spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Financování Tisk

Občanské sdružení Společnost pro dějiny židů v České republice je financováno především z grantových projektů a z příspěvků a darů soukromých osob.
Poskytnuté dary jsou odčitatelné ze základů daně podle příslušných předpisů České republiky.

Podpořit nás můžete zasláním finančních darů na konto:
Název konta: Společnost pro dějiny židů v ČR
Číslo konta: 199 534 682
Kód banky: 0300
Název banky: ČSOB - Poštovní spořitelna

IBAN: CZ88 0300 0000 0001 9953 4682
SWIFT-BIC: CEKOCZPP

Za poskytnuté dary děkujeme. Finanční prostředky takto získané budou použity na získávání a průběžné doplňování dalších pramenů k dějinám židů v českých zemích.
Na požádání vystavíme potvrzení nebo smlouvu o poskytnutí daru.


Podpořili nás:

Znak UB

Město Uherský Brod
V roce 2014 město Uherský Brod finančně podpořilo instalaci pramenů ze Státního okresního archivu Uherské Hradiště (SOkAUH), fond Archivu města Uherského Brodu (AMUB), inv. č. 14, 20, 21, 22, 54, 68, 70, 75, 148, 161 a 192.


SST

Nadace Samuela Steinherze
V roce 2013/2014 Nadace Samuela Steinherze finančně podpořila archivní rešerše, technické a věcné korektury a instalaci pramenů na internet. Z této podpory byly instalovány následující materiály:
Moravský zemský archiv v Brně (MZA): fond F-18 Hlavní registratura Ditrichštejnů v Mikulově (HRD), inv. č. 7416, ze kterého byly do rubriky Soupisy židů – Mikulov doplněny soupisy z let cca. 1675, 1680-1, 1680-2, 1683-1 a 1683-2. Státní okresní archiv Uherské Hradiště (SOkAUH): fond Archiv městečka Bojkovice (AMsBo), inv. č. 11, 12 a 16; fond Cech kožešnický Bojkovice (CKozBo), inv. č. 1; fond Cech ševcovský Bojkovice (CSeBo), inv. č. 3; Lobkovicové roudničtí – rodinný archiv (LRRA), sign. O 2/2 soupisy židů v Roudnici nad Labem z let 1644, 1651, 1652; sign. N 17/8 soupis z 1635; z Národního archivu (NA), fondu Stará manipulace (SM), inv. č. 1505, soupis židů z Roudnice nad Labem datovaný k roku 1638.


znakUH.jpgMěsto Uherské Hradiště

V roce 2013 město Uherské Hradiště finančně podpořilo instalaci pramenů ze Státního okresního archivu Uherské Hradiště, fond Archiv města Uherské Hradiště I (AMUHI), inv. č. 80, 395, 396, 422; a fond Archiv města Uherské Hradiště II (AMUHII), inv. č. 84.

 

 


JMKJihomoravský kraj
V roce 2012 podpořil Jihomoravský kraj instalaci následujících pramenů z Moravského zemského archivu: fond B 1 Gubernium, inv. č. 1727, fol. 15-56, fol. 62r-98v, fol. 102r-150v, fol. 160r-471v ; fond A 3 Půhony Olomouc, inv. č. 712, 714, 715, 717, 718, 719, 723, 724, 726; fond A 3 Půhony Brno, inv. č. 734, 739, 740, 741; fond C-4 Tribunál – Normálie, inv. č. 136, 177; fond F-18 Hlavní registratura Ditrichštejnů v Mikulově, inv. č. 211, 283, 399, 463, 4470, 4541, 4841, 5103, 5151, 5152, 6094, 6095, 6096, 6167, 6172, 6264, 6266, 6783, 6784, 6792, 6793, 6794, 6798, 6802, 6803, 6804, 6831, 7032, 7033, 7051, 7052, 7223, 7224, 7239, 7277.


lipnik_znak_mesta.png

Město Lipník nad Bečvou
V roce 2012 město Lipník nad Bečvou finančně podpořilo instalaci pramenů ze Státního okresního archivu Přerov, fond Archiv města Lipníka nad Bečvou, inv. č. 73, 74, 76, 78, 80, 81, 421, 639, 640, 641 a 644.

 

 


Česko-německý fond budoucnosti

Na Kazance 634/7,
171 00 Praha-Troja
Česká republika
www.fondbudoucnosti.cz

Česko-německý fond budoucnosti v roce 2011 poskytl příspěvek na překlady textů do němčiny pro sborník „Jedinec a obec – Židé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1520-1848“:
Číslo projektu: 5 11 1935
Název projektu: „Jedinec a obec – Židé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1520-1848“


NFOH.jpg

Nadační fond obětem holocaustu
Legerova 22/1854
120 00 Praha 2
Česká republika
www.fondholocaust.cz

Nadační fond obětem holocaustu podpořil v roce 2011 instalaci následujících materiálů:

Státní okresní archiv Uherské Hradiště (SOkAUH), fond Archiv města Uherský Brod (AMUB), inv. č. 91, fol. 6r-100r; fol. 104r-190r; fol. 202r-298v; fol. 304r-349v; inv. č. 106; inv. č. 107; inv. č. 119, fol. 52v-98v; fol. 100v-200v; fol. 201r-296v; fol. 318r-407v.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou (SOkAZr)
: fond Archiv města Velká Bíteš (AMVB), inv. č. C1, C16, C18a, C23, Ea5, Ea7, Ea11-1, Ea11-2, Ea17, Ea29; fond Archiv města Velké Meziříčí (AMVM), inv. č. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 5542, 5543, 5544, 11591, 11593 a IIIF.
Státní okresní archiv Zlín (SOkAZl); fond Archiv města Zlín (AMZl),  inv. č. 37, 38 a 67.

JMKJihomoravský kraj
V roce 2010 Jihomoravský kraj finančně podporoval instalaci pramenů z Moravského zemského archivu, fondy
Odhadní kvaterny, Kopiář moravských direktorů, Kopiáře listů odeslaných ze sněmů a soudů, Pamětní knihy sněmovní, Moravské zemské desky, kraj brněnský, Moravské zemské desky, kraj olomoucký, Půhony Olomouc, Sněmovní akta. 

 

 


 znak_brno.gifStatutární město Brno
Magistrát města Brna, Odbor kultury v roce 2008 finančně podporoval instalaci pramenů z Archivu města Brna, fondy Sbírka listin, mandátů a listů; Zbytky registratur; Akta purkmistrovská a Stará registratura ekonomická.

 

 

 


Česko-německý fond budoucnosti

Na Kazance 634/7,
171 00 Praha-Troja
Česká republika
www.fondbudoucnosti.cz


Česko-německý fond budoucnosti poskytl příspěvek na vytvořeních této internetové stránky:
Číslo projektu: 4 05 634
Název projektu: Internetová prezentace projektu Bohemia, Moravia et Silesia Judaica

Česko-německý fond budoucnosti poskytl příspěvek na organizaci mezinárodního sympozia, které se konalo v Třebíči ve dnech 6.-8. října 2009:
Číslo projektu: 4 08 0681
Název projektu: Mezinárodní sympozium „Jedinec a obec – Židé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1520-1848“


Grantová agentura České republiky

Národní 3
110 00 Praha 1
Česká republika
www.gacr.cz

Grantová agentura ČR přidělila příspěvky na následující projekty:

Grantový projekt: 404/06/1422
Bohemia, Moravia et Silesia Judaica – Prameny k dějinám židů na Moravě 1520-1670
Doba projektu: 2006-2008
Řešitel: Pavel Kocman

Grantový projekt: 404/07/1565
Bohemia, Moravia et Silesia Judaica – Prameny k dějinám židů na Moravě 1520-1670
Doba projektu: 2007-2009
Řešitel: Miroslav Marada
Spoluřešitelé: Marcel Sladkowski, Martin Štindl
(Institut pro dějiny židů v Rakousku)


Dr. Karl Renner-Promenade 22
A-3100 St. Pölten
Rakousko
www.injoest.ac.at

Institut pro dějiny židů v Rakousku (Institut für Geschichte der Juden in Österreich) se sídlem v St. Pölten financoval od poloviny roku 1999 do konce roku 2003 projekt „Bohemia, Moravia et Silesia Judaica“ jako podprojekt výzkumného úkolu „Austria Judaica“.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes