spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAUH-(AMUB)-107 public Tisk


Státní okresní archiv Uherské Hradiště

[Staatliches Bezirksarchiv Ungarisch-

Hradisch]

 (SOkAUH)

Fond: Archiv města Uherský Brod

[Bestand: Stadtarchiv Ungarisch Brod] (AMUB)

Inv. č. 107 Kniha odevzdávek pozemků (Odevzdávky rolní) 1596-1728
Inv.-Nr.107 Buch der Grundstücksabgaben (Abgaben von Feld) 1596-1728]

pag. 32
1599 I 30, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-107,pag.32

Jan Sedlář zmocněný Izmahelem Louhasem odevzdal tři čtvrti rolí Šimonovi Benešovi.

Jan Sedlář ist von Izmahel Louhas bevollmächtigt, drei Viertel Feld an Šimon Beneš abzutreten.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 107 Kniha odevzdávek pozemků (Odevzdávky rolní) 1596-1728
Inv.-Nr.107 Buch der Grundstücksabgaben (Abgaben von Feld) 1596-1728]

pag. 62
1601 XI 16, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-107,pag.62

Margéta Světizubová odevzdala dvě čtvrti rolí židovi Abrahamovi zeti Samuela.

Margéta Světizubová tritt zwei Viertel Feld an den Juden Abraham, Schwiegersohn des Samuel, ab.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 107 Kniha odevzdávek pozemků (Odevzdávky rolní) 1596-1728
Inv.-Nr.107 Buch der Grundstücksabgaben (Abgaben von Feld) 1596-1728]

pag. 150, 151
1608 IV 18, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-107,pag.150,151

Žid Abraham, zeť Samuela z předměstí zastupující svého zetě Lazara z Vídně prodal vyjmenované role Pavlovi Semenkovi. Role Lazar získal z rozkazu Arkleba z Kunovic za dluh Pavla Krútika.

Der Jude Abraham, Schwiegersohn des Samuel, aus der Vorstadt verkauft in Vertretung seines Schwiegersohns Lazar aus Wien ein Feld an Pavel Semenek. Das Feld erhielt Lazar auf Befehl Arklebs von Kunowitz für eine Schuld des Pavel Krútik.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 107 Kniha odevzdávek pozemků (Odevzdávky rolní) 1596-1728
Inv.-Nr.107 Buch der Grundstücksabgaben (Abgaben von Feld) 1596-1728]

pag. 152
1608 V 2, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-107,pag.152

Anna Janečková odevzdala újezd pod Lysou horou v ceně 140 zl. židu Abrahamovi, zeti Samuela, za dluh Lorence Markgrofa.

Anna Janečková tritt den Sprengel unter der Lysá hora im Wert von 140 fl. dem Juden Abraham, Schwiegersohn des Samuel, für eine Schuld des Lorenc Markgrof ab.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 107 Kniha odevzdávek pozemků (Odevzdávky rolní) 1596-1728
Inv.-Nr.107 Buch der Grundstücksabgaben (Abgaben von Feld) 1596-1728]

pag. 157
1608 IX 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-107,pag.157

Anna, vdova po Lorencovi Markgrafovi, odevzdala role u nivnické cesty v ceně 144 zl. židu Jakubovi za dluh svého manžela.

Anna, Witwe des Lorenc Markgraf, tritt ein Feld beim Niwnitzer Weg im Wert von 144 fl. dem Juden Jakub für eine Schuld ihres Gatten ab.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 107 Kniha odevzdávek pozemků (Odevzdávky rolní) 1596-1728
Inv.-Nr.107 Buch der Grundstücksabgaben (Abgaben von Feld) 1596-1728]

pag. 158
1608 IX 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-107,pag.158

Anna, vdova po Lorencovi Markgrafovi, odevzdala čtvrt role nad cihelnou v ceně 50 zl. židu Izákovi, zeti Kolmana, zastupujícímu své švagry, za dluh svého manžela, který dlužil celkem 135 zl.

Anna, Witwe des Lorenc Markgraf, tritt ein Viertel Feld im Wert von 50 fl. dem Juden Izák, Schwiegersohn des Kolman, der seine Schwager vertritt, für eine Schuld ihres Gatten, der insgesamt 135 fl. schuldete, ab.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 107 Kniha odevzdávek pozemků (Odevzdávky rolní) 1596-1728
Inv.-Nr.107 Buch der Grundstücksabgaben (Abgaben von Feld) 1596-1728]

pag. 159, 160
1608 X 22, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1608 X 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-107,pag.159,160

1608 X 22 Kateřina Šumická odevzdala čtvrt role nad zámkem v ceně 45 zl. židu Izákovi, zeti zemřelého Kolmana, za dluh. Izák roli ihned odevzdal Janu Semenkovi. 1608 X 24 Izák odevzdal čtvrt role nad cihelnami Janu Komárkovi. Roli Izák získal za dluh Lorence Markgrofa.

1608 X 22 tritt Kateřina Šumická ein Viertel Feld unter dem Schloß im Wert von 45 fl. an Izák, Schwiegersohn des verstorbenen Kolman, für eine Schuld ab. Izák tritt das Feld sofort Jan Semenek ab. 1608 X 24 tritt Izák ein Viertel Feld über der Ziegelei an Jan Komárek ab. Das Feld erhielt Izák für eine Schuld des Lorenc Markgrof.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 107 Kniha odevzdávek pozemků (Odevzdávky rolní) 1596-1728
Inv.-Nr.107 Buch der Grundstücksabgaben (Abgaben von Feld) 1596-1728]

pag. 160
1608 XI 3, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-107,pag.160

Žid Jakub odevzdal role u Nivnické cesty Danielovi Prokopovi. Jakub role získal za dluh Lorence Markgrofa.

Der Jude Jakub tritt ein Feld beim Niwnitzer Weg an Daniel Prokop ab. Jakub erhielt das Feld für eine Schuld des Lorenc Markgraf.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 107 Kniha odevzdávek pozemků (Odevzdávky rolní) 1596-1728
Inv.-Nr.107 Buch der Grundstücksabgaben (Abgaben von Feld) 1596-1728]

pag. 163
1609 IX 7, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-107,pag.163

Abrahamka Cortl odevzdala půl lánu Lídě Ondřejkové.

Abrahamka Cortl tritt ein halbes Lahn an Lída Ondřejková ab.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 107 Kniha odevzdávek pozemků (Odevzdávky rolní) 1596-1728
Inv.-Nr.107 Buch der Grundstücksabgaben (Abgaben von Feld) 1596-1728]

pag. 167
1609 II 18, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-107,pag.167

Rychtář Urban Strumenský prodal za 63 zl. a odevzdal půl lánu nad zámkem Simeonovi Danielovi. Pozemek patřil zemřelému Matouši Předbranskému, kterého žaloval o dluh Mojžíš, Samuelův syn z Lipníka.

Der Richter Urban Strumenský verkauft um 63 fl. und tritt ab ein halbes Lahn unterhalb des Schlosses an Simeon Daniel. Das Grundstück gehörte dem verstorbenen Matouš Předbranský, den wegen einer Schuld Mojžíš, Sohn des Samuel, aus Leipnik (Lipník) klagte.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 107 Kniha odevzdávek pozemků (Odevzdávky rolní) 1596-1728
Inv.-Nr.107 Buch der Grundstücksabgaben (Abgaben von Feld) 1596-1728]

pag. 175
1610 VI 18, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-107,pag.175

Žid Jonáš koupil od města stavební místo na předměstí vedle pastýřské chalupy za 31 zl. Má ponechat volný průchod k pastýřské chalupě a plnit povinnosti vůči městu a vrchnosti jako ostatní židé.

Der Jude Jonáš kauft von der Stadt Ungarisch Brod (Uherský Brod) einen Bauplatz in der Vorstadt neben der Hirtenhütte um 31 fl. Er hat freien Zugang zur Hirtenhütte zu lassen und die Verpflichtungen gegenüber der Stadt und der Obrigkeit wie die anderen Juden zu erfüllen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 107 Kniha odevzdávek pozemků (Odevzdávky rolní) 1596-1728
Inv.-Nr.107 Buch der Grundstücksabgaben (Abgaben von Feld) 1596-1728]

pag. 200
1614 VI 30, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-107,pag.200

Mikuláš Kovanda koupil půl lánu v havřickém poli od židovky Abrahamky.

Mikuláš Kovanda kauft ein halbes Lahn im Hawritzer Feld von der Jüdin Abrahamka.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 107 Kniha odevzdávek pozemků (Odevzdávky rolní) 1596-1728
Inv.-Nr.107 Buch der Grundstücksabgaben (Abgaben von Feld) 1596-1728]

pag. 212
1615 VII 1, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-107,pag.212

Pavel Semenko koupil čtvrt role v šumickém poli od židovky Abrahamky. Abrahamka roli získala za dluh Jana Kyčky.

Pavel Semenko kauft ein Viertel Feld im Schumitzer Feld von der Jüdin Abrahamka. Abrahamka erhielt das Feld für eine Schuld des Jan Kyčka.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 107 Kniha odevzdávek pozemků (Odevzdávky rolní) 1596-1728
Inv.-Nr.107 Buch der Grundstücksabgaben (Abgaben von Feld) 1596-1728]

pag. 213
1615 VII 20, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-107,pag.213

Žid Samuel koupil půl lánu za Havřicemi za 40 zl. od Pavla Kohle. Pozemek odevzdán Samuelově ženě Samuelce.

Der Jude Samuel kauft ein halbes Lahn hinter Hawritz um 40 fl. von Pavel Kohl. Das Grundstück wird Samuels Gattin Samuelka abgetreten.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 107 Kniha odevzdávek pozemků (Odevzdávky rolní) 1596-1728
Inv.-Nr.107 Buch der Grundstücksabgaben (Abgaben von Feld) 1596-1728]

pag. 215
1615 IX 9, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-107,pag.215

Jan Kyčka byl dlužen Mikulášovi Kovandovi a židům.

Jan Kyčka hat Schulden bei Mikuláš Kovanda und Juden.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 107 Kniha odevzdávek pozemků (Odevzdávky rolní) 1596-1728
Inv.-Nr.107 Buch der Grundstücksabgaben (Abgaben von Feld) 1596-1728]

pag. 226
1616 VI 8, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-107,pag.226

Tomáš Procházka koupil čtvrt role nad Bajovcem a čtvrt role k Těšovu, obě od židovky Abrahamky.

Tomáš Procházka kauft ein Viertel Feld über der Bajovec und ein Viertel Feld bei Tieschow (Těšov), beide von der Jüdin Abrahamka.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 107 Kniha odevzdávek pozemků (Odevzdávky rolní) 1596-1728
Inv.-Nr.107 Buch der Grundstücksabgaben (Abgaben von Feld) 1596-1728]

pag. 278
1620 II 21, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-107,pag.278

Jiřík Abrahamů koupil stodolu za Nivnickou branou pod židovským hřbitovem.

Jiřík Abrahamů kauft eine Scheune hinter dem Niwnitzer Tor unter dem Judenfriedhof.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 107 Kniha odevzdávek pozemků (Odevzdávky rolní) 1596-1728
Inv.-Nr.107 Buch der Grundstücksabgaben (Abgaben von Feld) 1596-1728]

pag. 307
1625 I 24, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-107,pag.307

Mikuláš Kozoubek koupil čtvrt role za 10 zl. od žida Moušle. Role Kozoubkovi odevzdána 24. 1. 1630.

Mikuláš Kozoubek kauft ein Viertel Feld um 10 fl. von dem Juden Moušl. 1630 I 24 wird das Feld Kozoubek abgetreten.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 107 Kniha odevzdávek pozemků (Odevzdávky rolní) 1596-1728
Inv.-Nr.107 Buch der Grundstücksabgaben (Abgaben von Feld) 1596-1728]

pag. 438, 439
1612 III 2, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
1615 XII 11, Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-107,pag.438,439

1612 III 2 žid Simon (Šimon), zeť Hešlové, koupil dvě pastýřské chaloupky na valu za Nivnickou branou za 100 zl. Chaloupky sousedí s židem Abrahamem, synem Samuela, a židem Jonášem, zetěm Jakuba. Závdanek dal Simon 60 zl., stanoveny splátky a povinnosti. Stavět má s Aronem Šalomunem Finktele Abrahama (?). 1615 XII 11 splácí Simon 20 zl.

1612 III 2 kauft der Jude Simon (Šimon), Schwiegersohn der Hešlová, zwei Hirtenhütten auf dem Wall hinter den Niwnitzer Tor um 100 fl. Die Hütten liegen neben dem Juden Abraham, Sohn des Samuel, und dem Juden Jonáš, Schwiegersohn des Jakub. Als Anzahlung gibt Simon 60 fl., es wird Ratenzahlung vereinbart und Verpflichtungen festgesetzt. Mit Aron Šalomun hat Finktele Abraham (?) zu bauen. 1615 XII 11 zahlt Simon 20 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. 107 Kniha odevzdávek pozemků (Odevzdávky rolní) 1596-1728
Inv.-Nr.107 Buch der Grundstücksabgaben (Abgaben von Feld) 1596-1728]

pag. 440
[s. a.], Uherský Brod (Ungarisch Brod)
SOkAUH-(AMUB)-107,pag.440

Žid Jonáš sousedící s židem Hešlem na předměstí má svůj grunt zaplacený.

Der Jude Jonáš neben dem Juden Hešl in der Vorstadt hat seinen Grund bezahlt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Písemnosti tohoto inventárního čísla byly instalovány v roce 2011 za finanční podpory Nadačního fondu obětem holocaustu. / Schriftgut aus dieser Inventarnummer wurde 2011 mit finanzieller Unterstützung des Stiftungsfonds für Holocaust-Opfer installiert.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes