spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAZr-(AMVM)-2 public Tisk


Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou

[Staatliches Bezirksarchiv Saar]

(SOkAZr)

Fond: Archiv města Velké Meziříčí

[Bestand: Archiv der Stadt Großmeseritsch]

(AMVM)

Inv. č. 2, Kniha kšaftů 1519-1586
[Inv. Nr. 2, Testamentenbuch 1519-1586]

fol. 68v
1533 XII 1, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-2,fol.68v

Meziříčský měšťan Mach Hanuškův přiznává ve své poslední vůli dluh 30 kop, který má u žida Jakuba z Moravského Krumlova.

Der Großmeseritscher Bürger Mach Hanuškův bekennt in seinem Letzten Willen eine Schuld in Höhe von 30 Schock, die er bei dem Juden Jakub aus Mährisch Kromau (Moravský Krumlov) hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 2, Kniha kšaftů 1519-1586
[Inv. Nr. 2, Testamentenbuch 1519-1586]

fol. 69r
1532 III 26, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-2,fol.69r

Meziříčský truhlář Jan Pliska přiznává ve své poslední vůli dluh vůči židu z Moravského Krumlova za dodaný šafrán, který postupně splácí pozůstalá vdova Plisková.

Der Großmeseritscher Schreiner Jan Pliska bekennt in seinem Letzten Willen eine Schuld bei einem Juden aus Mährisch Kromau (Moravský Krumlov) für von diesem gelieferten Safran, die nach und nach die hinterlassene Witwe aus dem Nachlaß bezahlt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 2, Kniha kšaftů 1519-1586
[Inv. Nr. 2, Testamentenbuch 1519-1586]

fol. 128r
1546 VI 22, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-2,fol.128r

Meziříčský měšťan Stanislav Kožešník přiznává ve své poslední vůli dluhy vůči židu z Krumlova za dodané popelice a vůči židu z Ivančic za dodané plátno.

Der Großmeseritscher Bürger Stanislav Kožešník bekennt in seinem Letzten Willen Schulden gegenüber Juden aus Mährisch Kromau (Moravský Krumlov) für eine gelieferte Fehe in Höhe von 1 fl. 6 Gr. und gegenüber einem Juden aus Eibenschitz (Ivančice) für  gelieferte Leinwand in Höhe von 3 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 2, Kniha kšaftů 1519-1586
[Inv. Nr. 2, Testamentenbuch 1519-1586]

fol. 167v
1552 V 13, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-2,fol.167v

Meziříčský měšťan Pavel Kramář přiznává ve své poslední vůli dluhy vůči židům Izákovi a Izrahelovi v úhrnné výši 5 zlatých.

Der Großmeseritscher Bürger Pavel Kramář bekennt in seinem Letzten Willen eine Schuld gegenüber den Juden Izák und Izrahel in Höhe von insgesamt 5 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 2, Kniha kšaftů 1519-1586
[Inv. Nr. 2, Testamentenbuch 1519-1586]

fol. 200r
1552 VI 4, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-2,fol.200r

Meziříčská vdova Zuzana Balcarka přiznává ve své poslední vůli dluhy vůči židům z Ivančic. Jeden z nich splácí dcera Anna a druhý náleží synu žida Samuela. Podobně zadlužená vdova Cimbálková pak hradí další ze Zuzaniných dluhů přímo židovi do Kojetína.

Die Großmeseritscher Witwe Zuzana Balcarka bekennt in ihrem Letzten Willen Schulden gegenüber Juden aus Eibenschitz (Ivančice). Eine von ihnen begleicht ihre Tochter Anna und die zweite steht dem Sohn des Juden Samuel zu. Die ähnlich verschuldete Witwe Cimbálková bezahlt eine weitere Schuld der Zuzana direkt einem Juden aus Kojetein (Kojetín).

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 2, Kniha kšaftů 1519-1586
[Inv. Nr. 2, Testamentenbuch 1519-1586]

fol. 209r
1556 VII 6, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-2,fol.209r

Meziříčský kožešník Matěj Kračjavý přiznává ve své poslední vůli dluh vůči židu Danielovi a jeho společníku z Moravského Krumlova v úhrnné výši 6 a čtvrt zlatých.

Der Großmeseritscher Kürschner Matěj Kračjavý bekennt in seinem Letzten Willen eine Schuld gegenüber dem Juden Daniel und seinem Teilhaber aus Mährisch Kromau (Moravský Krumlov) in Höhe von 6 ¼ fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 2, Kniha kšaftů 1519-1586
[Inv. Nr. 2, Testamentenbuch 1519-1586]

fol. 222v
1558 XII 23, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-2,fol.222v

Mezi svědky zveřejněné poslední vůle Anny Fučíkové z Velkého Meziříčí vystupuje nejmenovaný žid z Moravských Budějovic, který na majetku zemřelé pohledává 3 zlaté.

Unter den Zeugen der Veröffentlichung des Letzten Willens der Anna Fučíková aus Großmeseritsch (Velké Meziříčí) tritt ein ungenannter Jude aus Mährisch Budwitz (Moravské Budějovice) auf, der auf den Besitz der Verstorbenen einen Rechtsanspruch in Höhe von 3 fl. erhebt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)


Inv. č. 2, Kniha kšaftů 1519-1586
[Inv. Nr. 2, Testamentenbuch 1519-1586]

fol. 231r
1558 X 17, Velké Meziříčí (Großmeseritsch)
SOkAZr-(AMVM)-2,fol.231r

Meziříčská vdova Estera Sošková při pořízení své poslední vůle uvádí přehled splacených dluhů po zemřelém manželovi, Václavu Soškovi, mezi nimiž uvádí také uhrazené pohledávky židů Samuela a Litvana z Ivančic.

Die Großmeseritscher Witwe Estera Sošková gibt bei der Verfassung ihres Letzten Willens eine Übersicht über die Bezahlung der Schulden ihres verstorbenen Mannes Václav Soška. Dabei führt sie auch erstattete Forderungen der Juden Samuel und Litvan aus Eibenschitz (Ivančice) in Höhe von insgesamt 18 fl. an.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes