spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAZr-(AMVM)-5542 public Tisk


Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou

[Staatliches Bezirksarchiv Saar]

(SOkAZr)

Fond: Archiv města Velké Meziříčí

[Bestand: Archiv der Stadt Großmeseritsch]

(AMVM)

Inv. č. 5542, Kniha smluv 1557-1850
[Inv. Nr. 5542, Kontrakte-Buch 1557-1850]

fol. 117v
1641 X 25, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-5542,fol.117v

Židé Josef Koželuh a Samuel jsou zahrnuti na závěr soupisu všech 291 usedlých hospodářů ve městě Velkém Meziříčí.

Die Juden Josef Koželuh (Gerber) und Samuel sind zum Schluß eines Verzeichnisses aller 291 Haushaltungsvorstände in der Stadt Großmeseritsch (Velké Meziříčí) aufgeführt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 5542, Kniha smluv 1557-1850
[Inv. Nr. 5542, Kontrakte-Buch 1557-1850]

fol. 134v
1641 X 25, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-5542,fol.134v

Židé Josef, Samuel a Mojžíš jsou zahrnuti do na závěr soupisu všech podruhů, kteří ve Velkém Meziříčí ujali pusté grunty a nyní je mají do roka pod pokutou a za vzájemného ručení opravit.

Die Juden Josef, Samuel und Mojžíš sind zum Schluß eines Verzeichnisses aller aufgeführt, die in Großmeseritsch (Velké Meziříčí) öde Gründe besetzt haben und diese nun unter Strafandrohung binnen Jahresfrist renovieren sollen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes