spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAZr-(AMVM)-3 public Tisk


Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou

[Staatliches Bezirksarchiv Saar]

(SOkAZr)

Fond: Archiv města Velké Meziříčí

[Bestand: Archiv der Stadt Großmeseritsch]

(AMVM)

Inv. č. 3, Kniha kšaftů 1565-1660
[Inv. Nr. 3, Testamentenbuch 1565-1660]

fol. 39r
1571 II 21, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-3,fol.39r

Meziříčský měšťan Jan Kroměřížský pořizuje svou poslední vůli a přiznává dluh v celkové výši 21 zlatých a 3 groše, který má u žida z Prostějova za vydru a popelice.

Der Großmeseritsche Bürger Jan Kroměřížský legt seinen Letzten Willen fest und bekennt Schulden in Höhe von 21 fl. 3 gr. gegenüber einem Juden aus Proßnitz (Prostějov) für einen Fischotter und eine Fehe.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 3, Kniha kšaftů 1565-1660
[Inv. Nr. 3, Testamentenbuch 1565-1660]

fol. 112r
1584 V 23, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-3,fol.112r

Meziříčský soukeník Jan Kotvin přiznává ve své poslední vůli dluh 33 zlatých, který má za dodanou vlnu u žida Pinkase z Mikulova.

Der Großmeseritscher Tuchmacher Jan Kotvin bekennt in seinem Letzten Willen eine Schuld in Höhe von 33 fl., die er bei dem Juden Pinkas aus Nikolsburg (Mikulov) hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 3, Kniha kšaftů 1565-1660
[Inv. Nr. 3, Testamentenbuch 1565-1660]

fol. 115v
1585 I 12, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
1587 VII 23, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-3,fol.115v

Meziříčský kožišník Matyáš Pavlíček přiznává ve své poslední vůli dluhy, které má u žida z Kolína.

Der Großmeseritscher Kürschner Matyáš Pavlíček bekennt in seinem Letzten Willen Schulden, die er bei einem Juden aus Kolin (Kolín) hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 3, Kniha kšaftů 1565-1660
[Inv. Nr. 3, Testamentenbuch 1565-1660]

fol. 145v
1592 VII 29 (30?), Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-3,fol.145v

Meziříčský měšťan Jan Voštip uvádí ve své poslední vůli pohledávku čtyř zlatého, kterou má u žida z Kolína.

Der Großmeseritscher Bürger Jan Voštip führt in seinem Letzten Willen Forderungen in Höhe von 4 fl. an, die gegenüber einem Juden aus Kolin (Kolín) hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 3, Kniha kšaftů 1565-1660
[Inv. Nr. 3, Testamentenbuch 1565-1660]

fol. 282r
1638 VIII 16, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-3,fol.282r

Meziříčský měšťan a bývalý primátor Matyáš Novobydžovský pořizuje svou poslední vůli, kde mj. uvádí pohledávky vůči meziříčskému židu Izákovi v celkové výši 55 zlatých, které mu žid dluží převážně za odebrané víno.

Der Großmeseritscher Bürger und ehemalige Primator (Bürgermeister) Matyáš Novobydžovský verfaßt seinen Letzte Willen, in dem er unter anderem Forderungen gegenüber dem Großmeseritscher Juden Izák in Gesamthöhe von 55 fl. anführt, die der Jude überwiegend für gelieferten Wein schuldet.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes