spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAZr-(AMVM)-5544 public Tisk


Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou

[Staatliches Bezirksarchiv Saar]

(SOkAZr)

Fond: Archiv města Velké Meziříčí

[Bestand: Archiv der Stadt Großmeseritsch]

(AMVM)

Inv. č. 5544, Kniha pro zapisování židovských a jiných gruntů obnovených vrchností 1600-1788
[Inv. Nr. 5544,
Buch für die Eintragung jüdischer und anderer Gründe, erneuert durch die Obrigkeit 1600-1788]

fol. 179r
1656 VI 6, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-5544,fol.179r-1

Žid Šimon Brandejs kupuje od Víta Novotného dům Dřímalovský na Novém městě ve Velkém Meziříčí za sumu 200 moravských zlatých.

Der Jude Šimon Brandejs kauft von Vít Novotný das einst dem Dřímal gehört habende Haus in der Neustadt von Großmeseritsch (Velké Meziříčí) für den Betrag von 200 fl. mähr.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 5544, Kniha pro zapisování židovských a jiných gruntů obnovených vrchností 1600-1788
[Inv. Nr. 5544, Buch für die Eintragung jüdischer und anderer Gründe, erneuert durch die Obrigkeit 1600-1788]

fol. 179r
1662 IV 7, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-5544,fol.179r-2

Žid Šimon Schulkleper kupuje Dřímalovský dům na Novém městě ve Velkém Meziříčí za sumu 200 moravských zlatých.

Der Jude Šimon Schulkleper kauft das ehemals dem Dřímal gehört habende Haus in der Vorstadt von Großmeseritsch (Velké Meziříčí) für die Summe von 200 fl. mähr.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 5544, Kniha pro zapisování židovských a jiných gruntů obnovených vrchností 1600-1788
[Inv. Nr. 5544, Buch für die Eintragung jüdischer und anderer Gründe, erneuert durch die Obrigkeit 1600-1788]

fol. 181r-182r
1653 III 22, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
1663 III 8, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-5544,fol.181r-182r

Židovský kantor Mojžíš kupuje a splácí dům po hrnčíři Ondřejovi Veselém za sumu 100 moravských zlatých.

Der jüdische Kantor Mojžíš kauft und bezahlt in Raten das Haus nach dem Töpfer Ondřej Veselý für die Summe von 100 fl. mähr.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 5544, Kniha pro zapisování židovských a jiných gruntů obnovených vrchností 1600-1788
[Inv. Nr. 5544, Buch für die Eintragung jüdischer und anderer Gründe, erneuert durch die Obrigkeit 1600-1788]

fol. 182r
1667 III 24, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
1671, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-5544,fol.182r

Žid Abraham Levi kupuje dům zvaný Želetavský i s haltýřem za sumu 100 moravských zlatých. Erwähnt wird auch der Jude Mojžíš Tlustý.

Der Jude Abraham Levi kauft das Haus, genannt Želetavský, mit einem Wasserbehältnis für die Summe von 100 fl. mähr.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 5544, Kniha pro zapisování židovských a jiných gruntů obnovených vrchností 1600-1788
[Inv. Nr. 5544, Buch für die Eintragung jüdischer und anderer Gründe, erneuert durch die Obrigkeit 1600-1788]

fol. 184r-v
1656 VI 7, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
1673, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-5544,fol.184r-v

Kolínský žid Jakub Abraham zvaný Kokrle kupuje od Jana Barušky dům na Novém městě ve Velkém Meziříčí za sumu 160 moravských zlatých.

Der Jude Jakub Abraham, vulgo Kokrle, aus Kolin (Kolín) kauft von Jan Baruška ein Haus in der Neustadt von Großmeseritsch (Velké Meziříčí) für den Betrag von 160 fl. mähr.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 5544, Kniha pro zapisování židovských a jiných gruntů obnovených vrchností 1600-1788
[Inv. Nr. 5544, Buch für die Eintragung jüdischer und anderer Gründe, erneuert durch die Obrigkeit 1600-1788]

fol. 187r-v
1656 XI 6, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
1663 V 8, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-5544,fol.187r-v

Žid Abraham Žďárský kupuje od Ondřeje Veselého za sumu 200 moravských zlatých dům, na němž následně vykupuje dědický podíl Jakuba Rychnovského.

Der Jude Abraham Žďárský kauft von dem Töpfer Ondřej Veselý um den Betrag von 200 fl. mähr. ein Haus, auf dem er anschließend den Erbanteil des Jakub Rychnovský aufkauft.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 5544, Kniha pro zapisování židovských a jiných gruntů obnovených vrchností 1600-1788
[Inv. Nr. 5544, Buch für die Eintragung jüdischer und anderer Gründe, erneuert durch die Obrigkeit 1600-1788]

fol. 190r
1655, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
1662, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-5544,fol.190r

Žid Baruch kupuje od vrchnosti první ze šesti nově vystavěných domů na Novém městě ve Velkém Meziříčí za sumu 90 moravských zlatých.

Der Jude Baruch kauft von der Obrigkeit das erste von sechs neuerbauten Häusern in der Neustadt von Großmeseritsch (Velké Meziříčí) für den Betrag von 90 fl. mähr.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 5544, Kniha pro zapisování židovských a jiných gruntů obnovených vrchností 1600-1788
[Inv. Nr. 5544, Buch für die Eintragung jüdischer und anderer Gründe, erneuert durch die Obrigkeit 1600-1788]

fol. 192r-v
1655, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
1685, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-5544,fol.192r-v

Žid Jonáš Krejčí kupuje od vrchnosti druhý ze šesti nově vystavěných domů na Novém městě ve Velkém Meziříčí za sumu 70 moravských zlatých.

Der Jude Jonáš Krejčí (Schneider) kauft von der Obrigkeit das zweite von sechs neuerbauten Häusern in der Neustadt von Großmeseritsch (Velké Meziříčí) für den Betrag von 70 fl. mähr.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 5544, Kniha pro zapisování židovských a jiných gruntů obnovených vrchností 1600-1788
[Inv. Nr. 5544, Buch für die Eintragung jüdischer und anderer Gründe, erneuert durch die Obrigkeit 1600-1788]

fol. 194r
1655, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
1662, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-5544,fol.194r

Žid Lazar Polák kupuje od vrchnosti třetí ze šesti nově vystavěných domů na Novém městě ve Velkém Meziříčí za sumu 75 moravských zlatých.

Der Jude Lazar Polák kauft von der Obrigkeit das dritte von sechs neuerbauten Häusern in der Neustadt von Großmeseritsch (Velké Meziříčí) für die Summe von 75 fl. mähr.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 5544, Kniha pro zapisování židovských a jiných gruntů obnovených vrchností 1600-1788
[Inv. Nr. 5544, Buch für die Eintragung jüdischer und anderer Gründe, erneuert durch die Obrigkeit 1600-1788]

fol. 204v
1659 XI ?, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-5544,fol.204v

Pražský žid Abraham Marek kupuje od Václava Jeřábka dům za sumu 87 moravských zlatých.

Der Prager Jude Abraham Marek kauft von Václav Jeřábek ein Haus für den Betrag 87 fl. mähr.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 5544, Kniha pro zapisování židovských a jiných gruntů obnovených vrchností 1600-1788
[Inv. Nr. 5544, Buch für die Eintragung jüdischer und anderer Gründe, erneuert durch die Obrigkeit 1600-1788]

fol. 206r-v
1657 I 10, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
1679, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-5544,fol.206r-v

Žid Eliáš Benedik  kupuje od vrchnosti čtvrtý ze šesti nově vystavěných domů na Novém městě ve Velkém Meziříčí za sumu 90 zlatých.

Der jüdische Branntweinbrenner Eliáš Benedik kauft von der Obrigkeit das vierte von sechs neuerbauten Häusern in der Neustadt von Großmeseritsch (Velké Meziříčí) für den Betrag von 90 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 5544, Kniha pro zapisování židovských a jiných gruntů obnovených vrchností 1600-1788
[Inv. Nr. 5544, Buch für die Eintragung jüdischer und anderer Gründe, erneuert durch die Obrigkeit 1600-1788]

fol. 209r
1657 I 25, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-5544,fol.209r

Žid Veit Jakub Fridland kupuje od Matěje Vopálky dům za sumu 60 moravských zlatých.

Der Jude Veit Jakub Fridland kauft von Matěj Vopálka ein Haus für den Betrag von 60 fl. mähr.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 5544, Kniha pro zapisování židovských a jiných gruntů obnovených vrchností 1600-1788
[Inv. Nr. 5544, Buch für die Eintragung jüdischer und anderer Gründe, erneuert durch die Obrigkeit 1600-1788]

fol. 211r
1650, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
1664 II 28, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-5544,fol.211r

Žid Veitl Koželuh si nechává připsat dům Bartoně Čecha, jenž koupil za hotovost 30 zlatých od žida Mojžíše Koželuha, který jej kdysi směnil se židem Josefem.

Der Jude Veitl Koželuh (Gerber) läßt sich das Haus des Bartoň Čech zuschreiben, das er um bare 30 fl. von dem Juden Mojžíš Koželuh gekauft hat, der es einst mit dem Juden Josef getauscht hatte.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 5544, Kniha pro zapisování židovských a jiných gruntů obnovených vrchností 1600-1788
[Inv. Nr. 5544, Buch für die Eintragung jüdischer und anderer Gründe, erneuert durch die Obrigkeit 1600-1788]

fol. 272v-273r
1660 IV 23, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
1697 VIII 28, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-5544,fol.272v-273r

Žid Filip Jakob kupuje od Jiříka Pelhřimovského dům v sousedství žida Eliáše Benedika za sumu 100 moravských zlatých.

Der Jude Filip Jakob kauft von Jiřík Pelhřimovský ein Haus in der Nachbarschaft des Juden Eliáš Benedik für den Betrag von 100 fl. mähr.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 5544, Kniha pro zapisování židovských a jiných gruntů obnovených vrchností 1600-1788
[Inv. Nr. 5544, Buch für die Eintragung jüdischer und anderer Gründe, erneuert durch die Obrigkeit 1600-1788]

fol. 276v
1658 VII, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
1660, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-5544,fol.276v

Židovský koželuh Abraham kupuje od vrchnosti další ze šesti nově vystavěných domů na Novém městě ve Velkém Meziříčí zvaný Soukopovský za sumu 90 zlatých.

Der jüdische Gerber Abraham kauft von der Obrigkeit ein weiteres von sechs neuerbauten Häusern in der Neustadt von Großmeseritsch (Velkém Meziříčí), genannt Soukopovský, für den Betrag von 90 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 5544, Kniha pro zapisování židovských a jiných gruntů obnovených vrchností 1600-1788
[Inv. Nr. 5544, Buch für die Eintragung jüdischer und anderer Gründe, erneuert durch die Obrigkeit 1600-1788]

fol. 276v-277r
1662 V 3, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
1662 IX 28, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-5544,fol.276v-277r

Žid Abraham kupuje znovu [?] Soukopovský dům na Novém městě ve Velkém Meziříčí za sumu 90 zlatých.

Der Jude Abraham kauft erneut [?] das ehemals dem Soukop gehört habende Haus in der Neustadt von Großmeseritsch (Velké Meziříčí) für den Betrag von 90 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes