spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAZr-(AMVB)-Ea11-2 public Tisk


Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou

[Staatliches Bezirksarchiv Saar] (SOkAZr)

Fond: Archiv města Velká Bíteš

[Bestand: Archiv der Stadt Großbittesch] (AMVB)

Inv. č. Ea11/2, Kniha rukojemství 1564-1571
[Inv.-Nr. Ea11/2, Bürgschaftsbuch 1564-1571]

fol. 20v
27 III [1567], [Velká Bíteš (Großbittesch)]
SOkAZr-(AMVB)-Ea11-2,fol.20v

Žid Jakub Mandl z Ivančic se zavazuje rukojmím na 5 kop grošů, jimiž za něho ručí ivančický žid Šalamoun.

Der Jude Jakub Mandl aus Eibenschitz (Ivančice) verbürgt sich für 5 Schock Groschen, wofür wiederum der Jude Šalamoun aus Eibenschitz (Ivančice) bürgt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. Ea11/2, Kniha rukojemství 1564-1571
[Inv.-Nr. Ea11/2, Bürgschaftsbuch 1564-1571]

fol. 26v-27r
1567, Velká Bíteš (Großbittesch)
SOkAZr-(AMVB)-Ea11-2,fol.26v-27r

Rychtář města Velké Bíteše píše Martinu Masaři, rychtářovi v Ivančicích, ve věci pohledávek ivančického žida Lipmana u bítešských měšťanů Martina Kloboučníka, Kubíčka a Markyty Řepíkové za dodanou vlnu a zároveň si stěžuje na Lipmanův urážlivý přístup ke svému úřadu.

Der Richter der Stadt Großbittesch (Velká Bíteš) schreibt Martin Masař, Richter in Eibenschitz (Ivančicíe), in Sachen der Forderungen des Eibenschitzer Juden Lipman bei den Großbittescher Bürgern Martin Kloboučník, Kubíček und Markyta Řepíková für gelieferte Wolle hat und beschwert sich über Lipmans beleidigendes Auftreten gegenüber seinem Amt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes