spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy ľidů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návątěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihláąení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAZr-(AMVM)-8 public Tisk


Státní okresní archiv ®ďár nad Sázavou

[Staatliches Bezirksarchiv Saar]

(SOkAZr)

Fond: Archiv města Velké Meziříčí

[Bestand: Archiv der Stadt Großmeseritsch]

(AMVM)

Inv. č. 8, Kniha nových měš»anů 1611-1785
[Inv. Nr. 8, Buch der Neubürger 1611-1785]

fol. 3v
1636 XII 4, [Velké Meziříčí (Großmeseritsch)]
SOkAZr-(AMVM)-8,fol.3v

®id Josef přijímá měš»anské právo ve Velkém Meziříčí.

Der Jude Josef wird als Mitbürger in Großmeseritsch (Velké Meziříčí) angenommen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 8, Kniha nových měš»anů 1611-1785
[Inv. Nr. 8, Buch der Neubürger 1611-1785]

fol. 5v
1644 IX 15-1644 X 20 inter, [Velké Meziříčí (Großmeseritsch)]
SOkAZr-(AMVM)-8,fol.5v

®id Samuel Schreiber přijímá měš»anské právo ve Velkém Meziříčí.

Der Jude Samuel Schreiber nimmt das Bürgerrecht in Großmeseritsch (Velké Meziříčí) an.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 8, Kniha nových měš»anů 1611-1785
[Inv. Nr. 8, Buch der Neubürger 1611-1785]

fol. 7v
1653 III 27, [Velké Meziříčí (Großmeseritsch)]
SOkAZr-(AMVM)-8,fol.7v-1

®idovský kantor Mojľíš přijímá měš»anské právo ve Velkém Meziříčí.

Der jüdische Kantor Mojľíš nimmt das Bürgerrecht in Großmeseritsch (Velké Meziříčí) an.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 8, Kniha nových měš»anů 1611-1785
[Inv. Nr. 8, Buch der Neubürger 1611-1785]

fol. 7v
1653 VI 5, [Velké Meziříčí (Großmeseritsch)]
SOkAZr-(AMVM)-8,fol.7v-2

®id David Sklenář přijímá měš»anské právo ve Velkém Meziříčí.

Der Jude David Sklenář (Glaser) nimmt das Bürgerrecht in Großmeseritsch (Velké Meziříčí) an.


> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 8, Kniha nových měš»anů 1611-1785
[Inv. Nr. 8, Buch der Neubürger 1611-1785]

fol. 7v
1653 XI 27-1654 IV 30 inter, [Velké Meziříčí (Großmeseritsch)]
SOkAZr-(AMVM)-8,fol.7v-3

®idovský rychtář Mojľíš přijímá měš»anské právo ve Velkém Meziříčí.

Der jüdische Richter Mojľíš nimmt das Bürgerrecht in Großmeseritsch (Velké Meziříčí) an.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 8, Kniha nových měš»anů 1611-1785
[Inv. Nr. 8, Buch der Neubürger 1611-1785]

fol. 8r
1656 V 4, [Velké Meziříčí (Großmeseritsch)]
SOkAZr-(AMVM)-8,fol.8r-1

®idovský krejčí Jonáš přijímá měš»anské právo ve Velkém Meziříčí.

Der jüdische Schneider Jonáš nimmt das Bürgerrecht in Großmeseritsch (Velké Meziříčí) an.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 8, Kniha nových měš»anů 1611-1785
[Inv. Nr. 8, Buch der Neubürger 1611-1785]

fol. 8r
1656 VIII 18, [Velké Meziříčí (Großmeseritsch)]
SOkAZr-(AMVM)-8,fol.8r-2

®id Jakub Abraham z Kolína přijímá měš»anské právo ve Velkém Meziříčí.

Der Jude Jakub Abraham aus Kolin (Kolín) nimmt das Bürgerrecht in Großmeseritsch (Velké Meziříčí) an.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 8, Kniha nových měš»anů 1611-1785
[Inv. Nr. 8, Buch der Neubürger 1611-1785]

fol. 8r
1656 VIII 31, [Velké Meziříčí (Großmeseritsch)]
SOkAZr-(AMVM)-8,fol.8r-3

®idé Šimon Brandejs a Josef Lazar, ze» Samkův, přijímají měš»anské právo ve Velkém Meziříčí.

Die Juden Šimon Brandejs und Josef Lazar, Schwiegersohn des Samek, nehmen das Bürgerrecht in Großmeseritsch (Velké Meziříčí) an.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 8, Kniha nových měš»anů 1611-1785
[Inv. Nr. 8, Buch der Neubürger 1611-1785]

fol. 8v
1657 V 3, [Velké Meziříčí (Großmeseritsch)]
SOkAZr-(AMVM)-8,fol.8v-1

®idovský vinopalník Eliáš Benedik přijímá měš»anské právo ve Velkém Meziříčí.

Der jüdische Branntweinbrenner Eliáš Benedik nimmt das Bürgerrecht in Großmeseritsch (Velké Meziříčí) an.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 8, Kniha nových měš»anů 1611-1785
[Inv. Nr. 8, Buch der Neubürger 1611-1785]

fol. 8v
1657 XII 7, [Velké Meziříčí (Großmeseritsch)]
SOkAZr-(AMVM)-8,fol.8v-2

®id Veit Jakob Friedlander přijímá měš»anské právo ve Velkém Meziříčí.

Der Jude Veit Jakob Friedlander nimmt das Bürgerrecht in Großmeseritsch (Velké Meziříčí) an.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 8, Kniha nových měš»anů 1611-1785
[Inv. Nr. 8, Buch der Neubürger 1611-1785]

fol. 8v
[1658] IX 26, [Velké Meziříčí (Großmeseritsch)]
SOkAZr-(AMVM)-8,fol.8v-3

®id Abraham ®ďárský přijímá měš»anské právo ve Velkém Meziříčí.

Der Jude Abraham ®ďárský nimmt das Bürgerrecht in Großmeseritsch (Velké Meziříčí) an.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 8, Kniha nových měš»anů 1611-1785
[Inv. Nr. 8, Buch der Neubürger 1611-1785]

fol. 10r
1661 XI 24-1662 XII 1 inter, [Velké Meziříčí (Großmeseritsch)]
SOkAZr-(AMVM)-8,fol.10r-1

®idé Perl, Marek a syn ľida Kokrle přijímají měš»anské právo ve Velkém Meziříčí.

Die Juden Perl, sein Bruder Marek und der Sohn des Juden Kokrle nehmen das Bürgerrecht in Großmeseritsch (Velké Meziříčí) an.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 8, Kniha nových měš»anů 1611-1785
[Inv. Nr. 8, Buch der Neubürger 1611-1785]

fol. 10r
1662 XII 1- 1662 XII 31 inter, [Velké Meziříčí (Großmeseritsch)]
SOkAZr-(AMVM)-8,fol.10r-2

®id Veischl přijímá měš»anské právo ve Velkém Meziříčí.

Der Jude Veischl nimmt das Bürgerrecht in Großmeseritsch (Velké Meziříčí) an.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 8, Kniha nových měš»anů 1611-1785
[Inv. Nr. 8, Buch der Neubürger 1611-1785]

fol. 10v
1663, [Velké Meziříčí (Großmeseritsch)]
SOkAZr-(AMVM)-8,fol.10v

®id Izák, u ľida Josefa, starého koľeluha, přijímá měš»anské právo ve Velkém Meziříčí.

Der Jude Izák, bei dem Juden Josef, dem alten Gerber, nimmt das Bürgerrecht von Großmeseritsch (Velké Meziříčí) an.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 8, Kniha nových měš»anů 1611-1785
[Inv. Nr. 8, Buch der Neubürger 1611-1785]

fol. 11v
1668 IV 12, [Velké Meziříčí (Großmeseritsch)]
SOkAZr-(AMVM)-8,fol.11v-1

Syn ľida Abrahama ®ďárského přijímá měš»anské právo ve Velkém Meziříčí.

Der Sohn des Juden Abraham ®ďárský nimmt das Bürgerrecht in Großmeseritsch (Velké Meziříčí) an.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 8, Kniha nových měš»anů 1611-1785
[Inv. Nr. 8, Buch der Neubürger 1611-1785]

fol. 11v
1668 VI 1-1668 VII 19 inter, [Velké Meziříčí (Großmeseritsch)]
SOkAZr-(AMVM)-8,fol.11v-2

®id Bernard Polák přijímá měš»anské právo ve Velkém Meziříčí.

Der Jude Bernard Polák nimmt das Bürgerrrecht in Großmeseritsch (Velké Meziříčí) an.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes