spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAZr-(AMVM)-IIIF public Tisk


Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou

[Staatliches Bezirksarchiv Saar]

(SOkAZr)

Fond: Archiv města Velké Meziříčí

[Bestand: Archiv der Stadt Großmeseritsch]

(AMVM)

Inv. č. III F/90-94, Stará registratura – obecní záležitosti 1800-1801
[Inv. Nr. III F/90-94, Alte Registratur – Gemeindeangelegenheiten 1800-1801]

fol. IIIF/90
1650 V 5, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
1670 I 23, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-IIIF,fol.90

Židovská obec ve Velkém Meziříčí kupuje za 60 moravských zlatých a následně prostřednictvím svých rychtářů, Abrahama Žďárského a Jakuba Kobnele, splácí pusté místo zvané Holubářovská ke zřízení hřbitova, s nímž zároveň získává také právo volného průchodu pohřebních průvodů.

Die jüdische Gemeinde Großmeseritsch (Velké Meziříčí) kauft für 60 fl. mähr. den Holubářovská genannten Grund zur Anlegung eines Friedhofes und zahlt ihn nachfolgend durch ihre Richter, Abraham Žďárský und Jakub Kobnel, in Raten ab. Gleichzeitig erwirbt sie das Recht des freien Durchgangs für Leichenzüge.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. III F/90-94, Stará registratura – obecní záležitosti 1800-1801
[Inv. Nr. III F/90-94, Alte Registratur – Gemeindeangelegenheiten 1800-1801]

fol. IIIF/92
1636 XII 3, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-IIIF,fol.92

Rada města Velkého Meziříčí přijímá pod svou ochranu a jurisdikci prvního žida, koželuha Josefa, který se odpuštěné příspěvky na kontribuci a právo volné živnosti zavazuje hradit ročním platem ve výši 6 zlatých.

Der Rat der Stadt Großmeseritsch (Velké Meziříčí) nimmt den ersten Juden, den Geber Josef, unter seinen Schutz und seine Jurisdiktion. Dieser verpfichtet sich gegen Befreiung von Kontributionsbeiträgen und das Recht der freien Gewerbeausübung zu einer jährlichen Zahlung in Höhe von 6 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. III F/90-94, Stará registratura – obecní záležitosti 1800-1801
[Inv. Nr. III F/90-94, Alte Registratur – Gemeindeangelegenheiten 1800-1801]

fol. IIIF/94
1653 V 23, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-IIIF,fol.94

Bednář Václav Procházka souhlasí s prolámáním větších oken u meziříčské židovské školy za hotovost 18 peněz českých.

Der Büttner Václav Procházka stimmt dem Durchbruch größerer Fenster in der jüdischen Schule in Großmeseritsch (Velké Meziříčí) gegen bare 18 pf.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes