spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAZr-(AMVM)-11591 public Tisk


Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou

[Staatliches Bezirksarchiv Saar]

(SOkAZr)

Fond: Archiv města Velké Meziříčí

[Bestand: Archiv der Stadt Großmeseritsch]

(AMVM)

Inv. č. 11591, Kniha zápisů na grunty a domy II 1610-1804
[Inv. Nr. 15591, Buch der Einträge von Gründen und Häusern II 1610-1804]

fol. 262r
1637 II 26, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-11591,fol.262r

Žid Mojžíš  kupuje od městské rady pustý dům Jelitkovský na Novém městě ve Velkém Meziříčí za sumu 250 moravských zlatých.

Der Jude Mojžíš kauft vom Rat der Stadt Großmeseritsch (Velké Meziříčí) das öde Haus des Jelitko in der Neustadt in für den Betrag von 250 fl. mähr.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 11591, Kniha zápisů na grunty a domy II 1610-1804
[Inv. Nr. 15591, Buch der Einträge von Gründen und Häusern II 1610-1804]

fol. 275r-276v
1654 I 2, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-11591,fol.275r-276v

Židovský koželuh Mojžíš přenechává pro nemohoucnost svůj dům zvaný Hylanovský na Novém městě ve Velkém Meziříčí židu Josefovi za hotovost 25 rýnských zlatých.

Der jüdische Gerber Mojžíš überläßt wegen Gebrechlichkeit sein Hylanovský genanntes Haus in der Neustadt von Großmeseritsch (Velké Meziříčí) dem Juden Josef für bare 25 fl. rh.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 11591, Kniha zápisů na grunty a domy II 1610-1804
[Inv. Nr. 15591, Buch der Einträge von Gründen und Häusern II 1610-1804]

fol. 275v
1667 XI 24, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-11591,fol.275v

Žid Jakub, syn Abrahama Žďárského, kupuje od městské rady pustý dům zvaný Hylanovský na Novém městě ve Velkém Meziříčí za sumu 150 moravských zlatých.

Der Jude Jakub, Sohn des Abraham Žďárský, kauft vom Rat der Stadt Großmeseritsch (Velké Meziříčí) das Hylanovský genannte Haus  in der Neustadt von Großmeseritsch für den Betrag von 150 fl. mähr.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 11591, Kniha zápisů na grunty a domy II 1610-1804
[Inv. Nr. 15591, Buch der Einträge von Gründen und Häusern II 1610-1804]

fol. 276v
1668 VIII 2, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-11591,fol.276v

Karel a Kateřina z Wolkenštejna postupují židovskému koželuhu Veitlovi pustý dům po židu Samuelu Schreiberovi.

Karl und Katharina von Wolkenstein treten dem jüdischen Gerber Veitl das öde Haus nach dem Juden Samuel Schreiber ab.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 11591, Kniha zápisů na grunty a domy II 1610-1804
[Inv. Nr. 15591, Buch der Einträge von Gründen und Häuser II 1610-1804]

fol. 281r
1636 XI 18, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
1654 XII 17, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-11591,fol.281r

Žid Josef kupuje od Daniela Želetavského dům na Novém městě ve Velkém Meziříčí za sumu 73 moravských zlatých s břemenem dočasného Danielova podružství.

Der Jude Josef kauft von Daniel Želetavský ein Haus in der Neustadt von Großmeseritsch (Velké Meziříčí) für den Betrag von 73 fl. mähr. mit der Belastung eines zeitlich begrenzten Mietverhältnisses für Daniel.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 11591, Kniha zápisů na grunty a domy II 1610-1804
[Inv. Nr. 15591, Buch der Einträge von Gründen und Häusern II 1610-1804]

fol. 281r-v
1664 VI 26, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
1674, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-11591,fol.281r-v

Židovský koželuh Izák ujímá opuštěný dům po židovském koželuhu Josefovi na Novém městě ve Velkém Meziříčí.

Der jüdische Gerber Izák erwirbt das verlassene Haus nach dem jüdischen Gerber Josef in der Neustadt von Großmeseritsch (Velké Meziříčí).

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 11591, Kniha zápisů na grunty a domy II 1610-1804
[Inv. Nr. 15591, Buch der Einträge von Gründen und Häusern II 1610-1804]

fol. 283r-284r
1653 XII 4, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
1679, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-11591,fol.283r-284r

Meziříčská vrchnost postupuje židu Davidovi Sklenářovi Smíškovský dům na Novém městě po zběhlém poddaném Janu Chudobovi včetně zděděného gruntovního podílu ve výši 81 zlatých.

Die Großmeseritscher Obrigkeit tritt dem Juden David Sklenář (Glaser) das ehemals dem Smíšek gehört habende Haus in der Neustadt von Großmeseritsch (Velké Mezeříčí) nach dem entflohenen Untertanen Jan Chudoba einschließlich des ererbten Grundanteils in Höhe von 81. fl. ab.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes