spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAZr-(AMVM)-5543 public Tisk


Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou

[Staatliches Bezirksarchiv Saar]

(SOkAZr)

Fond: Archiv města Velké Meziříčí

[Bestand: Archiv der Stadt Großmeseritsch]

(AMVM)

Inv. č. 5543, Kniha zápisů na grunty a domy 1609-1779
[Inv. Nr. 5543, Buch der Eintragungen von Gründen und Häuser 1609-1779]

fol. 210r
1637 I 22, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-5543,fol.210r

Žid Samuel prodává židu Izákovi Dřímalovský dům na Novém městě ve Velkém Meziříčí za sumu 106 kop moravských.

Der Jude Samuel verkauft dem Juden Izák das zuvor dem Dřímal gehörende Haus in der Neustadt von Großmeseritsch (Velké Meziříčí) für den Betrag von 106 Schock mähr.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes