbenen Duda.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 146v, 147r
1602 V 13, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1602 VI 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1603, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1604, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1607, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.146v,147r

1602 V 13 koupil Jakub Bílený grunt od Jíry Anbrového za 60 zl. Závdanek dal 5 zl., stanoveny splátky. 1602 VI 24 splatil Jakub Bílený 2 zl. 1603 splatila Anna Bílená 2 zl. 1604 splatil Jakub Bílený 1 zl. 1607 koupil grunt od Jakuba Bíleného Gregor Slezák.

1602 V 13 kauft Jakub Bílený einen Grund von Jíra Anbrů für 60 fl. Als Anzahlung gibt er 5 fl., es werden Raten festgesetzt. 1602 VI 24 zahlt Jakub Bílený 2 fl. 1603 zahlt Anna Bílená 2 fl. 1604 zahlt Jakub Bílený 1 fl. 1607 kauft den Grund von Jakub Bílený Gregor Slezák.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 149r-v, 150r
1610, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1611, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1612, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1613, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1614, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1615, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1616, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1617, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1632 IV 26, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.149r-v,150r

1610 koupil žid Jakub zeť Sandrlový (Školný?) grunt od Mikuláše Cigánka za 160 zl. Závdanek dal 26 zl., stanoveny splátky. Rukojmí za Jakuba Mušl Zlatníček. Jakub splatil 4 zl. 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616 a 1617 splácel Jakub po 4 zl. 1632 IV 26 koupil Matěj Kominář požár gruntu od žida Jakuba Školného za 42 zl. Stanoveny splátky.

1610 kauft der Jude Jakub, Schwiegersohn des Sandrla (Školný?), einen Grund von Mikuláš Cigánek um 160 fl. Als Anzahlung gibt er 26 fl., es werden Raten festgesetzt. Bürge für Jakub ist der Jude Mušl Zlatníček. Jakub zahlt 4 fl. 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616 und 1617 zahlt Jakub je 4 fl. 1632 IV 26 kauft Matěj Kominář die Brandstätte von dem Juden Jakub Školný für 42 fl. Es werden Raten festgesetzt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 157r-v, 158r
1611 XI 28, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1612, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1613, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1614, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1615, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1616, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1622, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.157r-v,158r

1611 XI 28 předal Daněk Zemků židu Benediktovi grunt za převzetí splátek. 1612 splatila Benediktova manželka 1 ½ zl. 1613, 1614 a 1615 splácel Benedikt po 1 ½ zl. 1616 splatil Benedikt 3 zl. za dva roky. 1622 splatil žid Šalomun za trávu a užitek z gruntu 2 zl.

1611 XI 28 übergibt Daněk Zemků dem Juden Benedikt seinen Grund für die Übernahme der Raten. 1612 zahlt Benedikts Frau 1 ½ fl. 1613, 1614 und 1615 zahlt Benedikt je 1 ½ fl. 1616 zahlt Benedikt 3 fl. für zwei Jahre. 1622 zahlt der Jude Šalomun für Gras und Ertrag von dem Grund 2 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 169r-v
1609 I 5, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1610, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1611, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1612, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1613, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1614, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1615, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1616, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1620, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.169r-v

1609 I 5 koupil žid Izák Ryšavý grunt od Jana Kapráska za 42 zl. Závdanek dal Izák 4 zl. 1610, 1611, 1612, 1613, 1614 a 1615 splácel Izák po 2 zl. 1616 splatil Izák 3 zl. 1620 splatila židovka Růže 3 zl. za roky 1617 a 1618.

1609 I 5 kauft der Jude Izák Ryšavý einen Grund von Jan Kaprásek um 42 fl. Als Anzahlung gibt Izák 4 fl. 1610, 1611, 1612, 1613, 1614 und 1615 zahlt Izák je 2 fl. 1616 zahlt Izák 3 fl. 1620 zahlt die Jüdin Růže 3 fl. für 1617 und 1618.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 170v
1614 VII 14, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.170v

1614 VII 14 oznámil žid Izák Ryšavý, že předává synovi Mušlovi stavební místo na gruntě koupeném od Jana Kapráska. Mušl to místo nesmí do otcovy smrti prodat.

1614 VII 14 zeigt der Jude Izák Ryšavý an, daß er seinem Sohn Mušl einen Bauplatz auf dem von Jan Kaprásek gekauften Grund übergibt. Mušl darf diesen Platz bis zu seines Vaters Tod nicht verkaufen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 172v, 173r
1596 IV 29, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1596, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1597, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1598, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1599, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1600, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1615, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1615 I 1, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1616, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1618, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1619, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.172v,173r

1596 IV 29 koupil žid Lev (Lebelle, Lëbelle, Lobëlle) Kracele grunt od Ondřeje Ploského za 47 zl. Závdanek dal 3 zl. a do měsíce má přidat 15 zl. Stanoveny splátky. Rukojmí za Lva Abraham Sandrlů a Vlček Mojžíšků. 1596, 1597, 1598 a 1599 splácel Lev po 2 zl. 1600 splatila Ráchel, pozůstalá manželka(?) po Lvovi, 2 zl. 1615 koupila židovka Kolmanka pohledávku 13 zl. žida Jakuba Mýtného za hotové 4 zl. Židé Lebele a Jakub mají všechny pohledávky vyrovnány. 1615 I 1 koupila Kolmanka a její syn Janoš místo gruntu od fojta a starších za 12 zl. Závdanek dala 1 zl., stanoveny splátky. 1616, 1618 a 1619 splácela Kolmanka po 1 zl.

1596 IV 29 kauft der Jude Lev (Lebelle, Lëbelle, Lobëlle) Kracele einen Grund von Ondřej Ploský um 47 fl. Als Anzahlung gibt er 3 fl. und binnen eines Monats hat er weitere 15 fl. zu bezahlen. Es werden Raten festgesetzt. Bürgen für Lev sind die Juden Abraham Sandrlů und Vlček Mojžíšků. 1596, 1597, 1598 und 1599 zahlt Lev je 2 fl. 1600 zahlt Ráchel, Witwe (?) des Lev, 2 fl. 1615 kauft die Jüdin Kolmanka eine Forderung in Höhe von 13 fl. des Juden Jakub Mýtný für bare 4 fl. Die Juden Lebele und Jakub haben damit alle Forderungen beglichen. 1615 I 1 kaufen Kolmanka und ihr Sohn einen Platz auf dem Grund von Judenvogt und Judenältesten für 12 fl. Als Anzahlung geben sie 1 fl., es werden Raten festgesetzt. 1616, 1618 und 1619 zahlt Kolmanka je 1 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol.175r
1588 IX 28, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.175r

1588 IX 28 koupil žid Mojžíš syn Izáčků grunt od žida Anšele za hotových 30 zl.

1588 IX 28 kauft der Jude Mojžíš Izáčků einen Grund von dem Juden Anšel für bare 30 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 178r-v, 179r-v
1588 V 31, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1589 VIII 21, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1589 XI 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1590, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1591, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1592 XI 11, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1593 XI 11, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1594, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1594 XI 11, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1595 IV 3, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1595 V 14, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1596, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1595 XI 11, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1596, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1597 V 25, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1598 V 10, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1599 V 30, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1610 II 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1620 IV 1, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1623 II 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.178r-v,179r-v

1588 V 31 koupil žid Jakub Elchene grunt od žida Morthy (Mortchy) z Hluku za 33 zl. Závdanek dal 3 zl., stanoveny splátky. 1589 VIII 21 odevzdal grunt žid Samuel zastupující tři sirotky zemřelého Jakuba Elchene, Jakubově manželce Bëlle. Bëlle splatila 2 zl. 1589 XI 6 koupil od Bëlle grunt žid Abraham zeť Samuelů za 90 zl. Závdanek dal 20 zl., stanoveny splátky. Rukojmí za Abrahama Izák Chanin a Jakub Ryšavý bratr Eliášů. 1590 a 1591 splácel Abraham po 10 zl. Z nich 8 zl. brala Bëlle a 2 zl. žid Lazar za dluh Mortchy. 1592 XI 11 splatil Abraham Bëlle 10 zl. 1593 XI 11 splatil Abraham 10 zl. Z nich 2 zl. přijaty za Elchenův grunt. 1594 koupila židovka Alena (tchyně žida Samuela) gruntovní pohledávku Bëlle 16 zl. Stanoveny nové splátky. Rukojmí Izák Chain a Jakub Ryšavý bratr Eliášů. 1594 XI 11 splatil Abraham 10 zl. Z nich dáno Aleně 8 zl. 1595 IV 3 se nalezlo, že Abraham má Aleně splácet ještě 20 zl. Alena má každý rok splácet po 2 zl. věřitelům zemřelého Motchy do Hluku. Rukojmí za Alenu Samuel, Izák Chain, Pinkus a Mušl zeť Kolmanů. 1595 V 14 a 1596 splácela Alena po 2 zl. 1595 XI 11 a 1596 splácel Abraham Aleně po 10 zl. 1597 V 25, 1598 V 10 a 1599 V 30 splácela Alena po 2 zl. 1610 II 24 koupil žid Eliáš grunt od židovky Abrahamky za hotových 33 zl. 1620 IV 1 oznámil žid Izák syn zemřelého starého Mýtného, že jeho otec měl grunt na sebe zapsaný za Eliášův dluh 50 zl. Grunt od Izáka koupili Abraham zeť Heršlů a Levka syn Jirchářů za hotových 50 zl. Abrahamovi náleží část gruntu od Hešlova syna, Levkovi část od Šamšovy jizby k Abrahamově světnici. 1623 II 24 prodali Abraham a Levka své poloviny gruntu Izraelovi synu Lazarovému a Izraelovi zeti Bendekovému po hotových 40 zl. za každou polovinu.

1588 V 31 kauft der Jude Jakub Elchene einen Grund von dem Juden Mortha (Mortcha) aus Hluk für 33 fl. Als Anzahlung gibt er 3 fl., es werden Raten festgesetzt. 1589 VIII 21 tritt der Jude Samuel in Vertretung der Waisen des verstorbenen Jakub Elchene den Grund an Jakubs Frau Bëlle ab. Bëlle zahlt 2 fl. 1589 XI 6 kauft von Bëlle den Grund der Jude Abraham, Schwiegersohn des Samuel für 90 fl. Als Anzahlung gibt er 20 fl., es werden Raten festgesetzt. Bürgen für Abraham sind die Juden Izák Chanin und Jakub Ryšavý, der Bruder des Eliáš. 1590 und 1591 zahlt Abraham je 10 fl. Davon erhält 8 fl. Bëlle und 2 fl. der Jude Lazar für eine Schuld des Mortcha. 1592 XI 11 zahlt Abraham Bëlle 10 fl. 1593 XI 11 zahlt Abraham 10 fl., wovon 2 fl. für Elchenes Grund genommen werden. 1594 kauft die Jüdin Alena (die Schwiegermutter des Samuel) eine Forderung der Bëlle um 16 zl. Es werden neue Raten festgesetzt. Bürgen für Izák sind die Juden Chain und Jakub Ryšavý, der Bruder des Eliáš. 1594 XI 11 zahlt Abraham 10 fl., wovon Alena 8 fl. erhält. 1595 IV 3 wird festgestellt, daß Abraham an Alena noch 20 fl. zu zahlen hat. Alena hat jährlich den Gläubigern des verstorbenen Motcha nach Hluk 2 fl. zu zahlen. Bürgen für Alena sind die Juden Samuel, Izák Chain, Pinkus und Mušl, Schwiegersohn des Kolman. 1595 V 14 und 1596 zahlt Alena je 2 fl. 1595 XI 11 und 1596 zahlt Abraham an Alena je 10 fl. 1597 V 25, 1598 V 10 und 1599 V 30 zahlt Alena je 2 fl. 1610 II 24 kauft der Jude Eliáš den Grund von der Jüdin Abrahamka für bare 33 fl. 1620 IV 1 zeigt der Jude Izák, Sohn des verstorbenen alten Mýtný (Mautner), an, daß sein Vater den Grund auf sich geschrieben hatte wegen einer Schuld des Eliáš von 50 fl. Den Grund kaufen von Izák Abraham, Schwiegersohn des Heršl, und Levka, Sohn des Jirchář, für bare 50 fl. Abraham steht der Teil des Grundes von Hešls Sohn zu, Levka der Teil von Šamšas Stube bis zu Abrahams Stube. 1623 II 24 verkaufen Abraham und Levka ihre Hälften an Izrael Lazarů und Izraels Schwiegersohn Bendek um 40 fl. in bar für jede Hälfte.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 181r
1609 IX 7, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1609 X 21, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.181r

1609 IX 7 poznamenáno vlastnicví žida Mušla Pyšného ke gruntu po manželce. 1609 IX 21 koupil žid Šimša Polák grunt od Mušla Pyšného za hotových 50 zl. Mušl je povinen splatit případné nezaplacené berně.

1609 IX 7 wird das Eigentum des Juden Mušl Pyšný am Grund seiner verstorbenen Frau vermerkt. 1609 IX 21 kauft der Jude Šimša Polák den Grund von Mušl Pyšný für bare 50 fl. Mušl ist verpflichtet, die möglicherweise unbezahlte Steuer zu entrichten.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 184r-v
1589 IV 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1597 VII 3, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1601 VI 12, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1603 III 30, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1617 I 2, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.184r-v

1589 IV 24 koupil žid Jozef Bledý grunt od svého otce Jakuba Bledého za 60 zl. Stanoveny splátky. Rukojmí za Jozefa židé Izák Jirchářů a Mojžíšek. Ze splátek Jakub Bledý odkazuje 10 zl. Jozefovým dětem a zbytek své manželce Jakubce. 1597 VII 3 převádí Jakubka grunt synu Jozefovi. 1601 VI 12 koupil žid Mojžíš zeť Kolmanů grunt od Johanky, nevěsty zemřelého (Jozefa) Bledého, za hotových 20 zl. 1603 III 30 koupil grunt žid David od Mojžíše Kolmanového za hotových 25 zl. 1617 I 2 převedl David se svou manželkou grunt na Izáka zetě Kolmanového kvůli umoření dluhu 95 zl. vůči Izákovi.

1589 IV 24 kauft der Jude Jozef Bledý einen Grund von seinem Vater Jakub Bledý für 60 fl. Es werden Raten festgesetzt. Bürgen für Jozef sind die Juden Izák Jirchářů und Mojžíšek. Aus den Raten vermacht Jakub Bledý 10 fl. den Kindern des Jozef und den Rest seiner Frau Jakubka. 1597 VII 3 überträgt Jakubka den Grund ihrem Sohn Jozef. 1601 VI 12 kauft der Jude Mojžíš, Schwiegersohn des Kolman, den Grund von Johanka, der Braut des verstorbenen (Jozef) Bledý, für bare 20 fl. 1603 III 30 kauft den Grund der Jude David von Mojžíš Kolmanů für bare 25 fl. 1617 I 2 überträgt David mit seiner Frau den Grund auf Izák, Schwiegersohn des Kolman, zur Tilgung einer Schuld von 95 fl. gegenüber Izák.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 187r-v, 188r-v, 189r
1583 II 18, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1583, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1584, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1585, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1586, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1595 X 2, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1624 X 28, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1642 I 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1642 I 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1646 VII 17, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.187r-v,188r-v,189r

1583 II 18 převedl Daniel zeť Osrkalův grunt na žida Lva Sandrleho, který jej koupil od Pavla Osrkala za 100 zl. Sandrle splatil zatím 31 zl. Rukojmí Izrahel zeť Sandrlů. 1583, 1584, 1585 a 1586 splácel Sandrle po 5 zl. 1595 X 2 znovu koupila židovka Cortl, manželka zemřelého Lva Sandrle, grunt za 110 zl. Grunt předtím převedla na uherskobrodského primátora Jiříka Janečka za dluh 42 zl. Závdanek dala Cortl Janečkovi 16 zl., stanoveny splátky. Rukojmí židé Pinkus, Mojžíšek Starý a Izáček Benátcký. 1624 X 28 koupil Jan Kožoluh požár gruntu od židovky Lídy, manželky zemřelého žida Davida kočího, za hotové 3 zl. Rukojmí žid Abraham Sandrlový. 1642 I 6 koupil žid Marek rodič Veselský polovinu gruntu od Václava Trčky za 50 zl. Závdanek dal 15 zl. a koupil ještě 18 zl. Stanoveny splátky. Marek splatil 4 zl. 1642 I 6 koupil Václav Trčka požár gruntu, kde kdysi byl žid David Starý, od Mikoláše Kablasy. 1646 VII 17 koupil Jan Horáček pustý grunt od fojta a starších. Horáček má odkoupit vedlejší pusté místo od židovského věřitele.

1583 II 18 überträgt Daniel, Schwiegersohn des Osrkal, den Grund, den er von Pavel Osrkal um 100 fl. gekauft hat, auf den Juden Lev Sandrle. Sandrle zahlt vorerst 31 fl. Bürge ist der Jude Izrahel, der Schwiegersohn des Sandrle. 1583, 1584, 1585 und 1586 zahlt Sandrle je 5 fl. 1595 X 2 kauft erneut die Jüdin Cortl, Frau des verstorbenen Lev Sandrle, um 110 fl. Den Grund überträgt sie vorerst auf den Ungarisch-Broder Primator (Bürgermeister) Jiřík Janeček für eine Schuld von 42 fl. Als Anzahlung gibt Cortl dem Janeček 16 fl., es werden Raten festgesetzt. Bürgen sind die Juden Pinkus, Mojžíšek Starý und Izáček Benátcký. 1624 X 28 kauft Jan Kožoluh die Brandstätte von der Jüdin Lída, der Frau des verstorbenen jüdischen Kutschers David, für bare 3 fl. Bürge ist der Jude Abraham Sandrlů. 1642 I 6 kauft der Jude Marek, gebürtig aus Wesely an der March (Veselí nad Moravou), die Hälfte eines Grundes von Václav Trčka um 50 fl. Als Anzahlung gibt er 15 fl. und kauft noch weitere 18 fl. Es werden Raten festgesetzt. Marek zahlt 4 fl. 1642 I 6 kauft Václav Trčka die Brandstätte, wo einst der Jude David Starý war, von Mikoláš Kablasa. 1646 VII 17 kauft Jan Horáček die Ödung von Judenvogt und Judenältesten. Horáček hat die angrenzende Ödung den jüdischen Gläubigern abzukaufen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 190r
1588 VI 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1589 I 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1590, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1591, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1592, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1592 II 10, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.190r

1588 VI 24 koupil žid Izák syn Šlumů grunt po zemřelé židovce Janošce od Abrahama Janoščiného za 70 zl. Závdanek dal 12 zl., stanoveny splátky. Rukojmí Mojžíšek Fajtl syn Šimšů. 1589 I 6 splatil Izák 4 zl. Ty dány Abrahamově bratru Kolmankovi. 1590 splatil Izák židovce Kolmance (Kolmankově manželce) 4 zl. Kolmanka je má odvést dceři Janošky. 1591 splatil Izák 4 zl. 1592 splatil Izák 4 zl. Ty dány manželovi Janoščiny dcery Levovi Mojžíšovému z Uherského Ostrohu. 1592 II 10 prodal Lev Mojžíšový gruntovní pohledávku 42 zl. Izákovi za hotových 10 zl.

1588 VI 24 kauft der Jude Izák Šlumů einen Grund der verstorbenen Jüdin Janoška von Abraham Janoščin für 70 fl. Als Anzahlung gibt er 12 fl., es werden Raten festgesetzt. Bürge ist der Jude Mojžíšek Fajtl Šimšů. 1589 I 6 zahlt Izák 4 fl., die Abrahams Bruder Kolmanek bekommt. 1590 zahlt Izák der Jüdin Kolmanka (Kolmaneks Frau) 4 fl. Kolmanka hat sie ihrer Tochter Janoška abzuführen. 1591 zahlt Izák 4 fl. 1592 zahlt Izák 4 fl., die dem Mann von Janoškas Tochter, Lev Mojžíšů aus Ungarisch Ostra (Uherský Ostroh), gegeben werden. 1592 II 10 verkauft Lev Mojžíšový eine Forderung in Höhe von 42 fl. an Izák für bare 10 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 193r-v, 194r-v
1590 VIII 10, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1591, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1592, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1593, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1594, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1595, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1596, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1597, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1598, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1599, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1600, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1602, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1603, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1604, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1605, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1609, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1610, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1611, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1612, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1613, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1615, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1616, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1617 VI 23, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1617, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1620, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1624, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.193r-v,194r-v

1590 VIII 10 koupil žid Pinkus grunt od Lukáše Chmelového za 200 zl. Závdanek dal 20 zl., stanoveny splátky. Rukojmí Izák Chanin, Mojžíšek a Pinkusův tchán (otec?) Jakub. 1591, 1592, 1593, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1602, 1603, 1604 a 1605 splácel Pinkus po 6 zl. 1609 splatil Pinkus za roky 1606 a 1607 po 4 zl. 1610 splatil Pinkus za rok 1608 2 zl. Pinkusův rukojmí a tchán Jakub splatil za roky 1609 a 1610 4 zl. Pinkus doplatil ještě 10 zl. 1611, 1612 a 1613 splácel Pinkus po 6 zl. 1615 splatil Pinkus 12 zl. za dva roky. 1616 splatil Pinkus 6 zl. 1617 VI 23 poznamenáno, že Pinkus má ještě splácet 36 zl. 1617 splatil Pinkus 6 zl. 1620 splatil Pinkus 6 zl. za rok 1618. 1624 splatil Pinkus zbylých 24 zl.

1590 VIII 10 kauft der Jude Pinkus einen Grund von Lukáš Chmelový für 200 fl. Als Anzahlung gibt er 20 fl., es werden Raten festgesetzt. Bürgen sind die Juden Izák Chanin, Mojžíšek und des Pinkus Schwiegervater (Vater?) Jakub. 1591, 1592, 1593, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1602, 1603, 1604 und 1605 zahlt Pinkus je 6 fl. 1609 zahlt Pinkus für 1606 und 1607 je 4 fl. 1610 zahlt Pinkus für 1608 2 fl. Des Pinkus Bürge und Schwiegervater Jakub zahlt für 1609 und 1610 je 4 fl., Pinkus zahlt noch 10 fl. zu. 1611, 1612 und 1613 zahlt Pinkus je 6 fl. 1615 zahlt Pinkus 12 fl. für zwei Jahre. 1616 zahlt Pinkus 6 fl. 1617 VI 23 wird vermerkt, daß Pinkus noch 36 fl. zu bezahlen hat. 1617 zahlt Pinkus 6 fl. 1620 zahlt Pinkus 6 fl. für 1618. 1624 zahlt Pinkus die restlichen 24 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 195r
1604 III 22, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1623 II 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.195r

1604 III 22 koupil žid Šluma syn Izáka Chany polovinu gruntu od židovky Aleny za hotových 40 zl. Židovský fojt Jozef Mýtný předložil předměstskému fojtovi a starším poručení vrchnosti, že Šluma má právo užívat žoldr, který postavil, přestože není součástí koupě. 1623 II 24 prodal Šluma grunt Markovi zeti Pinkusovému za hotových 120 zl.

1604 III 22 kauft der Jude Šluma, Sohn des Izák Chana, die Hälfte eines Grundes von der Jüdin Alena für bare 40 fl. Der Judenvogt Jozef Mýtný legt dem Vorstadtvogt und den Ältesten einen Befehl der Obrigkeit vor, daß Šluma das Recht hat, den Keller, den er gebaut hat, zu nutzen, obwohl er nicht Bestandteil des Kaufvertrages ist. 1623 II 24 verkauft Šluma den Grund an Marek, Schwiegersohn des Pinkus, für bare 120 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 197r-v, 198r-v
1586 II 4, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1587, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1588, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1589, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1590, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1594, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1594 X 3, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1596 VI 17, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1603, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1607, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1608 I 3, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1623 XII 13, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1624, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1624 XII 25, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1625 XII 25, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1626 I 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1627, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.197r-v,198r-v

1586 II 4 koupil žid Jakub zeť Izáka Soplivého grunt po zemřelém Jiříkovi Slabém (který Jakubovi dlužil 33 zl.) od předměstského úřadu za 90 zl. Závdanek dal 10 zl., stanoveny splátky. Rukojmí za Jakuba židé Viktorin, Kolman syn Šlumů a Izák Jirchář. Jakub splatil 5 zl. Ze splátek bude náležet židu Kolmanovi z města 18 zl. Jakub má platit židovský plat. 1587, 1588, 1589 a 1590 splácel Jakub po 5 zl. 1594 poznamenáno, že Jakub se vyrovnal s Kolmanem o dlužných 18 zl. 1594 X 3 splatil Jakub celkem 4 ½ zl. 1596 VI 17 koupil žid Jakub zeť Jakubčin (Ryfčiný) grunt od Jakuba zetě Izáka Soplivého za 90 zl. Závdanek dal 10 zl., stanoveny splátky. Rukojmí Mušl Pyšný Starý Jakubčin syn, Lazar Ryšavý a Mušl Zlatník. 1603 poznamenány roční splátky židovky Aleny Jakubovi Ryfčinému za roky 1597 až 1600. 1607 poznamenáno, že Jakub přijal od zemřelé Aleny 18 zl. 1608 I 3 koupil žid Lev zeť Vlčků se svou manželkou grunt po zemřelé Aleně, dceři Jakubově, od jejího bratra Mušla za hotových 100 zl. Prodeji přítomen také židovský fojt Kolman a židovští starší Jakub z města, Jelen a Abraham syn Jakubový. 1623 XII 13 koupil s dovolením vrchnosti mlynář Adam Vilš z Holešova grunt od žida Pinkuse zetě Levky a Chaji, dcery zemřelého Levky, za 300 zl. Závdanek dal 40 zl., stanoveny splátky. 1624 poznamenáno, že Pinkus má brát gruntovní splátky spolu se svým švagrem Šimonem Hešlem (Heršlem). 1624 XII 25 a 1625 XII 25 přijali Pinkus a Šimon Hešl splátky po 15 zl. 1626 I 6 koupil grunt Václav Slavíkovec ze Slavíkova z dovolením vrchnosti od Adama Vilše za 355 zl. Slavíkovec má Pinkusovi a Šimonovi Hešlovi splácet 230 zl. po 15 zl. 1627 splatil Slavíkovec Pinkusovi a Šimonovi Hešlovi 15 zl.

1586 II 4 kauft der Jude Jakub, Schwiegersohn des Izák Soplivý, den Grund des verstorbenen Jiřík Slabý (der Jakub 33 fl. schuldete) vom Amt der Vorstadt um 90 fl. Als Anzahlung gibt er 10 fl., es werden Raten festgesetzt. Bürgen für Jakub sind die Juden Viktorin, Kolman Šlumů und Izák Jirchář. Jakub zahlt 5 fl., wovon Kolman aus der Stadt 18 fl. zustehen. Jakub hat die jüdische Zahlung zu leisten. 1587, 1588, 1589 und 1590 zahlt Jakub je 5 fl. 1594 wird vermerkt, daß Jakub sich mit Kolman über die geschuldeten 18 fl. verglichen hat. 1594 X 3 zahlt Jakub insgesamt 4½ fl. 1596 VI 17 kauft der Jude Jakub, Schwiegersohn der Jakubka (Ryfka), den Grund von Jakubs Schwiegersohn Izák Soplivý um 90 fl. Als Anzahlung gibt er 10 fl., es werden Raten festgesetzt. Bürgen sind die Juden Mušl Pyšný sen. (der Jakubka Sohn), Lazar Ryšavý und Mušl Zlatník. 1603 werden die jährlichen Raten der Alena an Jakub Ryfčin für 1597 bis 1600 vermerkt. 1607 wird vermerkt, daß Jakub von der verstorbenen Alena 18 fl. erhalten hat. 1608 I 3 kauft der Jude Lev, Schwiegersohn des Vlček, mit seiner Frau den Grund der verstorbenen Alena, Tochter des Jakub, von derem Bruder Mušl für bare 100 fl. Beim Verkauf sind auch der Judenvogt Kolman und die Judenältesten Jakub aus der Stadt, Jelen und Abraham Jakubů anwesend. 1623 XII 13 kauft mit Erlaubnis der Obrigkeit der Müller Adam Vilš aus Holleschau (Holešov) den Grund von dem Juden Pinkus, Schwiegersohn des Levka, und Chaje, Tochter des verstorbenen Levka, für 300 fl. Als Anzahlung gibt er 40 fl., es werden Raten festgesetzt. 1624 wird vermerkt, daß Pinkus die Raten für den Grund gemeinsam mit seinem Schwager Šimon Hešl (Heršl) erhalten soll. 1624 XII 25 und 1625 XII 25 erhalten Pinkus und Šimon Hešl Raten von je 15 fl. 1626 I 6 kauft den Grund Václav Slavíkovec ze Slavíkova mit Erlaubnis der Obrigkeit von Adam Vilš um 355 fl. Slavíkovec hat Pinkus und Šimon Hešl 230 fl. in Raten zu 15 fl. zu bezahlen. 1627 zahlt Slavíkovec an Pinkus und Šimon Hešl 15 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 119 Pozemková kniha předměstí 1572–1660
[Inv.-Nr. 119 Grundbuch der Vorstadt 1572-1660]

fol. 199r-v, 200r-v
1577, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1596 IV 16, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1602, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1603 VII 28, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1604, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1605, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1606, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1607, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1607, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1608 IV 21, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1608, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1608 VI 27, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1609 I 6, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1609, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1611, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-119,fol.199r-v,200r-v

1577 koupil žid Jakub grunt od Jiříka Kohla za 100 zl. Závdanek dal 20 zl., stanoveny splátky. Jakub vše splatil do roku 1585. 1596 IV 16 koupil žid Josele grunt pozůstalý po jeho zemřelé matce Esteře od věřitelů gruntu Abrahama, Esteřina syna z Hodonína, a jeho bratrů za 180 zl. Stanoveny splátky: Abrahamovi do Hodonína 50 zl. a jeho sestře Anně 130 zl. Za všechny věřitele předal grunt Joselovi jeho bratr Perne. 1602 zaznamenáno, že Josele má splácet z gruntu 100 zl. židu Vlkovi synu Ryfčinému (manžel Anny?), kterému je převedl jeho švagr Abraham z Hodonína. 1603 VII 28 předstoupili Josele a Šalomun (Šalomoun) kramář před fojta a starší. 1604 koupil žid Mojžíš zeť Kolmanový od Šalomouna kramáře grunt, který měl od Josele, za 180 zl. Závdanek dal Mojžíš 30 zl., stanoveny splátky. Ty mají jít Vlčkovi synu Ryfčinému. Rukojmí židé Šluma syn Izáka Chany a Mojžíš syn Ryfčin. Mojžíš splatil Vlčkovi 8 zl. 1605, 1606 a 1607 splácela Mojžíšova manželka Kolda Vlčkovi po 8 zl. 1607 koupil žid Elchana (Elchene) grunt od Koldy a jejího syna Izáka zastupujících další Mojžíšovy sirotky za 218 zl. Závdanek dal Elchana 25 zl. Splátky mají jít: Koldě 75 zl. a Vlčkovi Ryfčinému 118 zl. Rukojmí Mojžíš syn Danielů a Mušl syn Ryfčin. 1608 IV 21 splatila židovka Elchanka Koldě 25 zl. 1608 splatila Elchanka Vlčkovi 8 zl. 1608 VI 27 prodal Vlček zbylou gruntovní pohledávku 110 zl. Elchance za hotových 30 zl. 1609 I 6 splatila Elchanka Koldě a jejímu synu Izákovi 15 zl. 1609 splatila Elchanka Koldě zbylých 10 zl. 1611 poznamenáno, že Kolda prodala část gruntu k Abrahamově stěně židu Lvovi zeti Vlčkovému za hotových 55 zl. Lev může ve své části nechat udělat okna, Kolda může stavět u Lvovy stěny.

1577 kauft der Jude Jakub einen Grund von Jiřík Kohl um 100 fl. Als Anzahlung gibt er 20 fl., es werden Raten festgesetzt. Jakub bezahlt alles bis 1585. 1596 IV 16 kauft der Jude Josele den Grund seiner verstorbenen Mutter Estera von den Gläubigern Abraham, Esteras Sohn, aus Göding (Hodonín) und seinem Bruder für 180 fl. Es werden Raten festgesetzt: zugunsten von Abraham aus Göding 50 fl. und zugunsten seiner Schwester Anna 130 fl. Für alle Gläubiger übergibt den Grund an Josele sein Bruder Perne. 1602 wird vermerkt, daß Josele von dem Grund 100 fl. dem Juden Vlk Ryfčin (Ehemann der Anna?) zu zahlen hat, den ihm sein Schwager Abraham aus Göding übertragen hat. 1603 VII 28 treten Josele und der Krämer Šalomun (Šalomoun) vor Judenvogt und Judenälteste. 1604 kauft der Jude Mojžíš, Schwiegersohn des Kolman, von dem Krämer Šalomoun den Grund, den er von Josele hat, für 180 fl. Als Anzahlung gibt Mojžíš 30 fl., es werden Raten festgesetzt, die an Vlčeks Sohn Ryfčin gehen sollen. Bürgen sind die Juden Šluma, Sohn des Izák Chana, und Mojžíš Ryfčin. Mojžíš zahlt an Vlček 8 fl. 1605, 1606 und 1607 zahlt des Mojžíš Frau Kolda an Vlček je 8 fl. 1607 kauft der Jude Elchana (Elchene) den Grund von Kolda und ihrem Sohn Izák in Vertretung der übrigen Waisen des Mojžíš für 218 fl. Als Anzahlung gibt Elchana 25 fl. Raten sollen gehen: an Kolda 75 fl. und an Vlček Ryfčin 118 fl. Bürgen sind die Juden Mojžíš Danielů und Mušl Ryfčin. 1608 IV 21 zahlt die Jüdin Elchanka an Kolda 25 fl. 1608 zahlt Elchanka an Vlček 8 fl. 1608 VI 27 verkauft Vlček die Restforderung in Höhe von 110 zl. an Elchanka für bare 30 fl. 1609 I 6 zahlt Elchanka an Kolda und deren Sohn Izák 15 fl. 1609 zahlt Elchanka an Kolda die restlichen 10 fl. 1611 wird vermerkt, daß Kolda den Teil des Grundes an der Wand zu Abraham an den Juden Lev, Schwiegersohn des Vlček, für 55 fl. verkauft hat. Lev kann in seinem Teil Fenster anbringen lassen, Kolda kann an Levs Mauer bauen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

NFOH.jpg

 

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly instalovány v roce 2011 za finanční podpory Nadačního fondu obětem holocaustu. / Schriftgut aus dieser Inventarnummer wurde 2011 mit finanzieller Unterstützung des Stiftungsfonds für Holocaust-Opfer installiert.

 

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes