spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
SOkAZr-(AMVB)-Ea5 public Tisk


Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou

[Staatliches Bezirksarchiv Saar] (SOkAZr)

Fond: Archiv města Velká Bíteš

[Bestand: Archiv der Stadt Großbittesch] (AMVB)

Inv. č. E a 5, Kniha penarum 1556-1636
[Inv. Nr. E a 5, Poenbuch 1556-1636]

fol. 4v
1557 X 21, Velká Bíteš (Großbittesch)
SOkAZr-(AMVB)-Ea5,fol.4v

Vyznání Anny Češky při druhém trápení na útrpném právu města Velké Bíteše o oloupení žida Samuela z Ivančic o plátno na bítešském jarmarku.

Geständnis der Anna Češka bei der zweiten Folter durch das Peinliche Gericht der Stadt Großbittesch (Velká Bíteš) über die Beraubung des Juden Samuel aus Eibenschitz (Ivančice) um Leinwand auf dem Großbittescher Jahrmarkt.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. E a 5, Kniha penarum 1556-1636
[Inv. Nr. E a 5, Poenbuch 1556-1636]

fol. 11r-v
1563 XII 17, Velká Bíteš (Großbittesch)
SOkAZr-(AMVB)-Ea5,fol.11v

Vyznání Kryštofa Šplíchala z Náměště o vyloupení kostela v Náměšti a prodeji ukradených bohoslužebných kalichů židovi do Lednice za 130 zlatých.

Geständnis des Kryštof Šplíchal aus Namiest (Náměšť) über die Ausraubung der Kirche in Namiest und den Verkauf der gestohlenen Meßkelche an einen Juden in Eisgrub (Lednice) um 130 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. E a 5, Kniha penarum 1556-1636
[Inv. Nr. E a 5, Poenbuch 1556-1636]

fol. 12v
1571 II 9, Velká Bíteš (Großbittesch)
SOkAZr-(AMVB)-Ea5,fol.12v

Vyznání Jana z Osové Bítýšky o loupežném zavraždění jednoho žida v lese Šíp.

Geständnis des Jan aus Ossowa Bittischka (Osová Bítýška) über den Raubmord an einem Juden im Walde Šíp.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. E a 5, Kniha penarum 1556-1636
[Inv. Nr. E a 5, Poenbuch 1556-1636]

fol. 13v
1567 II 26, Velká Bíteš (Großbittesch)
SOkAZr-(AMVB)-Ea5,fol.13v

Vyznání Martina z Valašského Meziříčí o loupežném zavraždění jednoho žida pro 150 zlatých.

Geständnis des Martin aus Wallachisch Meseritsch (Valašský Meziříčí) über den Raubmord an einem Juden wegen 150 fl.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. E a 5, Kniha penarum 1556-1636
[Inv. Nr. E a 5, Poenbuch 1556-1636]

fol. 17r-v
1571 II 24, Velká Bíteš (Großbittesch)
SOkAZr-(AMVB)-Ea5,fol.17r-v

Vyznání Martina Roháče o loupežném zavraždění jednoho žida nedaleko Ivančic společně s Václavem Šejrovským a Pavlíkem ze Svatoslavi.

Geständnis des Martin Roháč über den Raubmord an einem Juden unweit Eibenschitz (Ivančice) gemeinsam mit Václav Šejrovský und Pavlík aus Swatoslau (Svatoslav).

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. E a 5, Kniha penarum 1556-1636
[Inv. Nr. E a 5, Poenbuch 1556-1636]

fol. 18r
1571 VI 9, Velká Bíteš (Großbittesch)
SOkAZr-(AMVB)-Ea5,fol.18r

Vyznání Jakuba Prchala o oloupení jednoho žida.

Geständnis des Jakub Prchal über die Beraubung eines Juden.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. E a 5, Kniha penarum 1556-1636
[Inv. Nr. E a 5, Poenbuch 1556-1636]

fol. 29r-30r
1579, Velká Bíteš (Großbittesch)
SOkAZr-(AMVB)-Ea5,fol.29r-30r

Vyznání Matouše Děcky o zavraždění tří židů u Černého lesa nedaleko Velké Bíteše společně s Adamem Táborkem, Prokešem Valešem, Vávrou Vejnarkou, Josefem Spěváčkem, Markem Kohoutkem a Jírou Řezníkem.

Geständnis des Matouš Děcka über die Ermordung von drei Juden beim Černý les unweit Großbittesch (Velká Bíteš) gemeinsam mit Adam Táborek, Prokeš Valeš, Vávra Vejnarka, Josef Spěváček, Marek Kohoutek und Jíra Řezník.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. E a 5, Kniha penarum 1556-1636
[Inv. Nr. E a 5, Poenbuch 1556-1636]

fol. 38r
1580 VI 11, Velká Bíteš (Großbittesch)
1580 VI 22, Velká Bíteš (Großbittesch)
SOkAZr-(AMVB)-Ea5,fol.38r

Vyznání Jana Holého Suchánka o chystaném loupežném přepadávání židů nedaleko Kuřimi, které plánoval společně s Pavlem Turkem a Jírou a Mikulášem Královcovými.

Geständnis des Jan Holý Suchánek über einen Raubüberfall auf Juden, die einen Jahrmarkt in Brünn besucht hatte, unweit Gurein (Kuřim), den er vor über einem Jahr zusammen mit Pavel Turek und Jíra und Mikuláš Královec geplant hatte.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. E a 5, Kniha penarum 1556-1636
[Inv. Nr. E a 5, Poenbuch 1556-1636]

fol. 39v
1615 VIII 7, Velká Bíteš (Großbittesch)
SOkAZr-(AMVB)-Ea5,fol.39v

Vyznání Josefa z Mohelna o společném oloupení jednoho žida o 2 zlaté v lese Hlína s Václavem Horákem.

Geständnis des Josef aus Mohelno über die gemeinsame Beraubung eines Juden um 2 fl. im Walde Hlína zusammen mit Václav Horák.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. E a 5, Kniha penarum 1556-1636
[Inv. Nr. E a 5, Poenbuch 1556-1636]

fol. 42r
1591 V 8, Velká Bíteš (Großbittesch)
SOkAZr-(AMVB)-Ea5,fol.42r

Vyznání Vítka Černého z Jívovího o vyloupení kostelů ve Stražku a v Ostrově a prodeji uloupených kostelních klenotů židům v Třebíči jeho spolupachatelem Šebkem.

Geständnis des Vítek Černý aus Iwowy (Jívoví) über die Ausraubung der Kirchen in Straschkau (Stražek) und Ostrau (Ostrov) und den Verkauf der geraubten Kirchenschätze an Juden in Trebitsch (Třebíč) durch seinen Mittäter Šebek.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. E a 5, Kniha penarum 1556-1636
[Inv. Nr. E a 5, Poenbuch 1556-1636]

fol. 44v
1595 II 10, Velká Bíteš (Großbittesch)
SOkAZr-(AMVB)-Ea5,fol.44v

Vyznání Jana Marka z Častotic o loupežném zavraždění jednoho žida, kterého se svým spolupachatelem oloupili o 10 zlatých.

Geständnis des Jan Marek aus Častotitz (Častotice) über den Raubmord an einem Juden, dem er zusammen mit seinem Mittäter 10 fl. raubte.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. E a 5, Kniha penarum 1556-1636
[Inv. Nr. E a 5, Poenbuch 1556-1636]

fol. 47v
[1628] VIII 8, Velká Bíteš (Großbittesch)
SOkAZr-(AMVB)-Ea5,fol.47v

Vyznání Zuzany Pšeničkové o Koníčkové, která společně se svými druhy ukradla plátno v Náměšti a následně jej prodala Markovi a jiným židům do Ivančic.

Geständnis der Zuzana Pšeničková über die Koníčková, die zusammen mit ihren Gefährten in Namiest (Náměšť) Leinwand gestohlen und anschließend an Markus und andere Juden in Eibenschitz (Ivančice) verkauft hat.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. E a 5, Kniha penarum 1556-1636
[Inv. Nr. E a 5, Poenbuch 1556-1636]

fol. 59r-v
1615 VIII 7, Velká Bíteš (Großbittesch)
SOkAZr-(AMVB)-Ea5,fol.59r-v

Vyznání Josefa z Mohelna o společném oloupení jednoho žida o 2 tolary v lese Hlína s Václavem Horáčkem.

Geständnis des Josef aus Mohelno über die gemeinschaftliche Beraubung eines Juden um 2 Taler im Walde Hlína gemeinsam mit Václav Horáček.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

Inv. č. E a 5, Kniha penarum 1556-1636
[Inv. Nr. E a 5, Poenbuch 1556-1636]

fol. 65r
1615 VIII 17, Velká Bíteš (Großbittesch)
SOkAZr-(AMVB)-Ea5,fol.65r

Vyznání Václava Večeřů z Vicenic o vyloupení kostela ve Vicenicích a jeho neúspěšném pokusu prodat ukradený kalich židům do Ivančic.

Geständnis des Václav Večeřů aus Witzenitz (Vicenice) über die Ausraubung der Kirche in Witzenitz und ihren erfolglosen Versuch, die gestohlenen Kelche Juden in Eibenschitz (Ivančice) zu verkaufen.

> Zobrazit kompletní verzi této archiválie (nejdříve se musíte zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek)
> Komplette Version dieser Archivalie darstellen (nach Registrierung und Entrichtung der Registrationsgebühr)

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes