spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAZr-(AMVM)-4 public Tisk


Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou

[Staatliches Bezirksarchiv Saar]

(SOkAZr)

Fond: Archiv města Velké Meziříčí

[Bestand: Archiv der Stadt Großmeseritsch]

(AMVM)

Inv. č. 4, Kniha rychtářská 1538-1595
[Inv. Nr. 4, Richteramtsbuch 1538-1595]

fol. 324r
1554 II 6, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-4,fol.324r

Lorenz Lebuš se zaručuje ke splacení dluhu 8 zlatých židu Danielovi z Moravského Krumlova.

Lorenz Lebuš verbürgt sich zur Bezahlung einer Schuld in Höhe von 8 fl. bei dem Juden Daniel aus Mährisch Kromau (Moravský Krumlov).

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 4, Kniha rychtářská 1538-1595
[Inv. Nr. 4, Richteramtsbuch 1538-1595]

fol. 328v
1554 X 3, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
1554 XII 14, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-4,fol.328v

Meziříčtí měšťané Jan Cibulků, Jíra Hanzal a soukeník Šprincl se zavazují ke splátce 30 zlatých za vlnu koupenou od žida Abrahama z Mikulova, které následně splácejí do rukou žida Jáchyma z Ivančic.

Die Großmeseritscher Bürger Jan Cibulků, Jíra Hanzal und der Tuchmacher Šprincl verpflichten sich zur Zahlung von 30 fl. für von dem Juden Abraham aus Nikolsburg (Mikulov) gekaufte Wolle; den Betrag entrichten sie an den Juden Jáchym aus Eibenschitz (Ivančice).

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 4, Kniha rychtářská 1538-1595
[Inv. Nr. 4, Richteramtsbuch 1538-1595]

fol. 333r
1555 II 21, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-4,fol.333r

Wolf Vačkář z Velkého Meziříčí uzavírá se židem zvaným Litmanem z Ivančic smlouvu o splácení svého dluhu za kůže ve výši 9 zlatých.

Wolf Vačkář aus Großmeseritsch (Velké Meziříčí) schließt mit dem Juden Litman aus Eibenschitz (Ivančice) einen Vertrag über die Bezahlung seiner Schuld in Höhe von 9 fl. für Leder.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 4, Kniha rychtářská 1538-1595
[Inv. Nr. 4, Richteramtsbuch 1538-1595]

fol. 348r
1557 XI 9, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-4,fol.348r

Kloboučník Jan Straka uzavírá se židem Lypmanem z Ivančic smlouvu o splácení svého dluhu za vlnu ve výši 7½ zlatých a 7½ grošů.

Der Hutmacher Jan Straka schließt mit dem Juden Lypman aus Eibenschitz (Ivančice) einen Vertrag über die Bezahlung seiner Schuld für Wolle in Höhe von 7½ fl. 7½ gr.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 4, Kniha rychtářská 1538-1595
[Inv. Nr. 4, Richteramtsbuch 1538-1595]

fol. 361r
1560 IV 25, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
1560 XII 13, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-4,fol.361r

Anna Kračjavá uzavírá se židem Šalomúnem z Moravského Krumlova smlouvu o upsání dluhu po svém zemřelém manželovi ve výši 4 zlatých na domě Vaška Vopálky, který později vykupuje za hotové peníze.

Anna Kračjavá schließt mit dem Juden Šalomún aus Mährisch Kromau (Moravský Krumlov) einen Vertrag über die Übertragung einer Schuld in Höhe von 4 fl. ihres verstorbenen Gatten auf dem Haus des Vašek Vopálka, die sie später für Bargeld kauft.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 4, Kniha rychtářská 1538-1595
[Inv. Nr. 4, Richteramtsbuch 1538-1595]

fol. 406r
1569 XI 24, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
1571, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-4,fol.406r

Jirchář Daniel Štancer uzavírá se židem Hoškem smlouvu o upsání svého dluhu za kůže ve výši 6 zlatých na mlýně Martina Jircháře, které nakonec Hoškovi vyplatí městská rada.

Der Weißgerber Daniel Štancer schließt mit dem Juden Hošek einen Vertrag über die Verschreibung seiner Schuld in Höhe von 6 fl. für Leder auf der Mühle des Martin Jirchář (Weißgerber), die dem Hošek schließlich der Stadtrat zahlt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes