spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAZr-(AMVM)-11593 public Tisk


Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou

[Staatliches Bezirksarchiv Saar]

(SOkAZr)

Fond: Archiv města Velké Meziříčí

[Bestand: Archiv der Stadt Großmeseritsch]

(AMVM)

Inv. č. 11593, Kniha zápisů na grunty a domy 1640-1800
[Inv. Nr. 15593, Buch der Einträge auf Gründe und Häuser 1640-1800]

fol. 54r
1661 XII 1, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-11593,fol.54r

Žid Berl kupuje od Víta Novotného dům na Novém městě ve Velkém Meziříčí za sumu 200 moravských zlatých.

Der Jude Berl kauft von Vít Novotný ein Haus in der Neustadt in Großmeseritsch (Velké Meziříčí) für den Betrag von 200 fl. mähr.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes