spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAZr-(AMVB)-Ea29 public Tisk


Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou


[Staatliches Bezirksarchiv Saar] (SOkAZr)

Fond: Archiv města Velká Bíteš


[Bestand: Archiv der Stadt Großbittesch] (AMVB)

Inv. č. Ea29, Zřízení panské pro obecní konšely 1559-1800
[Inv.-Nr. Ea29, Herrschaftsordnung für Stadtschöffen 1559-1800]

fol. 7r
1559 III 7 [8?], Velká Bíteš (Großbittesch)
SOkAZr-(AMVB)-Ea29,fol.7r

Oldřich z Lomnice a na Náměšti vydává zřízení konšelům města Velké Bíteše, v jehož třináctém článku konšele pověřuje udržováním pořádku na trzích mezi obchodníky, Vlachy a židy.

Ulrich von Lomnitz auf Namiest erteilt eine Schöffenordnung für die Stadt Großbittesch (Velká Bíteš), in deren Artikel 13 die Schöffen mit der Aufrechterhaltung der Ordnung zwischen Kaufleuten, Welschen und Juden beauftragt werden.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes